Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringer i Smittevernveilederen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppdateringer i Smittevernveilederen

Oppdateringer i Smittevernveilederen

Oppdateringer fra og med november 2013:

Oppdateringer fra og med november 2013:


Innhold på denne siden

Mars 2023

17.03.2023
 • Zikafeber - veileder for helsepersonell
  Ny indikasjon for testing – ikke lenger anbefalt å teste asymptomatiske gravide etter reise. Lagt inn faktaboks om Aedes-mygg. Artikkelen «Råd til helsepersonell» er innarbeidet i dette kapittelet og utgår. Generell revisjon av teksten.
 • Chikungunyavirus-sykdom - veileder for helsepersonell
  Lagt inn faktaboks om Aedes-mygg. Oppdatert tekst om diagnostikk i henhold til endringer i analysetilbud for importvirus ved FHI. Mindre justeringer i teksten.
02.03.2023

Februar 2023

24.02.2023
22.02.2023
20.02.2023
17.02.2023
16.02.2023
15.02.2023
01.02.2023
 • Fugleinfluensa - veileder for helsepersonell
  Oppdatert epidemiologisk informasjon om smittesituasjonen hos dyr og mennesker, samt utvidet testkriteriene for personer som har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte.

Januar 2023

31.01.2023
30.01.2023
27.01.2023
23.01.2023
19.01.2023
17.01.2023
16.01.2023
11.01.2023
09.01.2023
06.01.2023

Desember 2022

21.12.2022
20.12.2022
19.12.2022
16.12.2022
15.12.2022
12.12.2022
08.12.2022
07.12.2022
05.12.2022

November 2022

28.11.2022
22.11.2022
 • Leishmaniasis - veileder for helsepersonell
  Oppdatert epidemiologiske data, smittemåte og informasjon om sandfluer. Oppdatert diagnostikk og behandling. Språklige endringer. Lagt inn referanser.
 • Smitteverntiltak i helsetjenesten ved virale luftveisinfeksjoner inkludert covid-19
  Endringsmelding for oppdatering gjort 15.11.22: Betydelige endringer og omstrukturering i rådet. Ny tabell om anbefalinger for bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved luftveisinfeksjoner, og en forklarende tekst knyttet FHIs vurdering av bruk av beskyttelsesutstyr ved sesongbaserte luftveisinfeksjoner per nå. Endringsmelding 21.11.22: Lagt til covid-19 i overskrift.
18.11.2022
16.11.2022
 • Legionellose - veileder for helsepersonell
  Oppdatert antall tilfeller av legionellose rapportert til MSIS i perioden 2014-2021. Gjort mindre presiseringer/språklige justeringer i teksten. Oppdatert informasjonen vedrørende mikrobiologisk referansefunksjon for legionella, som nå kun er lagt til Stavanger universitetssykehus.
14.11.2022
11.11.2022
10.11.2022
08.11.2022

Oktober 2022

13.10.2022
05.10.2022
01.10.2022

September 2022

20.09.2022
07.09.2022
06.09.2022
02.09.2022

August 2022

29.08.2022
 • Apekopper - veileder for helsepersonell
  Endret navn på subtypene. Fjernet kasusdefinisjon og oppdatert råd om hvem som bør testes. Endret råd om smittesporing på offentlig transport til >8 timer og at det vurderes individuelt. Oppdatert selvobservasjonsskjema (lagt til smerter anogenitalt). Oppdatert smittesporingsskjema (endret om sporing offentlig transport). Mindre språklige endringer og rettelser.
26.08.2022
19.08.2022
16.08.2022
15.08.2022
09.08.2022
 • Apekopper - veileder for helsepersonell
  Inkludert informasjon om vaksine med henvisning til vaksinasjonsveilederen. Lagt kasusdefinisjon i tabell, men ingen endringer i kasusdefinisjonen. Lagt inn kollapsboks om historikk. Mindre strukturelle og språklige endringer.

Juli 2022

28.07.2022
26.07.2022
25.07.2022
 • Apekopper - veileder for helsepersonell
  Oppdatert skjema for kartlegging av eksponering og smittesporing (lagt til sjekkliste, fjernet Laboratoriemetode og Mikrobiologisk laboratorium fra skjema og noen språklige presiseringer i teksten).
18.07.2022
14.07.2022
 • Apekopper - veileder for helsepersonell
  - Lagt inn at diagnostikk også utføres ved Stavanger Universitetssykehus -Tatt ut at prøvetaking anbefales utført i spesialisthelsetjenesten -Oppdatert i hht oppdatert informasjon fra Mattilsynet. Det er ikke nødvendig å varsle MT for tilfeller som har kjæledyr, men det anbefales fortsatt å kartlegge om bekreftede tilfeller her dyr eller har hatt kontakt med dyr. Ved mistanke om smitte til dyr, bør man kontakte veterinær, informere om mistanken om apekopper og varsle Mattilsynet. -Informasjon om håndtering av tilfeller som har kjæledyr er også endret i skjema for kartlegging av eksponering og smittesporing -Mindre språklige endringer
11.07.2022
 • Apekopper - veileder for helsepersonell
  • Oppdatert informasjon mhp ny kunnskap om det pågående utbruddet, smittevei og symptomer • Oppdatert avsnitt om diagnostikk – informasjon om analysetilbud for PCR ved St. Olavs hospital, samt informasjon om anbefalt prøvelokasjon der ikke pasienten har egnede hudlesjoner • Lagt inn lenker til nye publiserte råd til ulike grupper • Revidert testkriterier • Forsterket råd om smittesporing
06.07.2022

Juni 2022

27.06.2022
 • Apekopper - veileder for helsepersonell
  Justert kasusdefinisjon (endret rekkefølge til bekreftet – sannsynlig – mulig og fjernet setning om at andre diagnoser skal være utelukket for å definere et mulig tilfelle). Ellers mindre, språklige justeringer.
21.06.2022
17.06.2022
09.06.2022
 • Apekopper - veileder for helsepersonell
  Presisering lagt til under «forebyggende tiltak». Endret lenke til Apekopp DNA i OUS sin Brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi for spesifikk apekoppediagnostikk.
03.06.2022
02.06.2022
 • Apekopper - veileder for helsepersonell
  Lagt inn informasjon om at apekopper nå er definert som meldings- og varslingspliktig sykdom til MSIS i MSIS-forskriften. Kriterier for melding og varsling er lagt inn. Lagt inn informasjon om sykdom hos barn, gravide og immunsupprimerte. Oppdatert informasjon om høyrisikokontakter
01.06.2022
 • Apekopper - veileder for helsepersonell
  Oppdatert kasusdefinisjon ihht ECDC og WHO anbefalinger, samt testindikasjon. Oppdatert informasjon om oppfølging av bekreftede tilfeller og om oppfølging av nærkontakter. Oppdatert informasjon om diagnostikk (etablert på OUS), samt lagt inn et nytt avsnitt om biosikkerhet ved laboratoriearbeid.

Mai 2022

27.05.2022
26.05.2022
25.05.2022
 • Apekopper - veileder for helsepersonell
  Gjort større revisjon av artikkelen. Kasusdefinisjon, råd om oppfølging av bekreftede tilfeller og nærkontakter samt avsnitt om differensialdiagnoser er tatt inn. Lagt inn utfyllende informasjon om symptomer og forebyggende tiltak.
24.05.2022
21.05.2022
20.05.2022
19.05.2022
13.05.2022
12.05.2022
 • Covid-19
  Faglig oppdatert og gjennomgått

April 2022

28.04.2022
08.04.2022

November 2021

03.11.2021

September 2021

07.09.2021

Eldre oppdateringer

Temakapitler

 • 17.11.2013 : Innvandrere og smittevern: Oppdaterte råd for vaksinasjon av innvandrere og nytt underkapittel om "Rutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer ved statlige mottak"
 • 14.01.2014 : Utbrudd av smittsomme sykdommer: Lagt til råd om oppklaring av utbrudd, inkludert utbrudd på passasjerskip og petroleumsvirksomheter til havs.
 • 25.05.2014: Innvandrere og smittevern: Oppdaterte råd for adoptivbarn med nytt underkapittel om "Undersøkelse (screening) av adoptivbarn som kommer fra land utenfor Vest-Europa"
 • 22.07.2014: Posteksponeringsprofylakse mot hiv: Oppdaterte råd for å harmonisere med råd gitt i "Faglige  retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv (Norsk forening for infeksjonsmedisin 2014). Inkludert råd når kilden er under effektiv behandling.
 • 28.07.2015: Injiserende misbrukere og smittevern: Oppdatert historie, inkludert beskrivelse av doping og chemsex. Endret navn på kapitelet til "Personer om tar stoff med sprøyter".
 • 07.10.2015: Lovverk og smittevern: Oppdatert informasjon om ny straffelov (straffelov 2005).
 • 07.11.2015: Lovverk og smittevern: Oppdatert informasjon om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen, inkludert Smittevernloven.
 • 15.11.2015: Stikkskader, posteksponeringsprofylakse: Oppfølgingstid for hiv endret fra 12 til 6 uker.
 • 23.09.2016: Stikkskader, posteksponeringsprofylakse: Råd om tiltak ved anti-HBc alenepositivitet inkludert. Justering av tidsintervaller for kontrollprøver ulike agens etter eksposisjon.
 • 15.12.2016: Oppfølging av tarminfeksjoner: Endret råd om antall negative kontrollprøver bla. for Salmonela spp og Shigella dysenteria fra 5 til 3 prøver.
 • 02.02.2018: Barnehager og smittevern: Presisering anbefalt håndhygiene. Hånd-desinfeksjon anbefales generelt ikke i barnehager bortsett når håndvask ikke er tilgjengelig.
 • 07.04.2019: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS): Hivinfeksjon, gonore og syfilis flyttet fra gruppe B til gruppe A-sykdommer.
 • 09.01.2020: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS): Kapitlet er oppdatert etter forskriftsendring for MSIS-forskriften 20.12.2019. Fra 01.01.2020 kan MSIS inneholde mikrobiologiske prøvesvar for sykdommer som ikke inngår i gruppe A. Direkte identifiserbare kjennetegn for disse prøvesvarene skal slettes. Mikrobiologiske laboratorier skal sende melding til MSIS om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som prøvesvarene foreligger og indikere om det er funn av meldingspliktige sykdommer. 

Sykdommer fra a-å

 • 16.11.2013: SARS og MERS: Oppdaterte tall for forekomst av MERS
 • 17.11.2013: Poliomyelitt : Nye råd om vaksinasjon av beboere i asylmottak.
 • 17.11.2013: Varicella og herpes zooster: Oppdaterte råd om tiltak i helseinstitusjoner
 • 23.11.2013: Influensa: Oppdater informasjon om influensavaksiner inkl. nesesprayvaksine
 • 04.12.2013: HTLV-infeksjon: Oppdatert informasjon om testing av blodgivere
 • 05.12.2013: Malaria: Lagt til nytt medikament Provaqomyl® i tabell 4 om medikamenter brukt som profylakse
 • 16.12.2013: Tuberkulose. Oppdatert statistikk tabell 1 og 2.
 • 29.12.2013: Meldingspliktige sykdommer i MSIS: Meldingskriterier revidert.
 • 20.01.2014: Hivinfeksjon: Oppdatering behandlingsretningslinjer
 • 09.02.2014: Rotavirusenteritt: Oppdatering vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2014
 • 24.02.2014: Nytt kapitel om Zikafeber
 • 25.02.2014: Meningokokksykdom: Oppdatering av diagnostikk
 • 05.03.2014: Hepatitt B: Justert smittevernråd vedr okkult hepatitt B i påvente av nye nasjonale faglige råd.  
 • 14.03.2014: Hepatitt B: Endring av anbefalt kontrollintervaller for friske bærere fra 12 til 6 måneder
 • 18.03.2014: Hepatitt C: Oppdatering behandling
 • 18.04.2014: Difteri, polio, stivkrampe: Forsterket råd boostervaksinasjon voksne
 • 04.05.2014: Marksykdommer: Dirofilariasis omtalt under rundmarker
 • 30.05.2014: Rabies: Oppdatert land og områder hvor det ikke er rapportert rabies siste årene.
 • 14.07.2014: Tuberkulose: Oppdatering bruk av IGRA-tester og BCG-vaksinasjon av barn i barnevaksinasjonssprogrammet med virkning fra medio oktober 2014. 
 • 15.07.2014: Hivinfeksjon: Oppdatering råd om bruk av preeksposisjonell profylakse (PreP)
 • 14.10.2014: Nytt kapittel: Ebolavirus-infeksjon, fjernet omtale av Ebola under Hemoragisk feber
 • 03.11.2014: Hepatitt C: Nye blåreseptbestemmelser om hepatitt C-behandling fra 1.11.2014.
 • 05.12.2014: Meninogkokksykdom : Oppdatert indikasjoner vaksinasjon av risikogrupper og vaksinasjon rundt et tilfelle.
 • 15.01.2015: Nytt kapitel : Enterovirusinfeksjoner
 • 18.01.2015: Norovirusenteritt: Oppdatert tiltak i helseinstitusjoner
 • 03.02.2015: Meningokokksykdom: Oppdatert informasjon om vaksinasjon med meningokokk B vaksine rundt et tilfelle
 • 23.03.2015: Skogflåttencefalitt: Oppdatering anbefalinger TBE-vaksinasjon i Norge 
 • 11.04.2015: Syfilis: Oppdatert behandlingsanbefalinger
 • 15.04.2015: Gonore: Oppdatert anbefalinger om kontroll etter behandling
 • 19.04.2015: Influensa: Oppdatert vaksinasjon mot sesonginfluensa
 • 20.05.2015: Veggedyr: Oppdatert informasjon om mulig smitteoverføring fra veggedyr
 • 22.05.2015: Leptospiriose: Inkludert oppfølging av eksponerte eiere og yrkesgrupper som kan bli eksponert for smittede dyrs kroppsvæsker.
 • 25.05.2015: Rabies: Oppdatert liste (siste gang revidert 2014) over land og områder hvor det ikke er risiko for rabiessmitte. Følgende land er ikke lenger på lista, dvs. at det er en risiko for rabiessmitte: Forente arabiske emirater, Hong Kong, Kuwait, Qatar og Taiwan
 • 28.06.2015: Ebolavirusinfeksjon: Oppdatering av situasjonen i Vest-Afrika og reiseråd til området i henhold til UDs anbefalinger
 • 13.07.2015: Chlamydia, genital: Oppdatert indikasjoner for testing og symptomer med forløp.
 • 02.08.2015: Tilbakefallsfebre: Oppdatert epidemiologiske data og inkl. beskrivelse av Borrelia miyamotoi
 • 24.09.2015: Hepatitt B : Oppdatert liste for indikasjon for testing
 • 24.09.2015: Hepatitt C : Oppdatert liste for indikasjon for testing
 • 30.09.2015: Meningokokksykdom: Endret aldersgruppe for råd om vaksinasjon av ungdom fra 17-19 år til 16-19 år.
 • 30.10.2015: Kusma: Presisering av vaksinasjonsråd ved utbrudd.
 • 15.11.2015: Hivinfeksjon: Oppdaterte råd om at alle hiv-positive vurderes for og tilbys behandling uansett CD4 tall. Redusert tid for oppfølging ved eksponering fra 12 til 6 uker.
 • 17.11.2015: Ebolavirus-infeksjon: Tidsperiode hvor ebolavirus kan være tilstede i sæd endret fra 3 til 12 måneder.
 • 29.11.2015: Zikafeber: Endret forebyggende råd til å inkludere særlig myggstikkprofylakse for gravide som reiser til områder med zikafeberutbrudd.
 • 28.12.2015: Zikafeber: Oppdaterte råd om at gravide på reise til utbruddsområder bør kontakte lege ved hjemkomst.
 • 04.01.2016: Hepatitt C:  Endret meldingskriteriene for hepatitt C fra 1.1.2016  til kun er laboratoriepåvisning av:HCV nukleinsyre (HCV-RNA) eller HCV core antigen.
 • 22.01.2016: Zikafeber: Oppdaterte råd til gravide ved reise med anbefaling om at gravide bør vurdere å utsette reise til berørte områder.
 • 27.01.2016: Hemoragiske febre: Omtale av Alvorlig feber med trombocytopeni-syndrom (SFTS)
 • 27.01.2016: Nytt kapitel : Ross River-feber
 • 15.02.2016: Zikafeber: Oppdatert råd og varslingsplikt i henhold til informasjon publisert på temaside om zikafeber.
 • 13.03.2016: Zikafeber: Oppdaterte råd (fra 10.3.2016) om å fraråde gravide kvinner å reise til berørte områder.
 • 16.03.2016: Skogflåttencefalitt: Oppdaterte vaksinasjonsråd for vaksinasjon i Norge
 • 25.03.2016: Nytt kapitel: Trakom
 • 23.04.2016: Bacillus cereus-matforgiftning: Endret tittel til Bacillus cerus-infeksjoner og lagt til ikke-matbåren infeksjoner.  
 • 07.06.2016: Zikafeber: Oppdatert råd om å unngå graviditet 8 uker etter hjemkomst (tidligere 4 uker). Menn som har vært i utbruddsområder og ikke har hatt symptomer på zikafeber bør bruke kondom i 8 uker for å unngå smitte til seksualpartner og graviditet. Tidligere har man anbefalt kondombruk i 6 måneder. Menn med symptomer på zikavirus-infeksjon bør fortsatt bruke kondom i 6 måneder.   
 • 20.07.2016: Zikafeber: Oppdatert råd om seksuell smitte eter påvising av smitte fra kvinne til mann. Etter hjemkomst fra zikaområde bør kondom brukes i 8 uker uavhengig om det er mannen eller kvinnen som har vært i berørte områder.
 • 22.07.2016: Gulfeber: Internasjonalt gulfebersertifikat gjelder nå livet ut mot før 10 års varighet.
 • 22.10.2016 Mononukleose: Oppdatert klinisk informasjon, inkl. mulig assosiasjon med ME.
 • 26.10.2016: Marksykdommer. Justert tid for andre behandling av barnemark fra 1 til 2 uker. 
 • 31.10.2016. E.coli enteritt: Oppdatert oppfølging av pasienter. Skille råd mellom HUS-assosiert og lavvirulente EHEC
 • 06.12.2016: Zikafeber: Endringer i meldings- og varslingsplikt. Meldingskriterier for melding til MSIS
 • 18.01.2017: Meningokokksykdom: Etter endring av blåreseptforskriften 1.1.2017 dekkes nå utgifter til også meningokokk B-vaksine til nærkontakter og risikoutsatte personer.
 • 14.02.2017: Meningokokksykdom. Aldersgrense 25 år opphevet for vaksinasjon av nærkontakter til tilfeller av meningokokksykom. 
 • 10.03.2017: Gonore: Oppdatert behandlingsregime
 • 05.05.2017: Zikafeber. Oppdatert nye råd til gravide og andre reisende samt ny landliste
 • 17.07.2017: Rabies. Oppdatert liste over land hvor det ikke anses risiko for rabiessmitte. Eneste endring fra tidligere liste er at hele Hellas nå anses som område uten rabiesrisiko.
 • 10.08.2017: Nytt kapitel om Fugleinfluensa opprettet.
 • 07.11.2017: ESBL, Denguefeber, Enterokokker: meldingskriterier mindre endringer 
 • 13.01.2018: Nytt kapitel om Trikinose opprettet
 • 07.06.2018: Hepatitt B: Endringer for testing av gravide. Alle gravide bør nå tilbys testing under svangerskapet. Tidligere anbefalt selektiv screening for gravide med risikotilhørighet. 
 • 05.11.2018: Meslinger og Rubella: Sykdommene definert som allmennfaglig smittsom sykdom 
 • 03.01.2019: Mykoplasmainfeksjon, genital: Spesifisert indikasjoner for testing og at behandling til partner bare skal gis ved påvist infeksjon. Kontrollprøver anbefalt etter 3 uker pga. utbredt behandlingssvikt.
 • 12.01.2019: Lymfogranuloma venereum og Rotavirussykdom: Meldingspliktig i MSIS gruppe A-sykdom fra 1.1.19
 • 12.01.2019: Cl. difficile og Genital chlamydiainfeksjon:  Meldingsplikt til MSIS flyttet fra gruppe C til gruppe A-sykdom fra 1.1.19
 • 21.01.2019: Nytt kapitel om Astrovirus-enteritt opprettet
 • 06.03.2019: Gulfeber: Ordningen med autorisasjon for gulfebervaksinatører opphørt fra 1.3.2019.
 • 18.03.2019: Meningokokksydom: Endring i råd barnehager. Søsken av et barn med meningokokksykdom som er nærkontakt og blir bærerutryddet trenger ikke være borte fra barnehagen.
 • 07.04.2019: Hivinfeksjon, gonore og syfilis: Sykdommene flyttet fra gruppe B til gruppe A-sykdommer fra 22.3.2019.
 • 12.10.2019: Meningokokksykdom: Doseintervall mellom først og andre dose av meningokokk B-vaksinen Bexsero® endret. Gjeldende doseregime 0+1 mnd. 
 • 01.11.2019: Hepatitt A: Endret råd om posteksponeringsprofylakse. For friske eksponerte i aldersgruppen 1-59 år kan en dose monovalent hepatitt-A vaksine benyttes som posteksponeringsprofylakse innen to uker etter eksponering. Humant normalt immunglobulin (HNIG) er fremdeles en del av posteksponeringsprofylaksen hos personer under 1 år og over 60 år, samt ved enkelte tilstander som gjør personene mer utsatt for alvorlig forløp av hepatitt A. 
 • 10.02.2020: Etter endring i SYSVAK-forskriften 01.01.2020 er alle vaksinasjoner meldepliktig til SYSVAK uavhengig av samtykke. Tekst i kapitler der melding til SYSVAK er omtalt er endret tråd med dette (Haemophilus influenzae, Hepatitt A, Tetanus, Poliomyelitt og Skogflåttencephalitt).