Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Zikafeber»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Zikafeber

Zikafeber - veileder for helsepersonell

Zikafeber forårsakes av et virus som overføres med mygg og forekommer i Asia, Afrika, øyer i Stillehavet og på det amerikanske kontinent.  Sykdommen gir vanligvis milde symptomer, men kan hos gravide forårsake fosterskader.

Zikafeber forårsakes av et virus som overføres med mygg og forekommer i Asia, Afrika, øyer i Stillehavet og på det amerikanske kontinent.  Sykdommen gir vanligvis milde symptomer, men kan hos gravide forårsake fosterskader.


Innhold på denne siden

Om zikafeber

Zikafeber er en sykdom forårsaket av zikavirus som er et arbovirus i slekten flaviviridae og som overføres med mygg. Sykdommen forekommer i Sørøst-Asia, Afrika, Stillehavsøyer og siden mai 2015 også på det amerikanske kontinentet. Sykdommen gir vanligvis milde symptomer som kan lignesymptomer som ved denguefeber og chikungunyafeber. Zikaviruset ble første gang isolert i 1947, og i 1952 ble antistoffer mot viruset for første gang påvist hos mennesker. Det første sykdomstilfellet hos mennesker ble påvist i Uganda 1964. Siden har viruset vist seg å være tilstede i mange afrikanske, asiatiske land og siden 2015 også på det amerikanske kontinent hvor det var utbrudd i mange land i Sør- og Mellom Amerika og Karibia. Det er sommeren 2019 rapportert tre tilfeller myggoverført zikafeber i Europa (Frankrike).

I forbindelse med utbruddet i Brasil 2015-16 ble det for første gang påvist at zikavirus kan forårsake fosterskader hvis moren blir smittet under svangerskapet. Verdens helseorganisasjon erklærte 1.2.2016 at opphopningen av fosterskaden mikrokefali og andre nevrologiske tilstander i Brasil og Fransk Polynesia i 2014 sett i sammenheng med utbrudd av zikafeber i de samme områdene var en internasjonal folkehelsekrise (PHEIC). Den ble opphevet 18.11.2016.

Dagens situasjon

De store utbruddene av zikafeber som man så i mange deler av verden i 2015 og 2016 har nå avtatt, men undersøkelser har vist at zikavirus kan forekomme endemisk som sporadiske tilfeller i uoverskuelig framtid i store deler av det amerikanske kontinent, Asia, Afrika og Oseania. Gravide anbefales å utsette ikke-nødvendige reiser til områder hvor viruset kan forkomme.

Folkehelseinstituttet publiserer oppdaterte lister over områder med pågående zikaforekomst:

Smittemåte

Vektorbåren smitte gjennom bitt av ulike myggarter, vanligvis Aedes aegypti  (gulfebermyggen) og Aedes albopictus (asiatisk tigermygg) som vanligvis stikker på dagtid. Reservoar for viruset er antagelig aper. Det er rapportert om enkelte tilfeller med smitte fra person til person gjennom sex, både fra menn og kvinner. Man vet foreløpig ikke med sikkerhet hvor lenge zikaviruset kan finnes i enkelte kroppsvæsker. Oppdatert kunnskap viser at etter gjennomgått infeksjon vil viruset være i blodet i ca. 1 uke, men viruset kan være i skjedesekret i ca. 2 uker og i sæd i opptil 3 måneder etter smittetidspunktet. Viruset kan derfor overføres seksuelt i lang tid etter man blir smittet med viruset. Smitte fra mor til barn og ved blodoverføring kan forekomme

Inkubasjonstid

Vanligvis 3-12 dager.

Symptomer

Opptil 80 % av de som smittes med viruset vil ikke få symptomer eller plager. For de som utvikler symptomer er tiden fra smitte til utbrudd av sykdommen (inkubasjonstiden) vanligvis 3-12 dager. Symptomene er for de aller fleste milde og varer 2-7 dager med feber, øyebetennelse, leddsmerter og utslett. Symptomene kan være vanskelig å skille fra andre myggoverførte sykdommer som denguefeber og chikungunyafeber. Det er ikke noe som tyder på at barn er mer utsatt for alvorlig sykdom enn voksne.

Fosterskader under svangerskap

Det er nå bred vitenskapelig enighet om at zikavirus kan forårsake fosterskader hvis moren blir smittet under svangerskapet. Den alvorligste fosterskaden er mikrokefali, men zikavirusinfeksjon kan også forårsake tidlig fødsel og abort. Mikrokefali er en nevrologisk tilstand hos nyfødte som innebærer at hodeskallen er liten, som regel et resultat av at hjernen har utviklet seg unormalt i fosterlivet. Også andre sykdommer kan forårsake mikrokefali. Studier har vist at i 5-7% av tilfellene hvor kvinner smittet med zikavirus under graviditeten vil medføre  fosterskader. Det er foreløpig usikkert om risikoen er den samme om den gravide har vært syk eller bare har gjennomgått sykdommen uten symptomer. Det ser ut til at det er risiko for fosterskade ved smitte i hele graviditeten, men at risikoen er størst ved smitte i første og andre trimester. 

Diagnostikk

Indikasjoner for testing er (siden mai 2017):

 • personer som har vært i zikaområder utvikler symptomer på zikafeber
 • gravide har oppholdt seg i land med zikavirus eller kvinnen har blitt gravid under oppholdet
 • menn har oppholdt seg i land med zikavirus og har en gravid seksualpartner, og hvor de ikke bruker kondom eller avstår fra seksuell aktivitet under hele graviditeten
 • kvinner eller par har oppholdt seg i zikaområder og planlegger snarlig graviditet og ikke venter med å bli gravid i den anbefalte perioden etter hjemkomst

Prøver i forbindelse med graviditet kan tilbys både til mannen og kvinnen. For å være sikker på prøveresultatet kan testen først tas minst fire uker etter hjemkomst. Kondom bør brukes til testresultat foreligger.

Påvisning av zikavirusinfeksjon hos gravide kan enten gjøres i blodprøver eller fostervannsprøver. For utredning og diagnostikk av mikrokefali skal den gravide følges med ultralydundersøkelser hos et av landets fostermedisinske sentre. 

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle relevante kliniske opplysninger. Ved mistanke om akutte tilfeller kan urinprøve være et supplerende prøvemateriale.

Analyser som utføres er: 

 • Påvisning av anti-zikavirus IgM/IgG ELISA (minumum 5-10ml serumprøve) ved spørsmål om nylig eller tidligere smitte/immunitetsundersøkelse.
 • Påvisning ved direkte agenspåvisning (virus) ved PCR i serum/ EDTA-plasma (5-10ml) ev. og i urin ved spørsmål om akutt sykdom.

Ved akutt sykdom kan diagnosen stilles ved nukleinsyreamplifiserings-tester (PCR) i serum i løpet av de første 5-7 dagene etter symptomdebut. Antistoffpåvisning (IgM) er mulig fra en til to uker etter symptomdebut, men kan være forsinket eller fraværende, avhengig av om pasienten tidligere har hatt infeksjon med et flavivirus (for eksempel denguevirus). IgG kan enkelte ganger påvises så tidlig som et par uker etter siste eksponering, men kommer noe forsinket etter IgM. Ved negativ antistoffprøve (IgM og IgG) fire uker etter siste eksponering, er zikasmitte ikke sannsynlig.

Testing for zikavirus (antistoffmålinger) utføres ved Oslo universitetssykehus Ullevål, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus og Folkehelseinstituttet. PCR utføres ved Folkehelseinstituttet og St. Olavs hospital. Prøvene (serum, ev. EDTA-plasma og/eller urin) sendes i romtemperatur til laboratoriet.

Som en del av importvirusdiagnostikk mottar Folkehelseinstituttet serum fra pasienter for utredning av reisende til endemiske strøk for zikavirus med mistanke om myggoverført importfeber, smitte seksuelt fra viremisk person eller i svangerskap, se Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser.

Forekomst i Norge

Zikafeber har vært meldingspliktig til MSIS siden november 2016. Det er rapportert ett tilfelle i 2014 hos en norsk turist som hadde oppholdt seg på Tahiti under utbruddet på øya. I forbindelse med utbruddet på det amerikanske kontinentet i 2015-16 ble det i Norge diagnostisert i underkant av 10 tilfeller av akutt sykdom, og 20-30 tilfeller  med positiv IgG antistoff mot zika. Det har ikke vært mulig å si med sikkerhet når disse ble smittet med zikaviruset.

Tabell. Zikafeber meldt MSIS 2017-2018 etter aldersgrupper
  2017 2018
Under 1 år 1 0
1-9 0 0
10-19 0 0
20-49 3 0
Over 50 1 0
Totalt 5 0

Smittested 2017 var Vietnam (2), Brasil, Ecuador og De nederlandske Antiller. I begynnelsen av 2019 ble det meldt ett tilfelle av zikafeber smittet i Thailand som igjen smittet sin partner etter ankomst til Norge.

Behandling

Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk behandling.

Oppfølging av gravide

Det anbefales at gravide som har oppholdt seg i områder med zikafeber følges opp av helsetjenesten etter hjemkomsten, uavhengig om den gravide har hatt symptomer på zikafeber eller ikke. Asymptomatiske infeksjoner er vanlig, og erfaringer fra utbruddet i Brasil tyder på at en sammenheng med utvikling av mikrokefali ikke er avhengig av at den gravide har hatt symptomer på zikafeber. Den gravide vil i en slik situasjon naturlig nok være engstelig og ha behov for rådgiving og en vurdering om det er behov for videre oppfølging. Blodprøver tas i primærhelsetjenesten.

Gravide som tester positivt på enten PCR eller antistoffpåvisning skal henvises til fostermedisinske sentre. Sentrene har erfaring med denne type problemstillinger og tilbyr gravide utvidet diagnostikk, rådgivning, og oppfølging ved behov.

Forebyggende tiltak

Det finnes ingen vaksine mot zikafeber. Beskyttelse mot myggstikk er derfor det eneste forebyggende tiltaket ved opphold i zika-berørte områder. I motsetning til malariamyggen, biter myggen som sprer zikaviruset også om dagen. Myggstikk kan best forebygges ved å:

 • bruke klær som dekker kroppen (langermet skjorte, lange bukser og sokker)
 • bruke myggmidler, eventuelt sove under myggnett og sprøyte boligen med insektmiddel. Myggmidler bør benyttes også på dagtid og innsmøringen gjentas ved svetting. 

God myggstikkbeskyttelse er spesielt viktig for gravide og personer med immunsvikt eller alvorlige kroniske infeksjoner. Denne pasientgruppen bør som alltid rådføre seg med sin lege før reise. Bruk av kondom ved seksuell aktivitet i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber vil redusere risikoen for smitte. Kvinner som risikerer å bli gravide bør bruke trygg prevensjon slik at hun unngår å bli gravid under oppholdet i disse områdene og i 8 uker etter hjemkomst. Ved langtidsopphold bør man følge råd fra lokale helsemyndigheter.

Folkehelsinstituttet har oppdaterte råd om reiser til områder med zikaforekomst  og forholdsregler etter hjemkomst:

Tiltak ved enkelttilfelle

Ved diagnostisert tilfelle av zikafeber bør seksualpartner testes, spesielt dersom partner er gravid.

Meldings- og varslingsplikt

Zikafeber-infeksjon har vært meldingspliktig til MSIS, gruppe A-sykdom siden 28.10.2016. Kriterier for melding til MSIS er et tilfelle med utslett med epidemiologisk tilknytning eller laboratoriepåvisning av:

 • zikavirus i et klinisk prøvemateriale ved nukleinsyre- eller antigenpåvisning eller
 • zikavirus ved isolering i cellekultur fra et klinisk prøvemateriale eller
 • spesifikke IgM-antistoffer mot zikavirus i serum eller
 • spesifikke IgG-antistoffer mot zikavirus der det ikke kan sikkert utelukkes at den gravide kan ha blitt smittet under aktuelle svangerskap og hvor andre flavivirus er undersøkt for kryssreaksjon og ekskludert eller
 • spesifikke IgM -eller IgG-antistoffer hos et barn med mikrokefali eller andre nevrologiske tilstander som kan tilskrives zikavirusinfeksjon eller
 • serokonvertering eller signifikant økning av spesifikke IgG-antistoffer mot zikavirus i serumpar.

Med epidemiologisk tilknytning menes opphold i et område med dokumentert overføring av zikavirus i løpet av 2 uker før opptreden av symptomer eller seksuell kontakt med en person som nylig har vært eksponert for zikavirus eller har fått påvist zikafeber.

Zikafeber er ikke varslingspliktig i MSIS.

  

Zika - skog nær Entebbe i Uganda.