Hopp til innhold

For pressen

Medievakten nås på telefon: 21 07 83 00 eller på e-post: medievakt@fhi.no Kommunikasjonsavdelingen svarer. Vi logger mediehenvendelser i et eget datasystem, gi beskjed dersom du ikke ønsker dette.

Mennesker

Nyheter fra Folkehelseinstituttet

Nyheter fra oss

Folkehelseinstituttet har valgt å bruke nettsidene som hovedkanal for publisering av nyheter, og sender i liten grad ut pressemeldinger. Du kan også abonnere på nyhetsbrev og RSS.

Vi logger alle mediehenvendelser i et eget datasystem, gi beskjed dersom du ikke ønsker dette. 

Offentlig postjournal

Du kan søke i våre brev og dokumenter og bestille den informasjonen du ønsker innsyn i på nettstedet Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler.

Folkehelserapporten og statistikk

Statistikk kan benyttes fritt når kilde oppgis.

Ledelse og bilder

Rapporter