Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjon og manglende miltfunksjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksinasjon og manglende miltfunksjon

Vaksinasjon og manglende miltfunksjon

Pasienter med nedsatt/manglende miltfunksjon har økt sårbarhet for kapselkledde bakterier. De har derfor egne vaksineanbefalinger som oppsummeres i dette kapittelet.

Pasienter med nedsatt/manglende miltfunksjon har økt sårbarhet for kapselkledde bakterier. De har derfor egne vaksineanbefalinger som oppsummeres i dette kapittelet.


Innhold på denne siden

Manglende miltfunksjon gir økt sårbarhet for kapselkledde bakterier

Personer som mangler miltfunksjon har betydelig økt risiko for alvorlige invasive infeksjoner med kapselkledde bakterier [1]. Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) forårsaker 50-90 % av disse infeksjonene [1].

Forekomsten av meningokokksykdom hos disse pasientene er vesentlig lavere, under 10 % [2]. Det finnes ingen studier som estimerer nøyaktig risiko for invasiv meningokokksykdom hos denne pasientgruppen.

Sannsynligvis har personer uten miltfunksjon også noe økt risiko for infeksjon med andre kapselkledde bakterier som Haemophilus influenzae type b (Hib), men forekomsten av Hib er for tiden lav i Norge.

Vaksinasjon av pasienter med nedsatt/ manglende miltfunksjon

  • For denne pasientgruppen anbefales vaksinasjon med både 20-valent konjugatvaksine for personer over 18 år og 15-valent konjugatvaksine for personer under 18 år, i tillegg til 23-valent polysakkarid vaksine mot pneumokokker.
  • Folkehelseinstituttet anbefaler, slik som andre vestlige land, at personer uten miltfunksjon vaksineres med både en kombinert konjugatvaksine mot meningokokk A, C, W og Y og en proteinvaksine mot meningokokk B.
  • På grunn av at forekomsten av Hib for tiden er lav i Norge har Hib-vaksinasjon for denne gruppen lavere prioritet enn vaksinasjon mot pneumokokker og meningokokker.
  • Andre vaksiner, inkludert levende vaksiner, bør tilbys etter vanlig program så langt pasienten ikke har kjente kontraindikasjoner.
  • Pneumokokkvaksine og vaksiner mot meningokokk A, B, C, W og Y dekkes på blå resept for denne pasientgruppen. Hib-vaksine dekkes ikke under blåreseptforskriften.
  • Ved planlagt splenektomi bør vaksinasjonen foregå før operasjon. For anbefalt rekkefølge for vaksinasjon - se figur 1 og 2.
Figur som viser rekkefølge og regime for vaksinasjon av pasienter med nedsatt/manglende miltfunksjon

For mer informasjon om de ulike vaksinene, og for informasjon om revaksinasjon (booster) - se følgende kapitler:

Referanser

  1. Kuchar E, Miskiewicz K, Karlikowska M. A review of guidance on immunization in persons with defective or deficient splenic function. British journal of haematology 2015;171(5):683-94.
  2. Holdsworth RJ, Irving AD, Cuschieri A. Postsplenectomy sepsis and its mortality rate: actual versus perceived risks. The British journal of surgery 1991;78(9):1031-8.

Historikk

12.01.2023: figur oppdatert

  • 22.10.2019: Minimumsintervallet mellom to doser Bexsero i aldersgruppen 2 år og eldre oppdatert i tråd med SPC til minst 1 md.