Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Generelt om profylakse i ulike land»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Generelt om profylakse i ulike land

Generelt om profylakse i ulike land

I denne oversikten presenteres alle land hvor malaria kan forkomme og anbefalt profylakse i hele eller deler av landet.

I denne oversikten presenteres alle land hvor malaria kan forkomme og anbefalt profylakse i hele eller deler av landet.


Det er i en slik oversikt vanskelig å gi råd for alle typer reisende. Innvandrere som skal besøke slekt og venner i opprinnelige hjemland, ryggsekkturister og personer som driver med utstrakt utendørsaktiviteter er spesielt risikoutsatte. Det bør alltid gjøres en individuell risikovurdering for den enkelte reisende.

Risikoen for å bli smittet med malaria kan variere både mellom de ulike land, mellom ulike områder innen landene, og mellom årstider (regntid). I utarbeidelsen av anbefalingene er risikoen for malariasmitte veid opp mot risikoen for bivirkninger ved bruk av legemiddelprofylakse. Generelt er risikoen for bivirkninger av legemidler størst initialt mens risikoen for smitte med malaria øker med lengden av oppholdet i et malariaområde. For enkelte land har derfor lengden av oppholdet i malariaområdet betydning for om det anbefales bruk av legemiddelprofylakse eller ikke.

Det er uansett svært viktig at de som kommer hjem fra malariaområder med feber kontakter lege omgående.

Ved informasjon til reisende må det understrekes at hele Afrika sør for Sahara bortsett fra deler helt sør er høyrisikoområde for å få malaria og at alle reisende til dette området bør benytte både myggstikkprofylakse og legemiddelprofylakse. For spesielle grupper som befinner seg langt fra lokalt helsevesen i dette området kan det i sjeldne tilfeller, i tillegg til profylakse, være aktuelt å utstyre den reisende med selvbehandlings-pakke mot malaria.

Andre myggbårne virussykdommer

I de aller fleste land hvor malaria er endemisk kan det forekomme en rekke virussykdommer som også overføres med mygg for eksempel denguefeber, zikafeber og chikungunyafeber. Effektiv myggstikkprofylakse vil også forebygge slike infeksjoner og disse anbefalingene tar hensyn til dette i kommentarfeltet under aktuelle land. Informasjonen om myggoverførte sykdommer er ikke fullstendig, og andre myggoverførte sykdommer som gulfeber, japansk encefalitt og vestnilfeber omtales ikke i disse malariaanbefalingene.

For profylakseanbefalinger for de ulike land se: