Hopp til innhold

Vaksinasjon ved kreft

Publisert

Om vaksinasjon av personer med kreft.

Om vaksinasjon av personer med kreft.


Leukemi og lymfom

Levende vaksiner som er indisert kan gis under remisjon og minst 3 måneder uten immunsupprimerende behandling. Pasienter under behandling for leukemi har dårligere vaksinerespons enn pasienter som behandles for solide svulster [1].

Andre kreftformer

Kreftpasienter som ikke har fått immunsupprimerende behandling på noen uker, responderer tilfredsstillende på de fleste vaksiner.

Referanser

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden