Hopp til innhold

Vaksinasjon og kromosomavvik

Publisert

Anbefalinger om vaksinering ved kromosomavvikene Trisomi 21/Down syndrom og diGeorge syndrom.

Anbefalinger om vaksinering ved kromosomavvikene Trisomi 21/Down syndrom og diGeorge syndrom.


Trisomi 21/Down syndrom og vaksinasjon

Personer med trisomi 21/Down syndrom har en egenskap ved sitt immunsystem som medfører en livslang høy risiko for å bli kroniske smittebærere hvis de smittes med hepatitt B. De bør derfor tilbys forebyggende vaksinasjon. Vaksinen dekkes av Folketrygden og rekvireres fra Folkehelseinstituttet på blå resept.

Personer med trisomi 21/Down syndrom anbefales influensa- og pneumokokkvaksinasjon, hvis de i tillegg har tilstander som plasserer dem i risikogruppe, for eksempel hjerte- eller lungesykdom eller immunsvikttilstand.

diGeorge syndrom og vaksinasjon

diGeorge syndrom skyldes også en kromosomfeil. Personer med syndromet kan ha mer eller mindre alvorlig immunsvikt, men mange har normalt fungerende immunsystem. Levende vaksiner bør ikke gis til dem som har påvist immunsvikt.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden