Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Candidiasis»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Candidiasis

Candidiasis - veileder for helsepersonell

Candidiasis er en infeksjon med gjærsoppen Candida som er en del av menneskets normalflora på slimhinner.

Candidiasis er en infeksjon med gjærsoppen Candida som er en del av menneskets normalflora på slimhinner.


Innhold på denne siden

Om candidiasis

Enkelte candida-arter kan forårsake sykdom hos mennesker. Vanligst er Candida albicans. Candida ble tidligere kalt Monilia. Det er påvist over 200 ulike arter. Minst 30 av disse har vært påvist som årsak til sykdom hos mennesker. Gjærsoppen ble første gang beskrevet i 1839. Gjærsopp er encellede mikroorganismer som danner sporer og formerer seg ved knoppskyting. Infeksjon gir vanligvis symptomer på hud og slimhinner, særlig munnhule og kjønnsorganer ofte i forbindelse med nedsatt motstandskraft, steroid- eller antibiotikabehandling, diabetes eller graviditet. Candidasopp i skjeden eller på penis er normalt ikke en seksuelt overført infeksjon. Candidasopp i munnhulen er ikke uvanlig hos spedbarn og kalles da trøske. 

Hos immunsvekkede personer kan candidasopp gi kraftig oppvekst i svelg, spiserør eller mage som gjennom blodbanen kan medføre spredning til hjernehinner, nyre, lunger, urinblære og hjerte. Invasive gjærsoppinfeksjoner forårsakes av ulike Candida spp. I Norge dominerer Candida albicans, etterfulgt av Candida glabrata. 

Candida auris er en art som ble identifisert 2009 i Japan og kan forårsake invasive infeksjoner og utbrudd i helseinstitusjoner. Den er påvist i store deler av verden, også i Norge (2016 og 2018). Utbrudd på helseinstitusjoner har forekommet i Spania, Italia, USA og Storbritannia. Slike utbrudd har vist seg være vanskelig å kontrollere pga. betydelig miljøforurensing og resistensutvikling mot soppmidler.

Smittemåte

Candidasopp er en del av menneskets normalflora og smitter derfor ikke fra person til person, men kan smitte fra mor til barn under fødselen. Candidasopp finnes i skjeden hos ca. hver femte kvinne og kommer inn i skjeden fra perianalområdet. Candida kan også smitte til blodbaner gjennom urene sprøyter hos narkomane eller ved nosokomial overføring ved bruk av intravaskulært kateter.

Inkubasjonstid

Svært varierende.

Symptomer og forløp

Mest vanlig er kløe og utflod hos kvinner og rødhet og kløe på glans penis hos mannen. Belegg i munnhulen (trøske) oppleves ofte som svie i munnen. Ved spredning til spiserør hos immunsvekkede forekommer også svelgevansker og brystsmerter. Septikemi forekommer sjeldent. Kutan candidiasis kjennetegnes av kløende, væskende forandringer i de store hudfoldene. Kronisk neglerotbetennelse (paronyki) kan forekomme. Invasive soppinfeksjoner oppstår en soppart penetrerer slimhinner eller hud og invaderer underliggende vev. En slik infeksjon kan være lokalisert eller disseminert (systemisk). Det er først og fremst immunkompromitterte pasienter som rammes.

Diagnostikk   

Candidainfeksjon kan være vanskelig å diagnostisere i områder hvor den forekommer naturlig, f.eks. i munnhulen. Positive funn bør derfor sammenholdes med klinikk. Direkte mikroskopi av våtutstryk fortynnet med kaliumhydroksid (kalilut) fra skjedesekret eller hudavskrap. Agenspåvisning med dyrkning fra områder hvor den ikke forekommer naturlig, f.eks. blod og spinalvæske.

Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi (NRMM) har ansvar for identifikasjon og resistensbestemmelse av invasive soppisolat, med særskilt ansvar for oppfølging og overvåkning av invasive Candida-infeksjoner. Referanseundersøkelsene utføres ved bakteriologisk enhet, OUS Rikshospitalet. Alle invasive Candida-isolater skal sendes inn for identifikasjon og resistensbestemmelse.

Forekomst i Norge

Vaginal candidainfeksjon er ikke uvanlig, men forekomsten er ukjent. C. albicans utgjør ca. 70 % av alle candidemi- isolater i Norge. Candidemi var nominativt meldingspliktig i MSIS i perioden 1975-1991. I de siste årene før meldingsplikten opphørte ble det årlig meldt 20-30 tilfeller.

Behandling 

Ved akutt vaginal candidiasis klotrimazol- eller ekonazolvagitorier eventuelt i kombinasjon med krem. Ved kronisk vaginal candidainfeksjon (mer enn fire tilfeller per år) kan peroral langtidsbehandling (3-6 måneder) med flukonazol være aktuelt. Partner behøver ikke behandles, heller ikke ved kroniske plager. Fjerning av predisponerende faktorer som p-piller, spiral eller antibiotikabruk har ikke dokumentert effekt. Ved trøske hos barn benyttes antiseptikum- eller antimykotiske midler. Kutan candiadiasis lokalbehandling med imidazolkrem. Ved infeksjoner hos immunsvekkede behandling med lokal eller systemisk antimyotikum. Ved septikemi/fungemi sykehusbehandling med antimykotika.

Forebyggende tiltak

Rask behandling av infeksjon i munn og spiserør hos immunsvekkede for å forhindre systemisk sykdom. Ellers ingen særlige forebyggende tiltak. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle

Ingen spesielle tiltak. Genital soppinfeksjon er ikke en seksuelt overført infeksjon. Ved påvist C. auris kontaktsmitteisolering på sykehus.

Meldingsplikt

Smittebærertilstand eller infeksjoner der C. auris er påvist er meldingspliktig til MSIS. 

 

Latin: candidus (skinnende hvit), albicare (hvitaktig)

Historikk

20.06.2022: Lagt inn meldingskriterier for C. auris.