Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vanlige forkortelser og uttrykk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vanlige forkortelser og uttrykk

Vanlige forkortelser og uttrykk

Tabell med vanlige forkortelser og uttrykk i forbindelse med vaksiner og vaksinasjon.

Tabell med vanlige forkortelser og uttrykk i forbindelse med vaksiner og vaksinasjon.


Forkortelser og uttrykk

adjuvans

hjelpestoff som gjør vaksine mer immunogen

antigen

stoff som induserer en immunrespons

antistoff

protein som dannes i organismen som reaksjon mot smittestoffer eller giftstoffer

attenuert

svekket

aP

acellullær pertussisvaksine (=Pa)

basisvaksinasjon

den eller de første vaksinedoser som gir full beskyttelse med noe varighet, og danner grunnlag for boosterrespons når ny vaksinedose gis etter lang tid

BCG

Bacille Calmette Guerin, den aktive komponenten i vaksinen mot tuberkulose

boosterdose

forsterkingsdose, oppfriskingsdose, påfyll 

boostre

gi noe som forsterker

DT

kombinasjonsvaksine mot difteri og tetanus (difteri-stivkrampe)

dT

kombinasjonsvaksine mot difteri og tetanus med redusert mengde difteriantigen

DTP, DPT

kombinasjonsvaksine mot difteri-tetanus-pertussis (difteri-stivkrampe-kikhoste)

grunnvaksinasjon

samme betydning som basisvaksinasjon

HBsAg

hepatitt B overflateantigen (surface antigen)

Hib

bakterien Haemophilus influenzae type b

HRIG

humant rabies immun globulin

i.c.

intracutan, (injeksjon) i huden (= i.d.)

i.d.

intradermal, (injeksjon) i huden (= i.c.)

ikterus

gulsott

i.m.

intramuskulær, (injeksjon) i muskulatur

immunitet

det å være beskyttet mot en sykdom, ikke mottagelig for smittestoffet

immunogenisitet

evne til å framkalle immunrespons

inaktivert

ikke-levende

intracellulær

inne i cellen

invasiv

som trenger inn

IPV

inaktivert poliovaksine

KPV

konjugert pneumokokkvaksine (= PKV)

mikrobe

bakterie, virus, sopp, parasitter (mikroorganismer)

MMR

vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (measles-mumps-rubella,)

OPV

oral poliovaksine

oral

gjennom munnen

Pa

acellulær pertussisvaksine (=aP) (i denne boken brukes betegnelsen P)

parenteral

som går utenom fordøyelseskanalen

patogen

som framkaller sykdom, er årsak til sykdom

pertussis

kikhoste

PKV

pneumokokkonjugatvaksine (= KPV)

PPD

purified protein derivate, tuberkulin til Mantoux prøve

primærvaksinasjon

førstegangsvaksinasjon, uavhengig av om det er vaksine som krever boosterdose senere eller ikke

Pw

helcelle (whole cell) pertussisvaksine  (=wP) (fra 1998 ikke tilgjengelig i Norge)

revaksinasjon

vaksinasjon på ny, brukes både om boosterdose og gjentatt bruk av vaksine som ikke gir boosterrespons

rubella

røde hunder

s.c.

subcutan, (injeksjon) i underhuden

SPC

Summary of Product Characteristics = preparatomtaler

systemisk

som omfatter hele kroppen

SYSVAK

Nasjonalt vaksinasjonsregister – system for vaksinasjonskontroll

Td

kombinasjonsvaksine mot difteri og tetanus med redusert mengde difteriantigen

toksin

giftstoff

toksoid

avgiftet toksin

vaksinand

den som blir vaksinert

vaksinasjonsdekning

prosentandel som er fullvaksinert (har fått det antall vaksinedoser de skal ha fått i følge alder og vaksinasjonsprogram)

vaksinatør

den som utfører vaksinasjon

varicella

vannkopper

TBE

tick borne encephalitis, skogflåttoverført virusencefalitt

tetanus

stivkrampe

WHO

Verdens helseorganisasjon (World Health Organization)

wP

helcelle kikhostevaksine (whole cell pertussis vaccine) (=Pw)

Historikk

07.01.2022: Under definisjonen av "grunnvaksinasjon" fjernet at begrepet kan bety det samme som vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet. Byttet ut immunogenitet med immunogenisitet.