Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Luseinfestasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Luseinfestasjon

Luseinfestasjon - veileder for helsepersonell

Lus er vingeløse insekter som lever som blodsugere på pattedyr. Tre arter kan leve på mennesker: hodelus, kroppslus og flatlus. Langvarig luseangrep kan gi sterk kløe og øker smitterisikoen til andre personer.

Lus er vingeløse insekter som lever som blodsugere på pattedyr. Tre arter kan leve på mennesker: hodelus, kroppslus og flatlus. Langvarig luseangrep kan gi sterk kløe og øker smitterisikoen til andre personer.


Innhold på denne siden

Om lus

Det finnes en rekke forskjellige lusarter. Mennesker infesteres med hodelus (Pediculus capitis), flatlus (Pthirus pubis), og kroppslus (Pediculus humanus). Kroppslus kalles også for kleslus. Lus og luseegg kan ses uten forstørrelsesglass.

Hodelus lever kun i hodehår hos mennesker. Den forekommer ofte som utbrudd hos barn som går i barneskoler og barnehager. Hodelus er ikke assosiert med dårlig hygiene, og arten er ikke kjent for å overføre smittsomme sykdommer.

Kroppslus forekommer svært sjelden i Norge, men kan være et problem i områder der mange mennesker lever tett sammen under kummerlige forhold uten mulighet til å kunne skifte eller vaske klær. Typiske steder er krigssoner og katastroferammede områder. Kroppslus holder hovedsakelig til i klærne, og går over på kroppen for å suge blod. Den kan overføre sykdommene epidemisk flekktyfus, tilbakefallsfeber og skyttergravsfeber.

Flatlus har sitt hovedtilholdssted i behåringen rundt kjønnsorganene og anus, men kan også leve på andre grove kroppshår i skjegg, øyebryn og øyevipper. Flatlus forekommer i Norge, men den er sjelden. Det er ikke kjent av flatlus overfører sykdommer.

Smittemåte

Hodelus: Direkte fra hode til hode ved hårkontakt, sjeldnere gjennom felles bruk av kam, mens spredning med andre gjenstander er lite sannsynlig. 

Kroppslus: Direkte kroppslig kontakt eller bruk av allerede infiserte klær.

Flatlus: Ved seksuell omgang eller ved felles bruk av håndklær eller sengetøy.

Inkubasjonstid 

Kløe i hodebunnen kan oppstå 4-6 uker etter at man har fått hodelusinfestasjon for første gang. Ved reinfestasjon kan kløe oppstå allerede etter 24-48 timer. Graden av kløe kan øke med varigheten av infestasjonen og antall lus som er i håret. Hos mange vil imidlertid infestasjonen være symptomfri.

Symptomer og forløp 

Kløe er et vanlig symptom og forårsakes av en allergisk reaksjon på lusebitt. Infestasjonen kan imidlertid være symptomfri, eller det kan ta flere uker før kløe oppstår.  Andre symptomer på luseinfestasjon er sår og infeksjoner i huden som følge av opprevne lusebitt.

Diagnostikk

Lus påvises ved grundig inspeksjon av de steder de kan forekomme. Lus og luseegg kan ses uten forstørrelsesglass. Hodelus påvises mest effektivt med kjemming med lusekam i vått hår.

Forekomst i Norge

Hodelus er mest vanlig hos barneskolebarn trolig med en forekomst på mellom 1 og 2 % i et øyeblikksbilde. Flatlus forekommer forholdsvis sjeldent, og kroppslus er på det nærmeste fraværende.

Lusangrep var summarisk meldingspliktig i MSIS i perioden 1975-1994.

Behandling og oppfølging 

Hodelus: Bruk av lusemiddel, gjentatt kjemming av hår med fintannet lusekam eller klipping av hår til under 0,5 cm. Se mer:

Kroppslus: Under normale forhold vil man kunne bekjempe kroppslus ved å bade eller dusje regelmessig og skifte tøy. Lus og egg i klær dør raskt ved varme- eller kuldebehandling. Vask på 60 ºC eller oppbevaring i noen timer fryseboks vil drepe alle stadier av lus. Hvis klær ikke brukes, dør lus og egg i løpet av to uker.

Flatlus: Bruk av lusemiddel 

Lusemidler kjøpes uten resept og produkter som inneholder dimetikon anbefales mot hodelus fordi slike er dokumentert å ha god behandlingseffekt. Det er svært viktig å følge instrukser i pakningsvedlegget for å lykkes med behandlingen.

Mer utfyllende informasjon og informasjonsmateriale kan du finne på 

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd 

Hodelus: Familiemedlemmer og andre nærkontakter må undersøkes. Kun personer som får påvist lus skal behandles. Smitteoppsporing er tidkrevende, men viktig. Undersøkelsen må ikke begrenses til personer som klør i hodebunnen. Det er de som går uoppdaget med lus som er smittesprederne. Personer som kan være smittet, bør informeres. Fordi lusesmitte skjer ved direkte hodekontakt når hår berører annet hår, er det ikke nødvendig med omfattende rengjøring av klær, sengetøy, møbler m.m. for å hindre smitte. Lus dør etter to dager utenfor et hode.

Flatlus: Seksualpartner må undersøkes og eventuelt behandles hvis det påvises infestasjon.

Hodelus i barnehager og skoler

Ved utbrudd av hodelus i barnehage og skole bør det sendes skriv til foreldre der de oppfordres til å undersøke alle husstandsmedlemmer for hodelus. 

Barnehage- og skoleansatte bør også undersøkes. Den beste strategien er å undersøke flest mulig for hodelus i samme tidsrom i et nærmiljø og behandle dem med påvist lus. Behandlede personer bør undersøkes for hodelus også noen uker etter behandlingen for å forsikre seg om at behandlingen har virket.

Hvis det oppdages hodelus hos barn i barnehagen eller skolen skal ikke barnet sendes hjem. Behandling skal gjøres raskest mulig av foreldre, helst samme dag. Barnet kan fortsette i barnehagen eller skolen som normalt under behandlingstiden.

Utfyllende informasjon

Avdeling for skadedyrkontroll har utarbeidet utfyllende informasjonsmateriale om hodelus og andre lus på temasiden om lus

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS. Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved større utbrudd, se Varsling av smittsomme sykdommer .

 

Latin: pediculose (liten fot, stilk)

Historikk

10.11.2022: Presisering og klargjøring av eksisterende råd samt justering av struktur på innhold.