Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kontakt oss»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kontakt oss

Artikkel

Åpningstider, kontaktinformasjon og ansattoversikt

Her finner du åpningstider, kontaktinformasjon og ansattoversikt til Folkehelseinstituttet.

Her finner du åpningstider, kontaktinformasjon og ansattoversikt til Folkehelseinstituttet.


Innhold på denne siden

For informasjon om koronavirus

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om korona på vår temaside og på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Åpningstider

 • 15. mai til 14. september: kl. 08.00-15.00
 • 15. september til 14. mai: kl. 08.00-15.45

Rådgivnings- og vakttelefoner

Sentralbord og resepsjon 

 • Telefon: 21 07 70 00
 • E-post:

Hva skjer når du sender brev eller e-post til Folkehelseinstituttet?

Hovedsakelig vil all post, inngående/utgående brev og e-poster blir journalført i vårt arkivsystem. All post som er offentlig (ref. Offentlighetsloven), blir publisert på offentlig postliste (se einnsyn.no). Det betyr at vi kan levere ut hele eller deler av din henvendelse til dem som ber om det.

Hva bør jeg ikke sende på e-post?

E-post er ingen trygg forsendelse. Send derfor aldri sensitive opplysninger i e-post. Sensitive personopplysninger inkluderer blant annet etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold. Hvis du vil lese mer om hva som defineres som sensitive personopplysninger kan du lese på Datatilsynets nettside

FHI bruker eFormidling og sikker digital kommunikasjon med sine mottakere

Folkehelseinstituttet bruker sikker og effektiv elektronisk kommunikasjon med sine mottakere. Altinn blir brukt for digital post til næringsdrivende og andre virksomheter med organisasjonsnummer, mens Digital postkasse brukes for personer og enheter med personnummer.

Virksomheter og foretak

Virksomheter og foretak vil kunne motta post fra Folkehelseinstituttet i Altinn, via forsendelseskanalen eFormidling. Virksomheter som mottar post i Altinn, vil få et varsel til sitt varslingspunkt. Enheter som er registrert i Enhetsregisteret, skal alltid ha en oppdatert elektronisk adresse oppgitt av enheten.

For å sikre at posten kommer til riktig person i virksomheten må roller og rettigheter i Altinn være korrekt satt opp. Hver enkelt virksomhet er selv ansvarlig for å sette opp rettigheter og roller. Les mer om hvordan dette gjøres her:

Virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot å motta meldinger i Altinn.

Privatpersoner og enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret
Privatpersoner og enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret, kan heretter motta post i Digital postkasse til innbyggere. Personer som mottar post i den digitale postkassen, vil få et varsel til sitt varslingspunkt. Varslingspunktet hentes fra register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Folkehelseinstituttet oppfordrer sine mottakere til å opprette digital postkasse dersom dette ikke allerede er gjort. Du kan lese mer om hvordan du velger postkasse og oppdaterer din kontaktinformasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret her:

Privatpersoner og enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret, kan reservere seg mot å motta elektroniske meldinger fra forvaltningen. Disse vil motta post på papir.

Ansatte

Er du på leting etter en bestemt ansatt? 

Merk. E-postadressene til ansatte ved instituttet skrives på følgende måte: fornavn.etternavn@fhi.no  (bokstavene æ, ø, å blir omskrevet slik: æ = a, ø = o, å = a)

Medievakt

Telefon: 21 07 83 00
E-post:

Medievakttelefonen er en døgnbemannet tjeneste for media. Telefonen er bemannet av kommunikasjonsrådgivere som bistår med å fremskaffe informasjon og formidle kontakt med riktig talsperson i den enkelte sak. 

Ledelsen ved instituttet

Nettredaksjonen

For tekniske spørsmål eller feil på nettstedet, send e-post til

Postadresser

Ordinær post

 • Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen, 0213 OSLO 
 • Folkehelseinstituttet, Postboks 973 Sentrum, 5808 BERGEN

Prøver

Biologisk materiale og prøver som skal til Folkehelseinstituttet på Lindern:

 • Med post: Folkehelseinstituttet, Felles prøvemottak, Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO
 • Med budbil: Folkehelseinstituttet, Felles prøvemottak, Lovisenberggata 8 0456 OSLO

Prøver til Biobanken: 

 • Folkehelseinstituttet, Postboks 4534 Nydalen, 0404 OSLO

Besøksadresser

 • Lovisenberggata 6 og 8, 0456 Oslo
 • Marcus Thranes gt. 6, 0473 Oslo
 • Zander Kaaesgate 7, 5015 Bergen

Fakturaadresser

Postadresse til instituttet

Folkehelseinstituttet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Elektroniske fakturaer (EHF)

Fakturaadresse (EHF): 0192:983744516
Aksesspunkt: ELMA

Fakturaadresse på engelsk

Norwegian Institute of Public Health
Invoice Receipt DFØ
PO Box 4746 Torgarden
N-7468 Trondheim
Norway

Organisasjonsnummer

NO 983 744 516 MVA

Historikk

21.03.2022: Endre aksesspunktet.