Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

Vaksinasjon og manglende miltfunksjon

Pasienter med nedsatt/manglende miltfunksjon har økt sårbarhet for kapselkledde bakterier. De har derfor egne vaksineanbefalinger som oppsummeres i dette kapittelet.

Hopp til innhold

Manglende miltfunksjon gir økt sårbarhet for kapselkledde bakterier

Personer som mangler miltfunksjon har betydelig økt risiko for alvorlige invasive infeksjoner med kapselkledde bakterier [1]. Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) forårsaker 50-90 % av disse infeksjonene [1].

Forekomsten av meningokokksykdom hos disse pasientene er vesentlig lavere, under 10 % [2]. Det finnes ingen studier som estimerer nøyaktig risiko for invasiv meningokokksykdom hos denne pasientgruppen.

Sannsynligvis har personer uten miltfunksjon også noe økt risiko for infeksjon med andre kapselkledde bakterier som Haemophilus influenzae type b (Hib), men forekomsten av Hib er for tiden lav i Norge.

Vaksinasjon av pasienter med nedsatt/ manglende miltfunksjon

  • For denne pasientgruppen anbefales vaksinasjon med både 13-valent konjugatvaksine og 23-valent polysakkarid vaksine mot pneumokokker.
  • Folkehelseinstituttet anbefaler, slik som andre vestlige land, at personer uten miltfunksjon vaksineres med både en kombinert konjugatvaksine mot meningokokk A, C, W og Y og en proteinvaksine mot meningokokk B selv om det ikke finnes data som sikkert viser beskyttende effekt av vaksinasjon.
  • På grunn av at forekomsten av Hib er for tiden lav i Norge har Hib-vaksinasjon for denne gruppen lav prioritet.
  • Andre vaksiner, inkludert levende vaksiner, bør tilbys etter vanlig program.
  • Pneumokokkvaksine og vaksiner mot meningokokk A, B, C, W og Y dekkes på blå resept for denne pasientgruppen. Hib-vaksine dekkes ikke under blåreseptforskriften.
  • Ved planlagt splenektomi bør vaksinasjonen foregå før operasjon. For anbefalt rekkefølge for vaksinasjon - se figur 1 og 2.
Figur 1_Vaksinasjon_pneumokokk og meningokokk_pasienter med manglende el nedsatt miltfunksjon.png
Vaksinasjon_pneumokokk og meningokokk_pasienter med manglende el nedsatt miltfunksjonny.png

For mer informasjon om de ulike vaksinene - se følgende kapitler:

Kapittel om pneumokokkvaksine i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)
Kapittel om meningokokkvaksine i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)
Kapittel om Hib-vaksine (Haemophilus influenzae type B) i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)

Referanser

1. Kuchar E, Miskiewicz K, Karlikowska M. A review of guidance on immunization in persons with defective or deficient splenic function. British journal of haematology 2015;171(5):683-94.

2. Holdsworth RJ, Irving AD, Cuschieri A. Postsplenectomy sepsis and its mortality rate: actual versus perceived risks. The British journal of surgery 1991;78(9):1031-8.