Hopp til innhold

Vaksinasjon av personer 65 år og eldre

Publisert

Om alderens påvirkning av immunforsvaret og om anbefalte vaksiner til eldre.

Om alderens påvirkning av immunforsvaret og om anbefalte vaksiner til eldre.


Immunforsvaret svekkes med alderen

Immunforsvaret svekkes med alderen og eldre mennesker er mer utsatt for infeksjonssykdommer enn yngre. De kan få alvorligere sykdomsforløp og responderer ofte dårlig på behandling. Aldersbetingede endringer av immunsystemet medfører også redusert respons på nye vaksiner [1]. Men selv om antistoffresponsen på vaksiner er dårligere hos eldre enn hos yngre, er vaksinasjon av eldre likevel kostnadseffektivt [2;3].

Studier som omfatter bare friske personer i høy alder (fra 85 til over 100 år), har vist at den aldersbetingede immunsvekkelsen ikke er så alvorlig som tidligere antatt. Det har ført til en ny modell for forståelse av aldersforandringene i immunsystemet [4;5].  I stedet for å tolke aldersforandringene som passiv svekkelse, kan de tolkes som dynamisk tilpassing. De er resultat av kroppens kontinuerlige tilpasning til de utfordringene det er å bli utsatt for potente antigener som bakterier og virus, men også mat og andre antigener. Antigenene kan betraktes som stressfaktorer som kroppens ressurser hele tiden tilpasser seg. Denne tilpasningen til optimal funksjon fører til tap på noen områder og vinning på andre. Evnen til å respondere på nye antigener er til stede, men noe svekket. Tidligere ervervet immunitet svekkes, men det er vanligvis god respons på boosterdoser.

Anbefalte vaksiner til personer over 65 år

Fordi sykdommene hos eldre kan få alvorlig forløp og føre til død eller varig redusert funksjonsnivå, bør personer over 65 år få tilbud om:

Vaksiner til eldre som skal på reise

Eldre utenlandsreisende er en stor og voksende gruppe. De bør tilbys reisevaksiner etter samme retningslinjer som befolkningen ellers (men se også Personer over 60 år i kapittel om Gulfebervaksine i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI). I tillegg bør influensavaksine tilbys hvis sesongens vaksine er tilgjengelig.

Mange personer født før eller under 2. verdenskrig er naturlig immune mot hepatitt A. Anamnese på gjennomgått gulsott vil fange opp de fleste av dem. Dødeligheten av hepatitt A øker med alderen. Hepatitt A-vaksine bør derfor tilbys når reisemålet tilsier at det er indisert. 

Referanser

  1. Ginaldi L, Loreto MF, Corsi MP, Modesti M, De Martinis M. Immunosenescence and infectious diseases. Microbes Infect 2001 Aug;3(10):851-7.
  2. Örtqvist A, Jonsson B, Baltussen R, Ament A. Det lönar sig att vaccinera de äldre mot pneumokocksjukdom. Lakartidningen 2000 Nov 8;97(45):5120-5.
  3. Sisk JE, Moskowitz AJ, Whang W, et al. Cost-effectiveness of vaccination against pneumococcal bacteremia among elderly people. JAMA 1997 Oct 22;278(16):1333-9.
  4. Franceschi C, Monti D, Sansoni P, Cossarizza A. The immunology of exceptional individuals: the lesson of centenarians. Immunol Today 1995 Jan;16(1):12-6.
  5. Franceschi C, Bonafe M, Valensin S. Human immunosenescence: the prevailing of innate immunity, the failing of clonotypic immunity, and the filling of immunological space. Vaccine 2000 Feb 25;18(16):1717-20.