Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Når noe er gjort feil»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Når noe er gjort feil

Når noe er gjort feil - veileder for helsepersonell

Dette kapittelet beskriver noen av de vanligste avvikene som forekommer ved vaksinasjon og strategier for å håndtere disse.

Dette kapittelet beskriver noen av de vanligste avvikene som forekommer ved vaksinasjon og strategier for å håndtere disse.


Innhold på denne siden

Det finnes sjelden dokumentert kunnskap om virkningen av vaksiner som ikke gis etter vanlige retningslinjer. Dermed er det heller ingen etablerte retningslinjer for hvordan feil skal rettes opp, og videre tiltak må ofte improviseres på grunnlag av skjønn.

Avvik registreres og håndteres på den enkelte arbeidsplass, og bør noen ganger føre til endring eller innskjerping av eksisterende rutiner, etablering av nye rutiner eller andre tiltak for å forebygge at samme avvik skjer igjen. 

Vanlige avvik fra anbefalte rutiner og mulige tiltak

Feil dosestørrelse

  • For liten dose: En redusert dose kan i verste fall være helt uvirksom, og som generell regel skal den ikke telles som noen dose. Hvis det skjer uhell under injeksjonen og noe lekker ut, eller for lav dosestørrelse oppdages mens den som vaksineres fremdeles er til stede, kan mer vaksine gis med det samme, helst på samme stikksted. Det må da gis så mye at det til sammen blir minst full dose. Ved tvil om hvor mye av den opprinnelige dosen som ble gitt anbefales det å gi full dose, gjerne på annet innstikksted. Dette gjelder alle vaksiner bortsett fra BCG-vaksine til spedbarn. Dobling av dose­­størrelse pleier ikke å medføre økt risiko for bivirkninger (se under). Hvis det ikke blir gitt mer vaksine under samme besøk, bør en full dose gis ved neste anledning.
  • For stor dose: Sammenligning av ulike dosestørrelser pleier å inngå i utprøvingene før en vaksine kommer på markedet. Som anbefalt dose velges den minste av de prøvde dosestørrelsene som gir effekt hos alle i aldersgruppen. En dobling av dosestørrelse pleier ikke medføre økt risiko for bivirkninger. Hvis dobbel dose er gitt, skal den bare telle som én dose. 

Feil intervall mellom dosene

Risikoen for å få programvaksinene med feil intervall er høyest for barn som har flyttet inn fra utlandet og for barn som skifter helsestasjon eller skifter helsesykepleier på samme helsestasjon [1].

  • Første dose satt ved for lav alder: Vaksiner satt før laveste anbefalte alder skal journalføres, men ikke regnes som tellende doser. Dette gjelder imidlertid ikke rotavirusvaksine, der man regner med doser som er gitt for tidlig og dermed ikke skal gi vaksinen på nytt. For noen vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet anbefales det å endre til firedoseprogram dersom vaksinasjon er påbegynt for tidlig. Les mer i kapittel hvor tidlig kan vaksiner gis ? i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).  
  • For kort intervall mellom dosene: Det anbefalte intervallet mellom to doser betyr vanligvis minimumsintervall. Kortere intervall fører til dårligere immunrespons på vaksinen. Avhengig av aktuell smitterisiko kan det være aktuelt å gi en ekstra dose. Les mer i kapittel om intervaller mellom vaksinedoser i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI) .
  • En dose for mye: Videre vaksinasjon må tilpasses slik at intervallet til neste dose blir riktig. 
  • For lenge siden forrige dose: Mange vaksiner må gis i to doser for å indusere en god primærrespons. Noen få vaksiner virker dårlig hvis det går for lang tid mellom dosene, og i slike tilfeller er maksimumsintervallet spesielt presisert. For de fleste vaksinene er alle doser gyldige hvis minimumsintervallene er overholdt. For lange intervaller kan medføre at en person er ubeskyttet unødvendig lenge. Dette gjelder både for grunnvaksinasjon med flerdoseregime og for tiden mellom grunnvaksinasjon og boostervaksinasjon. For hepatitt B-vaksine er det, i de sjeldne tilfellene med intervall på flere år mellom 1. og 2. dose, mulig å ta blodprøve til antistoffmåling 1-2 måneder etter fullført vaksinasjon. 

Utløpsdato er passert

Det frarådes å bruke vaksine etter utløpsdato. Enkelte vaksiner kan få merkbart redusert antigeninnhold forholdsvis fort etter utløpsdato. Juridisk står vaksinatøren svakt hvis en vaksine er brukt etter utløpsdato og det oppstår en uønsket hendelse som mistenkes å ha sammenheng med vaksinen.

Dersom vaksine ved en feil er benyttet etter utløpsdato kan spørsmål om tiltak rettes til vaksinerådgivingen.  

Feil oppbevaringstemperatur

Vaksiner, immunglobuliner og sera skal oppbevares i kjøleskap (2-8 °C). Hvis produktene oppbevares utenfor kjøleskapstemperatur kan kvaliteten påvirkes. Produktene skal ikke brukes før farmasøyt ved Folkehelseinstituttets vaksineforsyning har vurdert temperaturavviket. Send e-post til og oppgi produkt, batchnummer, tid utenfor 2-8 °C og temperatur.

Referanser

  1. Stokley S, Maurice E, Smith PJ, Klevens RM. Evaluation of invalid vaccine doses. Am J Prev Med 2004 Jan;26(1):34-40. 

Historikk

08.05.2023: Vaksine brukt etter utløpsdato: Kontakt vaksinerådgivingen.

  • 18.10.2018: Lagt til setning i avsnittet "Første dose satt ved for lav alder" om at rotavirusvaksine gitt for tidlig skal regnes med og at det i slike tilfeller ikke skal gis ekstra doser.