Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tyfoidvaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tyfoidvaksine

Tyfoidvaksine - veileder for helsepersonell

Anbefalinger for vaksine mot tyfoid.

Anbefalinger for vaksine mot tyfoid.


Innhold på denne siden

Sykdommen

Tyfoidfeber skyldes bakterien Salmonella typhi. Det er en alvorlig systemisk infeksjon, ofte med høy feber og cerebrale symptomer. Utslett, kvalme, forstoppelse eller diaré, bradykardi og hepatosplenomegali kan også forekomme. Smitte skjer vesentlig gjennom gjennom fekal-oral kontakt eller gjennom mat og drikke som er forurenset med ekskreter fra pasient eller frisk smittebærer. Sykdommen kan opptre i alle land, men er mest utbredt i tropiske og subtropiske strøk og særlig i Asia [1]. I Norge opptrer tyfoidfeber vanligvis som importerte enkelttilfeller, men utbrudd rundt bærere kan forekomme.

Tyfoidvaksiner

I Norge er to typer vaksine mot Salmonella typhi tilgjengelig: ikke-levende polysakkaridvaksine til injeksjon og levende oral vaksine. På bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon vurderes de to vaksinetypene som likeverdige. Direkte sammenlignende studier er ikke gjort [2]. Varme-inaktivert helcellevaksine gikk ut av bruk i Norge i 1980-årene. Det finnes i tillegg en kombinasjonsvaksine mot hepatitt A og tyfoidfeber som ble tilgjengelig på det norske markedet i 2018. Internasjonalt finnes det også nyere konjugerte tyfoidvaksiner som ikke ennå er tilgjengelige i Norge [1]. 

Tyfoidvaksine er de siste årene blitt mer tilgjengelig enn før, og injeksjonsvaksinen brukes nå i en viss utstrekning til vaksinasjon av førskole- og skolebarn i slumområder i asiatiske storbyer [1]. Beskyttende effekt av tyfoidvaksine hos vestlige turister er ikke studert [2].

Tyfoidpolysakkaridvaksine

Injeksjonsvaksinen består av kapselpolysakkarid (Vi polysakkarid) fra Salmonella typhi [1]. Vaksinen induserer antistoffrespons hos 85-95 % av barn over 2 år og voksne. Beskyttelse inntrer 1-2 uker etter vaksinasjon. Store beskyttelsesstudier i Sør-Afrika og Asia har vist at beskyttelsen mot tyfoidfeber er om lag 70 % etter 17-21 måneder.

Vaksinepreparater fra to produsenter har markedsføringstillatelse i Norge og minst ett av dem pleier å være tilgjengelig.

Vaksinen har ATC-kode J07AP03 og SYSVAK-kode TYF03. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Indikasjoner tyfoidpolysakkaridvaksine

Aktiv immunisering mot tyfoidfeber forårsaket av Salmonella typhi hos voksne og hos barn fra og med to år.

Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av tyfoidpolysakkaridvaksinen:

 • Vaksinen er aktuell ved opphold i strøk der tyfoidfeber er endemisk. Smitterisikoen øker med oppholdets lengde og er størst ved utstrakt nærkontakt med lokalbefolkningen. Vaksinasjon anbefales for dem som skal ha lengre opphold (arbeidsopphold, innvandrere på besøk i tidligere hjemland, ”ryggsekktur” med lavprisstandard på overnattings- og spisesteder) i de fleste land utenfor Vest-Europa, spesielt i Afrika, Sør-Amerika og Asia dersom reisen går på landsbygda og utenom tilrettelagte turiststeder.
 • Personer med immunsvikttilstander, inkl. hiv-infeksjon, har høyere risiko for å utvikle tyfoidfeber og kan tilbys vaksinasjon også for kortere opphold i endemisk område.

Kontraindikasjoner tyfoidpolysakkaridvaksine

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Alder under 2 år, fordi polysakkaridvaksiner har dårlig effekt hos så små barn
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C

Graviditet og tyfoidpolysakkaridvaksine

Det er begrenset erfaring med bruk av denne vaksinetypen til gravide. Risikoen for fosterskade antas å være svært liten. Vaksinen bør brukes til gravide bare ved høy risiko for smitte av Salmonella typhi. Se også kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).  

Bivirkninger tyfoidpolysakkaridvaksine

Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon og være kortvarige.

 • Lokalreaksjon med smerte og hevelse
 • Feber forekommer i sjeldne tilfeller

Anbefalt vaksinasjonsregime tyfoidpolysakkaridvaksine

Basisvaksinasjon med injeksjonsvaksinen består av 1 dose. Vaksinen skal injiseres intramuskulært eller subkutant. Beskyttelse i størrelsesorden 70 % inntrer innen 2 uker etter vaksinasjon [1;4;5].

For revaksinasjon, se avsnittet "Varighet av beskyttelsen og behov for revaksinasjon" under.

Levende oral tyfoidvaksine

Den orale vaksinen består av levende, svekket stamme Ty21a av Salmonella typhi [1]. I Norge foreligger den som enterokapsler. Vaksinen ble opprinnelig utviklet i 1970-årene, og har senere fått bedre formulering. Beskyttelse inntrer 1-2 uker etter fullført vaksinasjon med 3 doser og er av størrelsesorden 70 %. Bakteriene går til grunne etter et par celledelinger i tarmen og vil derfor ikke smitte til andre personer.

Vaksinen har ATC-kode J07AP01 og SYSVAK-kode TYF01. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.  

Produksjon av denne levende orale tyfoidvaksinen er midlertidig blitt stoppet grunnet lavt salg under covid-19-pandemien. Produsenten har meldt om mangelperiode fra 1.oktober 2021 til 1. januar 2023.

Indikasjoner levende oral tyfoidvaksine

Aktiv peroral immunisering mot tyfoidfeber forårsaket av Salmonella typhi hos voksne og barn fra og med 5 år.

Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av levende oral tyfoidvaksine:

Vaksinen er aktuell ved opphold i strøk der tyfoidfeber er endemisk. Smitterisikoen øker med opphol­dets lengde og er størst ved utstrakt nærkontakt med lokalbefolkningen. Vaksinasjon er aktuelt for dem som skal ha lengre opphold (arbeidsopphold, innvandrere på besøk i tidligere hjemland, ”ryggsekktur” med lavprisstandard på overnattings- og spisesteder) i de fleste land utenfor Vest-Europa, spesielt i Afrika, Sør-Amerika og Asia dersom reisen går på landsbygda og utenom tilrettelagte turiststeder.

Kontraindikasjoner levende oral tyfoidvaksine

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Immunsvikttilstand eller behandling med legemidler som svekker immunsystemet
 • Alder under 5 år, fordi effekt og sikkerhet hos så små barn ikke er tilstrekkelig dokumentert
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Bruk av antibiotika eller malariamidler, fordi de kan inaktivere vaksinen
 • Akutt tarmsykdom, fordi vaksinen trolig ikke vil gi ønsket effekt

Graviditet og levende oral tyfoidvaksine

Effekten på fosterutvikling er ikke undersøkt. Som en standard forholdsregel anbefaler ikke WHO levende vaksiner til gravide. Ved høy risiko for smitte til gravid er tyfoidpolysakkaridvaksine mer aktuelt, se over. Se også kapittel om vaksinasjon av gravide og ammende i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).  

Bivirkninger levende oral tyfoidvaksine

Levende oral tyfoidvaksine gir sjelden bivirkninger

 • magesmerter, kvalme, diaré (sjelden)
 • hodepine, feber eller utslett kan forekomme

Anbefalt vaksinasjonsregime levende oral tyfoidvaksine

Oral vaksinasjon består av tre kapsler som tas annenhver dag (dag 1, 3 og 5). Det bør gå 3 døgn mellom inntak av levende oral tyfoidvaksine og antibiotika, eller malariamidler som proguanil, meflokin, klorokin, sulfadoxin eller pyrimetamin fordi disse legemidlene kan inaktivere vaksinen. Beskyttelse inntrer innen 2 uker etter avsluttet vaksinasjon og er i størrelsesorden 70 % [3].

For revaksinasjon, se avsnittet "Varighet av beskyttelsen og behov for revaksinasjon" under.

Varighet av beskyttelse og behov for revaksinasjon med tyfoidpolysakkaridvaksine og levende oral tyfoidvaksine 

For begge vaksinene er det sparsomt kunnskapsgrunnlag for anbefaling om revaksinasjon, spesielt for personer som bor utenfor de endemiske områdene [1,2,4].

For Vi polysakkaridvaksine følger Folkehelseinstituttet produsentens anbefalinger om revaksinasjon, som er én dose etter 3 år hvis det fortsatt er behov for beskyttelse mot tyfoidfeber.

For den levende orale vaksinen består revaksinasjon av tre doser etter samme regime som ved førstegangsvaksinasjon. Folkehelseinstituttet følger produsentens anbefaling om revaksinasjon 3 år etter siste vaksinasjon for alle personer. WHO åpner imidlertid for lenger intervall til revaksinasjon enn produsenten gjør, med sin anbefaling om at vaksinering med levende oral tyfoidvaksine bør gjentas etter 3-7 år ved sammenhengende opphold i endemisk område og etter 1-7 år eller mer ved reise fra ikke-endemisk til endemisk område [1].

Utover revaksinasjon en gang, er det lite kunnskap om behov for flere vaksinedoser for noen av vaksinene. Vi polysakkaridvaksine induserer ikke boostereffekt ved revaksinasjon, og det er en viss risiko for lavere antistoffrespons ved gjentatt vaksinasjon dersom dosene gis med for kort tidsintervall, det vil si kortere enn ca. 3 år. Ved behov for beskyttelse utover første revaksinasjon, kan levende oral vaksine vurderes. Dersom levende oral vaksine ikke er tilgjengelig kan revaksinasjon med tyfoidpolysakkaridvaksine hvert 3. år vurderes. Også eldre og immunsupprimerte kan ha lavere antistoffrespons og kan trenge tidligere boosterdoser.

Kombinasjonsvaksine mot tyfoidfeber og hepatitt A

Kombinasjonsvaksinen mot hepatitt A og tyfoidfeber ble tilgjengelig i Norge i 2018. Vaksinen inneholdt inaktivert hepatitt A-virus adsorbert på aluminiumhydroksid (adjuvans) samt Vi kapselpolysakkarid fra Salmonella typhi. Produksjon av denne kombinasjonsvaksinen opphørte globalt desember 2020 grunnet innføring av nye GMP-regler. Norge hadde doser med utløpsdato i april 2021, og preparatet ble avregistrert etter at disse dosene hadde utløpt. For personer som fortsatt har behov for beskyttelse mot hepatitt A og tyfoidfeber, anbefales det enkeltkomponentvaksine mot hepatitt A og enkeltkomponentvaksine mot tyfoidfeber.

Bestilling og utlevering av tyfoidvaksiner

Det er ingen refusjonsordning for tyfoidvaksiner. Oversikt over tilgjengelige preparater og priser blir kontinuerlig oppdatert på nettsiden Preparater og priser (FHI) .

Relaterte artikler

Referanser

 1. [Anonym]. Typhoid vaccines: WHO position paper – March 2018. Wkly Epidemiol Rec 2018; 93: 153–172.
 2. Milligan R, Paul M, Richardson M, Neuberger A. Vaccines for preventing typhoid fever. Cochrane Database Syst Rev 2018; 5: CD001261.
 3. Levine MM, Sztein MB, Pasetti MF. The immunological basis for immunization series. Salmonella enterica serovar Typhi (typhoid) vaccines. Geneve: Immunization, Vaccines and Biologicals, World Health Organization; 2011. 
 4. Zuckerman JN, Hatz C, Kantele A. Review of current typhoid fever vaccines, cross-protection against paratyphoid fever, and the European guidelines. Expert Rev Vaccines. 2017; 16(10): 1029-1043.

Historikk

10.06.2021: Fjernet detaljert omtale av kombinasjonsvaksinen mot hepatitt A og tyfoidfeber siden denne nå er avregistrert.

 • 08.03.2021: Anbefalingene om revaksinasjon med tyfoid polysakkaridvaksine er justert: gjentatt revaksinasjon med tyfoid polysakkaridvaksine kan vurderes dersom levende oral tyfoidvaksine ikke er tilgjengelig. Lagt inn informasjon om mangelperiode for levende oral tyfoidvaksine fra 01.10.21 til 01.01.23, og om at produksjon av kombinasjonsvaksine mot tyfoidfeber og hepatitt A opphører globalt. 
 • 17.06.2019: Anbefalingene om revaksinasjon med levende oral tyfoidvaksine er justert: Folkehelseinstituttet følger produsentens anbefaling om revaksinasjon 3 år etter siste vaksinasjon for alle personer. 
 • 29.05.2019: Oppdatert med første gangs omtale av kombinasjonsvaksine mot tyfoidfeber og hepatitt A som ble tilgjengelig på det norske markedet i 2018. Anbefalingene om revaksinasjon med levende oral tyfoidvaksine er også revidert: Folkehelseinstituttet følger WHO som anbefaler at vaksinering med levende oral tyfoidvaksine bør gjentas etter 3-7 år ved sammenhengende opphold i endemisk område og etter 1-7 år eller mer ved reise fra ikke-endemisk til endemisk område. Dette skiller seg fra anbefalingen fra produsenten som angir revaksinasjon 3 år etter siste vaksinasjon for alle personer.