Hopp til innhold

Veileder

Smittevernveilederen

Smittevernveilederen er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Hovedmålgruppen er ansatte i kommunehelsetjenesten.

Smittevernveilederen

Smittevernveilederen er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Hovedmålgruppen er ansatte i kommunehelsetjenesten.

Søk i publikasjonen

Temakapitler

 1. Antibiotikaresistens, antibiotikabruk og antiviral resistens

 2. Barn på gårdsbesøk og smittevern

 3. Barnehager og smittevern

 4. Basale smittevernrutiner i helsetjenesten

 5. Bittskader og infeksjoner

 6. Innvandring og smittevern

 7. Internasjonalt smittevernsamarbeid

 8. Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner

 9. Lovverk og smittevern

 10. Medisinsk mikrobiologi og smittevern

 11. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

 12. Menn som har sex med menn og smittevern

 13. Oppfølging og kontroll hos personell som håndterer næringsmidler

 14. Personer som tar stoff med sprøyter og smittevern

 15. Skadedyr

 16. Smitteoppsporing ved seksuelt overførbare infeksjoner

 17. Smittevernarbeidet i Norge

 18. Smittevernberedskap og biologiske trusler

 19. Stikkuhell på sprøyter og andre blodeksponeringer

 20. Utbrudd av smittsomme sykdommer

 21. Utenlandsreiser og smittevern

 22. Vannhygiene

 23. Varsling smittsomme sykdommer

Sykdommer a-å

A

 1. Adenovirusinfeksjoner

 2. Aeromonas- og Plesiomonasinfeksjoner

 3. Aktinomykose

 4. Amøbeinfeksjoner

 5. Amøbiasis (Entamoeba histolytica)

 6. Anaplasmose

 7. Aspergillose

 8. Astrovirus-enteritt

B

 1. Babesiose

 2. Bacillus cereus-infeksjoner

 3. Bløt sjanker

 4. Botulisme

 5. Brennkopper

 6. Brucellose

 7. Burulisår

 8. Bærplukkersyke

C

 1. Campylobacteriose

 2. Candidiasis

 3. Cerkariedermatitt (svømmekløe)

 4. Chikungunyavirus-sykdom

 5. Chlamydiainfeksjon, genital (klamydia)

 6. Chlamydophila pneumoniae-infeksjon

 7. Clostridioides difficile (Clostridium difficile)-infeksjon

 8. Clostridium perfringens-infeksjon

 9. Creutzfeldt-Jakobs sykdom og andre prionsykdommer

 10. Cryptosporidiose

 11. Cyanobakterier (blågrønnalger), forgiftning

 12. Cyklosporidiose

 13. Cytomegalovirusinfeksjon

D

 1. Denguefeber

 2. Difteri

E

 1. E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS)

 2. Ebola virusinfeksjon

 3. Echovirusinfeksjon

 4. Ekinokokkose

 5. Enterokokkinfeksjon (inkl. vankomycinresistente enterokokker, VRE)

 6. Enterovirusinfeksjoner

 7. Erysipeloid (rødsyke)

 8. Erythema infectiosum (femte barnesykdom, parvovirus B19)

 9. ESBL-holdige gramnegative stavbakterier

 10. Exanthema subitum

F

 1. Flekktyfus og andre rickettsioser

 2. Fotsopp

 3. Fugleinfluensa

G

 1. Giardiasis

 2. Gonoré

 3. Granuloma inguinale

 4. Gulfeber

H

 1. Haemophilus influenzae-sykdom

 2. Helicobacter pylori-infeksjon

 3. Hemoragiske febre (blødningsfebre)

 4. Hepatitt A

 5. Hepatitt B

 6. Hepatitt C

 7. Hepatitt D

 8. Hepatitt E

 9. Herpes simplexvirus-infeksjoner

 10. Histaminforgiftning

 11. Histoplasmose

 12. Hivinfeksjon/Aids

 13. HTLV-infeksjon

 14. Humant papillomavirus (HPV), genitale infeksjoner

 15. Hånd-, fot- og munnsyke og andre coxsackievirusinfeksjoner

I

 1. Influensa

J

 1. Japansk encefalitt og andre myggoverførte encefalitter

 2. JC-virus og andre polyomavirusinfeksjoner

K

 1. Kikhoste (pertussis)

 2. Koksidioidomykose

 3. Kolera

 4. Konjunktivitt, infeksiøs

 5. Kopper og andre poxviridae-infeksjoner

 6. Kryptokokkose

 7. Kusma

L

 1. Legionellose

 2. Leishmaniasis

 3. Lepra (spedalskhet)

 4. Leptospirose

 5. Listeriose

 6. Loppeangrep

 7. Luseangrep

 8. Lyme borreliose

 9. Lymfogranuloma venereum  (LGV)

M

 1. Malaria

 2. Marksykdommer

 3. Meningokokksykdom

 4. MERS (Middle East Respiratory Syndrome)

 5. Meslinger (morbilli)

 6. Metapneumovirus-infeksjoner (humant)

 7. Miltbrann (anthrax)

 8. Mononukleose (Epstein-Barr virus)

 9. Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner

 10. Mykobakterieinfeksjoner (non-tuberkuløse mykobakterier, NTM)

 11. Mykoplasmainfeksjon, genital

 12. Mykotoksinforgiftning (muggsoppforgiftning)

N

 1. Nephropathia epidemica og andre hantavirusinfeksjoner

 2. Nipah- og Hendravirus-infeksjoner

 3. Norovirus og Sapovirus-enteritt

O

 1. Ornitose

P

 1. Parainfluensavirus-infeksjoner

 2. Paratyfoidfeber

 3. Parechovirusinfeksjon

 4. Pest

 5. Pneumocystose

 6. Pneumokokkinfeksjon

 7. Poliomyelitt (polio)

 8. Pseudomonasinfeksjon

Q

 1. Q-feber

R

 1. Rabies

 2. Rhinovirusinfeksjon

 3. Ringorm (tinea)

 4. Ross River-feber

 5. Rotavirussykdom

 6. Rottebittfeber

 7. RS-virusinfeksjon

 8. Rubella (røde hunder)

S

 1. Salmonellose

 2. Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome)

 3. Schistosomiasis

 4. Shigellose

 5. Skabb

 6. Skjellforgiftning

 7. Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner)

 8. Snive og melioidose

 9. Stafylokokkinfeksjoner (inkl. MRSA-infeksjoner)

 10. Stafylokokkmatforgiftning

 11. Streptokokk gruppe A-infeksjon

 12. Streptokokker gruppe B, systemisk sykdom

 13. Syfilis

T

 1. Tetanus (stivkrampe)

 2. Tilbakefallsfeber

 3. Toksoplasmose

 4. Trakom

 5. Trikinose

 6. Trikomonasinfeksjon

 7. Trypanosomiasis (inkl. Chagas sykdom)

 8. Tuberkulose

 9. Tularemi (harepest)

 10. Tyfoidfeber

V

 1. Varicella (vannkopper) og herpes zoster (helvetesild)

 2. Veggedyrangrep

 3. Vestnilfeber

 4. Vibrio- og Shewanellainfeksjoner

 5. Vorter (fot, hånd og ansikt)

Y

 1. Yersiniose

Z

 1. Zikafeber

Oppdateringer

 1. Oppdateringer i Smittevernveilederen

Om veilederen

 1. Om Smittevernveilederen - innhold og forfattere