Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Echovirusinfeksjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Echovirusinfeksjon

Echovirusinfeksjon - veileder for helsepersonell

Echovirusinfeksjon kan forårsake ulike sykdomsbilder, bl.a. mindre utbrudd av serøs meningitt.

Echovirusinfeksjon kan forårsake ulike sykdomsbilder, bl.a. mindre utbrudd av serøs meningitt.


Innhold på denne siden

Om echovirusinfeksjon

Echovirus tilhører slekten enterovirus i familien picornaviridae. 29 ulike serotyper av echoviruset er beskrevet. Viruset ble første gang påvist på 1950-tallet etter et utbrudd av serøs meningitt i Vest-Europa. Forskjellige stammer dominerer fra år til år. Sykdommen opptrer ofte som asymptomatiske eller lette infeksjoner. I Norge forekommer sporadiske tilfeller vanligvis sommer og høst, men utbrudd kan forekomme. Echovirus 30 opptrer typisk i epidemier med ca. 5-års intervaller. Siste sesonger med høy forekomst av echovirus 30 i Norge var i 2000, 2006, 2012, 2017 og 2018.

Smittemåte og smitteførende periode

Vanligvis kontaktsmitte gjennom fekal-oral kontakt, men også smitte gjennom luftsekret. Hele husstanden vil som regel bli smittet, men uten nødvendigvis å bli syke. Vehikkelsmitte gjennom drikkevann er sannsynlig. Smitterisikoen er størst like før sykdomsutbrudd og følgende dager og uker. Gjennomgått infeksjon gir immunitet mot den aktuelle serotype.

Inkubasjonstid

2-14 dager.

Symptomer og forløp

De fleste infeksjonene er asymptomatiske. Feber, hodepine med utslett som kan likne røde hunder. Øvre luftveisinfeksjoner kan forekomme, tarmsymptomer sjeldne. Serøs meningitt forårsaket av echovirus har et forholdsvis mildt sykdomsforløp. Forbigående pareser kan forekomme.

Diagnostikk

Agenspåvisning fra avføringsprøve, halsprøve eller, ved serøs meningitt, fra spinalvæske. Serotyping. Serologisk diagnostikk er upålitelig.

Behandling

Ingen spesifikk behandling.

Forekomst i Norge

Ikke meldingspliktig til MSIS. Hvert år diagnostiseres 500 – 1000 tilfeller med enterovirus-infeksjon i Norge. Bare en liten del av disse virusisolatene blir typebestemt.

Tilfeller av serøs meningitt/encefalitt har vært meldingspliktig i MSIS, gruppe A- sykdom siden 1975, fra 1.7.2012 under sekkeposten "virale infeksjoner i sentralnervesystemet". I perioden 1977-2018 er det til MSIS meldt 198 tilfeller av serøs meningitt/encefalitt hvor man har diagnostisert echovirusinfeksjon.

Tabell 1. Serøs meningitt / encefalitt forårsaket av echovirus meldt MSIS 2011-2018 etter diagnoseår og aldersgruppe.
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Under 1 år 0 0 0 0 0 0 0 0
1-9 0 0 0 0 0 0 1 0
10-19 0 0 0 0 0 0 0 0
20-49 1 0 0 0 0 0 11 5
50 og over 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 1 0 0 0 0 0 12 5

Forebyggende tiltak

God håndhygiene og rengjøring i barnehager. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ved utbrudd i barnehager bør hygieniske tiltak vurderes, dvs. innskjerpet håndhygiene og vask av stellebord o.l.

Tiltak i helseinstitusjoner

Basale smittevernrutiner. Kontaktsmitteregime dersom pasienten har ukontrollerbar diaré eller ikke kan ivareta sin personlige hygiene. Pasienten bør uansett ha eget toalett.

Meldings- og varslingsplikt

Meldingspliktig til MSIS kun ved serøs meningitt/encefalitt, gruppe A-sykdom under sekkeposten "Virale infeksjoner i sentralnervesystemet". Kriterier for melding er laboratoriepåvisning av virus i cerebrospinalvæske ved isolering eller nukleinsyrepåvisning eller påvisning av spesifikk antistoffrespons i serum og/eller cerebrospinalvæske.

Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved utbrudd, se Varsling av smittsomme sykdommer .

 

echo: enteric cytopathogenic human orphan, spansk: pico (liten)

Historikk

10.11.2022: Fjernet lenke til "Laboratorieovervåking av virale infeksjoner, klamydia og Mycoplasma pneumoniae infeksjoner" da nettsiden ble lagt ned 2022.