Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spesielle grupper reisende (inkl. gravide og små barn)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spesielle grupper reisende (inkl. gravide og små barn)

Spesielle grupper reisende (inkl. gravide og små barn)


Innvandrere på besøk i tidligere hjemland

Innvandrere som kommer hjem til Norge etter å ha besøkt slekt og venner i det tidligere hjemland er den største gruppen som blir diagnostisert med malaria både i Norge og i andre vesteuropeiske land. I Norge er det særlig innvandrere med pakistansk og afrikansk bakgrunn som er risikoutsatt. Denne gruppen er ofte ikke klar over sin egen svekkede og barnas manglende immunitet mot malaria og tenker ofte ikke på nødvendigheten av malariaprofylakse. De drar gjerne på langvarig besøk i regnperioden og noen ganger til områder med redusert helsetilbud. Det kan være aktuelt å gi denne gruppen legemiddelprofylakse i tillegg til myggstikkprofylakse i en del malariaområder hvor man for turister kun vil anbefale myggstikkprofylakse (for eksempel Pakistan og India).

Ryggsekkturister

Såkalte ryggsekkturister og andre reisende som driver med utendørsaktiviteter (fottur, padletur e.l.) i områder der myggen trives er spesielt risikoutsatt. Det vil ofte være aktuelt å gi denne gruppen legemiddelprofylakse i tillegg til myggstikkprofylakse i en del malariaområder hvor man for turister vanligvis kun vil anbefale myggstikkprofylakse.

Gravide

Gravide utsetter seg for særlig risiko ved å reise til malariaområder. De mest effektive forebyggende medisinene som av og til kan være aktuelt å bruke bør ikke brukes av gravide i første trimester og gravide ser ut til å bli oftere stukket av mygg. Gravide kan alvorlig sykdom hvis de får malaria. De mer alvorlige formene av malaria (falciparum-malaria) kan i tillegg hos gravide  resultere i abort eller prematur fødsel. Gravide bør derfor frarådes å reise til malariastrøk hvis det ikke er helt nødvendig. Dersom den gravide allikevel velger å reise til malariastrøk, er det viktig at hun tar adekvat profylakse. Bruk av atovakvon-proguanil (Malarone®, Provaqomyl®) eller meflokin (Lariam®) under graviditet bør velges bare dersom de forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for fosteret. På grunn av mulig økt risiko for spontanabort frarådes vanligvis meflokin for gravide i første trimester. Av samme grunn bør graviditet unngås de første 3 månedene etter avsluttet profylakse med meflokin. Meflokin har blitt brukt i annet og tredje trimester uten økt forekomst av fosterskader.

Det viktigste er at gravide som velger å reise til malariaområder er svært nøye med myggstikkprofylakse. Det er ikke indikasjon for abort dersom en kvinne har brukt legemiddelprofylakse uten å vite at hun var gravid.

Doksysyklin er kontraindisert under graviditet. Kombinasjonen hydroksyklorokinsulfat (Plaquenil®)/proguanil (Paludrine®) kan trygt brukes under hele graviditeten, men denne kombinasjonen anbefales i liten grad i malariaprofylakse.

Barn

Små barn er spesielt utsatt for å få alvorlig malaria. Selv vivax-malaria kan i noen tilfeller være dødelig for små barn. Sykdomsforløpet er ofte ukarakteristisk og falciparum-malaria kan ha et stormende forløp. I verdenssammenheng er det hovedsakelig barn som dør av malaria. Det er viktig at barn som reiser til malariaområder har god beskyttelse mot malaria. Folkehelseinstituttet anbefaler generelt forsiktighet å ta med de minste barna til tropiske og subtropiske områder som vanligvis også omfatter malariaområder. 

Myggstikkbeskyttelse

Barn som ennå ikke beveger seg rundt selv, kan effektivt beskyttes ved å sørge for impregnerte myggnett over seng, vogn, lekegrind osv. Babykurv bør fôres med myggtett stoff. Myggmidler må brukes med omtanke. Barn absorberer forholdsvis mye av det som smøres på huden, fordi de har stor kroppsoverflate i forhold til kroppsmasse.

Miljøverndepartementet anbefaler at DEET  kun bør benyttes i begrenset omfang på barn fra 2 til 12 år og ikke på barn under 2 år. Til barn over 2 år bør middelet brukes med forsiktighet og kun på mindre hudområder, og det bør velges lavere konsentrasjoner enn det som anbefales til voksne (15, 16).

Legemiddelbeskyttelse

I områder hvor Folkehelseinstituttet anbefaler legemiddelbeskyttelse i tillegg til god myggstikkbeskyttelse gjelder rådene både barn og voksne, uansett alder. Det er begrenset erfaring om effekt og bivirkninger av malarialegemidler hos små barn. Det er derfor begrensinger hvilke legemidler som kan brukes til barn. For anbefalte legemidler og dosering se tabell 1.

Tabell 1: Indikasjon og dosering profylaktisk bruk av malarialegemidler hos barn  
Vekt Meflokin Atovakvon-proguanil Doksycyklin Hydroksy-klorokinsulfat + Proguanil Hydroksy-klorokinsulfat
0-5 kg Anbefales ikke, men eneste alternativ, se * Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefales ikke
6-10 kg 1/4 tab. Lariam ukentlig Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefales ikke
11-20 kg

1/4 tab. Lariam ukentlig

1 tab. Malarone junior daglig Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefales ikke
21-30 kg 1/2 tab. Lariam ukentlig 2 tab Malarone junior daglig Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefales ikke
31-40 kg 3/4 tab. Lariam ukentlig 3 tab Malarone junior daglig 1 tab (100 mg) daglig fra 12 års alder 1 tab. Plaquenil 200 mg + 1½ tab. Paludrin ukentlig 1 tab. Plaquenil 200 mg ukentlig
Over 40 kg 1 tab. Lariam ukentlig 1 tab. Malarone eller Provaqomyl daglig 1 tab. (100 mg) daglig 2 tab. Plaquenil 200 mg + 2 tab. Paludrin ukentlig 2 tab. Plaquenil 200 mg ukentlig

 * Etter godkjente preparatomtaler (SPC) anbefales ikke bruk av meflokin som profylaktisk behandling til barn under 5 kg eller 3 måneder. Foreldre bør derfor utsette reiser til områder hvor det er anbefalt legemiddelbeskyttelse fram til barna er over 5 kg (3 måneder). Dersom man velger å reise med spedbarn til slike områder er det viktig at barnet er godt beskyttet. Erfaring med bruk av meflokin er begrenset hos spedbarn under 5 kg, men er ikke kontraindisert. Ansvarlig lege kan da vurdere off-label bruk av meflokin (Lariam). Dosering av Lariam for barn under 5 kg er 1/8 tab. ukentlig.

Personer med immunsvikttilstander

Det foreligger enkelte rapporter om at personer med immunsvikttilstander kan være mer utsatt for å utvikle mer alvorlig malaria dersom de smittes. Dette gjelder også personer som bruker sterkt immunsupprimerende medisiner og TNF-alfa-blokkere. Personer som har immunsvikttilstander eller som bruker slike medisiner bør derfor gjøres oppmerksom på muligheten for økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom dersom de smittes med malaria.  Det er svært viktig at denne type reisende får god rådgiving med informasjon om viktigheten av god myggstikkprofylakse og å følge eventuell foreskreven legemiddelprofylakse. Dette gjelder spesielt reiser til høyendemiske områder. For reiser til malariaområder hvor det vanligvis ikke anbefales legemiddelprofylakse, bør legen vurdere om man likevel skal gi legemiddelprofylakse til personer som har immunsvikttilstander eller bruker sterkt immunsupprimerende medisiner og TNF-alfa-blokkere.

Personer som skal oppholde seg langt fra lokalt helsevesen

For reisende som skal oppholde seg mer enn en dagsreise fra tilgjengelig helsevesen i høyendemisk malariaområde kan det være aktuelt å utstyre den reisende med beredskapspakke til selvbehandling (se Legemidler brukt som forebygging).