Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringslogg for Vaksinasjonsveilederen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppdateringslogg for Vaksinasjonsveilederen

Oppdateringslogg for Vaksinasjonsveilederen

Veilederen ble oppdatert med ny struktur og nye kapitler i 2018. Loggen inneholder oppdateringer fra og med 2014.

Veilederen ble oppdatert med ny struktur og nye kapitler i 2018. Loggen inneholder oppdateringer fra og med 2014.


Innhold på denne siden

Oktober 2021

27.10.2021
21.10.2021
20.10.2021
18.10.2021
14.10.2021
06.10.2021
05.10.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Lagt inn informasjon om oppfriskningsdose til eldre, informasjon om ekstra dose med mRNA-vaksine til tidligere Janssen-vaksinerte, presisert anbefalt intervall for 16-17-åringer og at denne aldersgruppen anbefales Comirnaty.
01.10.2021

September 2021

28.09.2021
24.09.2021
21.09.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Lagt inn presisering om at det i utgangspunktet ikke er grunnlag for å anbefale 3. dose til barn og unge (12 år til og med 17 år) med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men at det likevel kan være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.
17.09.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Lagt inn informasjon om tredje dose i avsnittet Vaksinasjon ved redusert immunforsvar. Doseringsavsnittene for Comirnaty og Spikevax er oppdatert med informasjon om tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar og lagt inn tekst om at det foreløpig ikke er etablert en øvre grense for intervall.
 • Koronavaksinasjonsprogrammet - veileder for helsepersonell
  De tre tidligere avsnittene om grupper som inngår i programmet, risikogrupper og anbefalinger om vaksinasjon er slått sammen til ett nytt avsnitt med tittelen «Målgrupper for koronavaksinasjon». Det er ingen prinsipielle endringer hva gjelder anbefalinger, men noe språkjusteringer og omstrukturering av tekst. Tekstene om prioriteringer som var mer relevant da det var knapphet på vaksine er flyttet inn i kollapsboks.
 • Influensavaksinasjonsprogrammet - veileder for helsepersonell
  Oppdatert avsnittet "Økonomiske forhold".
15.09.2021
06.09.2021
03.09.2021
01.09.2021

August 2021

25.08.2021
19.08.2021
18.08.2021
13.08.2021
12.08.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Avsnittet om anbefalt doseringsregime for Comirnaty og Spikevax er oppdatert. I tillegg er anbefaling om minimumsintervall mellom to ulike mRNA-vaksiner nå 4 uker uavhengig av hvilken vaksine som gis først.
09.08.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Oppdatert omtale av Vaxzevria og COVID-19 Vaccine Janssen med eget avsnitt om kontraindikasjoner, satt inn informasjon om kapillærlekkasjesyndrom, Guillain-Barrés syndrom (GBS) og satt inn lenker til preparatomtalene.
05.08.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Endret doseintervall for Comirnaty og Spikevax prioriteringsgruppe 8-11 fra 12 uker til opptil 12 uker da det nå åpnes for å forkorte intervallet dersom man har doser tilgjengelig. Prioriteringene er angitt i informasjonsbrev nr. 24.

Juli 2021

28.07.2021
21.07.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  På grunn av feil tilbakestilles informasjon om at antistofftester må tas senest dagen før første vaksinedose. Gjeldende informasjon er at antistofftesten må tas senest samme dag som første vaksinedose settes.
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  I avsnittet "Dokumentasjon på gjennomgått covid-19" endret formulering fra "Antistofftester må tas senest samme dag som første dose koronavaksine ... " til "Antistofftester må tas senest dagen før første vaksinedose ...".
20.07.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Oppdatert: antistoffserologitest for å dokumentere tidligere gjennomgått covid-19 som grunnlag for gyldig koronasertifikat, må tas senest samme dag som første dose koronavaksine. Oppdatert tekst om mindre vanlige og sjeldne bivirkninger etter Comirnaty og Spikevax og årvåkenhet for symptomer etter vaksinasjon som kan være forenlig med myokarditt og perikarditt. Lenket til preparatomtalene for fullstendig oversikt.
09.07.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Nyansert informasjon om amming slik at det kommer tydeligere frem at FHI vurderer at det ikke er kjent risiko for barnet ved å gi ikke-levende vaksiner, og at alle ammende kan vaksineres.
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Nyansert informasjon om amming slik at det kommer tydeligere frem at FHI vurderer at det ikke er kjent risiko for barnet ved å gi ikke-levende vaksiner, og at alle ammende kan vaksineres.
05.07.2021
02.07.2021
01.07.2021

Juni 2021

29.06.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Avsnitt om "Vaksinasjon etter gjennomgått covid-19" er revidert og oppdatert med informasjon om at personer som mangler dokumentasjon på gjennomgått covid-19, kan i ettertid ta antistoffserologi som analyseres ved mikrobiologisk laboratorium.
24.06.2021
22.06.2021
16.06.2021
14.06.2021
11.06.2021
 • Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler
  Observasjonstid for personer med økt blødningstendens endres fra 20-30 min til 20 min. Presisering av at personer som bruker betablokker eller ACE-hemmer kan ha behov for gjentatte doser adrenalin ved evt anafylaktisk reaksjon.
 • Praktisk info om vaksinasjon
  Anbefaling om utvidet observasjonstid for personer med økt blødningstendens og de som bruker betablokker og/eller ACE-hemmer fjernes. Revisjon av tekst som omtaler anafylaksibehandling av pasienter som står på betablokkere og/eller ACE-hemmere.
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Nytt avsnitt om videre vaksinasjon ved allergisk reaksjon etter første dose koronavaksine. Presisering av at personer som bruker betablokker eller ACE-hemmer kan ha behov for gjentatte doser adrenalin ved evt anafylaktisk reaksjon.
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Lagt inn lenker til nye studier om kombinasjon av ulike koronavaksiner og til FHI-nyhetssak som omtaler dette.
10.06.2021
09.06.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Oppdatert teksten med informasjon om bruk av Janssen-vaksinen utenfor vaksinasjonsprogrammet, samt bestillingsordningen knyttet til dette. Lenket opp til veiledningen for leger som ligger på Helsedirektoratets nettsider og publikumsinformasjonen på HelseNorge.
08.06.2021
07.06.2021
05.06.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Tillegg av informasjon om videre vaksinasjon etter forsinket lokalreaksjon i vaksinasjonsarmen etter bruk av mRNA-vaksine. Nytt avsnitt om vaksinasjon med ulike koronavaksiner. Oppdatert nedre godkjente aldersgrense for Comirnaty til 12 år.
04.06.2021
02.06.2021
01.06.2021

Mai 2021

31.05.2021
26.05.2021
21.05.2021
 • Koronavaksinasjonsprogrammet - veileder for helsepersonell
  Tydeliggjort at friske personer under 65 år ikke er i kategorien “risikogruppe” men blant “andre grupper som anbefales vaksinering”.
 • Koronavaksinasjonsprogrammet - veileder for helsepersonell
  Lagt til prioriteringsgruppe 10 (Alder 18-24 år og 40-44 år) og prioriteringsgruppe 11 (Alder 25-39 år) i prioriteringsoversikten. Fjernet setning om at det enda ikke er besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer 18-44 år. Lagt til at personer med problematisk illegalt rusmisbruk nå kan prioriteres som en egen gruppe.
20.05.2021
18.05.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Holdbarhet for Comirnaty ved oppbevaring i kjøleskap (2-8 °C) utvides fra 5 døgn til 1 måned.
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Under beskrivelsen av videre vaksinasjon av personer som har fått første dose Vaxzevria, presisert at anbefalt intervall mellom de to dosene er 12 uker. Det er likevel ikke nødvendig å begynne på nytt dersom intervallet blir lengre eller noe kortere.
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Oppdatert med informasjon om at Vaxzevria er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet og introduksjon av Janssen-vaksinen er fortsatt på pause. Lagt inn henvisning til de første resultatene fra studie om kombinasjon av koronavaksiner.
12.05.2021
11.05.2021
 • Koronavaksinasjonsprogrammet - veileder for helsepersonell
  Fjernet tekst om etterregistrering i SYSVAK for vaksiner gitt i utlandet. Lenket opp til ny omtale av dette på SYSVAK-temasiden som sier at det må avklares juridisk om vaksinasjoner mot covid-19 gitt utenfor Norge kan etterregistreres
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Oppdatert med informasjon om at personer i innreisekarantene kan vaksineres dersom særskilte grunner tilsier, forutsatt negativ hurtigtest samme dag. Dette kan gjelde f.eks yrkessjåfører, togpersonell og grensependlere.
 • Koronavaksinasjonsprogrammet - veileder for helsepersonell
  Endret tittel på avsnittet "Forventet effekt av koronavaksine på pandemien" til "Gjenåpning og lettelser". Mindre justeringer av kulepunktlista med premisser, ingen prinsipielle endringer. Lenket til kapittel i koronaveilederen med begrepsdefinisjoner, råd og regler for de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.
06.05.2021
03.05.2021

April 2021

30.04.2021
29.04.2021
23.04.2021
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Oppdatert innledende tekstboks i omtalen av AstraZenecavaksinen med informasjon om at alle som har fått første dose med AstraZenecavaksinen vil få tilbud om mRNA-vaksine ved videre vaksinasjon. Tidligere henvisning til tekst om hvilke symptomer vaksinerte bør være årvåkne for er fjernet.
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Lagt til at dersom en fullvaksinert person blir alvorlig eller kritisk syk av covid-19 regnes dette som en mulig vaksinesvikt og skal meldes som mistenkt bivirkning via www.melde.no. Nytt avsnitt om antistoffmåling etter vaksinasjon. Nytt avsnitt om bestilling og utlevering av koronavaksiner.
16.04.2021
14.04.2021
12.04.2021
 • Yrkesvaksinasjon
  I tabellen/sjekklisten over aktuelle vaksiner for visse yrkesgrupper og visse typer arbeid er eksemplene på invasive prosedyrer (helsepersonell) justert for å synliggjøre at det ikke bare dreier seg om kirurgi og avanserte prosedyrer, men også ulike former for injeksjon av medikamenter med sprøyter/kanyler. Det er ingen prinsipiell endring i anbefalingene om hepatitt B-vaksine til helsepersonell.
 • Pneumokokkvaksine - veileder for helsepersonell
  I tabell 2 om risikogrupper for invasiv pneumokokksykdom lagt til i kulepunktet om yrkesutøvelse med økt risiko: "og andre som regelmessig utsettes for sveiserøyk" etter laboratoriepersonell og sveisere.
 • Yrkesvaksinasjon
  Endret ordlyden i tabellen for sveisere og lagt til: "og andre som regelmessig utsettes for sveiserøyk".
07.04.2021
06.04.2021

Mars 2021

31.03.2021
23.03.2021
22.03.2021
 • Koronavaksinasjonsprogrammet - veileder for helsepersonell
  Hele kapittelet er gjennomgått og følgende mindre justeringer er gjort: tekst om Nasjonal plan for vaksinasjon mot covid-19 er oppdatert, det er lenket opp til Verktøykasse for et likeverdig vaksinasjonstilbud, lagt til tekst om arbeidsgivers styringsrett ved vaksinasjon av helsepersonell, lenket til vaksinasjonsscenario, lagt til tekst om at koronavaksiner gitt i utlandet foreløpig ikke skal registreres i SYSVAK, lenket opp til de siste informasjonsbrevene om koronavaksinasjonsprogrammet, lenket til koronavaksinasjonsveilederen for beskrivelse av hhv kommunenes og helseforetakenes ansvar for å gi tilbud om vaksine til pasienter i risikogrupper. I tillegg mindre språklige justeringer og omstrukturering av noen tekstblokker.
 • Koronavaksine - informasjon til helsepersonell
  Lagt til omtale av COVID-19 Vaccine Janssen som fikk betinget godkjenning i midten av mars 2021. For koronavaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna lagt til anbefaling om at personer med alvorlig immunsuppresjon på grunn av medikamentell behandling om mulig bør vaksineres med et intervall på 3 uker mellom dosene. For alle vaksinene lagt til at vaksinene skal håndteres ved bruk av aseptisk teknikk for å sikre at hver dose er steril. Ellers mindre språklige justeringer som ikke medfører noen endring av råd/anbefalinger.
19.03.2021

 

 

Alle oppdateringene ordnet etter kapittel.

Generell del om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet og vaksinasjonsprogram

Immunitet og hvordan vaksiner virker

 • 17.10.2019: Oppdatert avsnittet "Innholdsstoffer i vaksiner" med mer utfyllende informasjon om endel innholdsstoffer
 • 07.09.2018: Ny tekst i avsnittet "Innholdsstoffer i vaksiner" om vaksiner og regler for doping med lenke til nettside utarbeidet av Antidoping Norge i samarbeid med Felleskatalogen for oversikt over forbudte stoffer i norske legemidler

Bestilling av vaksiner

 • 24.6.2019: Fjernet tekst om bestilling av HPV-vaksine til unge kvinner da tilbudet opphører 1.7.2019.
 • 4.4.2019: Lagt til et underkapittel om bestilling av MMR-vaksine til voksne
 • 06.03.2019: Underkapittel om egne utleveringsbestemmelser for gulfebervaksine er fjernet, gjeldende fra 1.mars 2019.

Lover og regler ved vaksinasjon

 • 15.07.2019: Presisering av at helserettslig myndighetsalder og rett til selv å samtykke til vaksinasjon er 16 år.
 • 06.03.2019: Underkapittel om gulfeberautorisasjon og egne utleveringsbestemmelser for gulfebervaksine er fjernet, gjeldende fra 1.mars 2019.
 • 06.04.2016: Virksomhetsleder er ansvarlig for legemiddelhåndtering, Med «virksomhetsleder» forstås den som leder den enkelte helsestasjon, skolehelsesøsterkontor etc.
 • 29.02.2016: Nytt avsnitt om foreldrenes samtykke til vaksinasjon. Noen presiseringer i fotnotene til tabell 1. Presisering av at intervall ikke har betydning for effekten av ikke-levende vaksiner som ikke gis samtidig. Presisering av at mottatte blodprodukter ikke gir grunn til å utsette rotavirusvaksinasjon. Immunsuppresiver under svangerskap eller amming kan utgjøre kontraindikasjon mot levende vaksiner til barnet.

Praktisk vaksinasjon

 • 02.01.2019: Tidligere generell anbefaling om å tømme vaksinesprøyter for luft før injeksjon er erstattet med ulike råd for ferdigfylte sprøyter (ikke nødvendig å fjerne luftboble) og sprøyter som trekkes opp før bruk (bør tømmes for luft før injeksjon).
 • 28.08.2018: I avsnittet om injeksjonsteknikker er teksten om hvorfor ikke aspirasjon anbefales ved vaksinasjon utdypet.

Hvor tidlig kan vaksiner gis ?

 • 27.09.2017: Vaksine mot meningokokk ACWY-konjugatvaksine kan gis fra seks uker alder.

Intervaller mellom vaksinedoser

 • 17.11.2020: Angitt i fotnote til tabell med dobbelstjerne for pneumokokk konjugatvaksine at det anbefales å gå over til firedoseprogram dersom tredje dose er gitt før alder 11 måneder. 
 • 17.01.2019: Anbefalt minimumsintervall mellom BCG og andre levende injeksjonsvaksiner oppdatert i henhold til preparatomtale til å være 4 uker. Tidligere har FHI anbefalt minst 6 uker.

Vurdering av kontraindikasjoner

Sist oppdatert i 2018.

Når noe er gjort feil

 • 18.10.2018: Lagt til setning i avsnittet "Første dose satt ved for lav alder" om at rotavirusvaksine gitt for tidlig skal regnes med og at det i slike tilfeller ikke skal gis ekstra doser.

Bivirkninger etter vaksinasjon

 • 20.04.2020: Det er gjort noen mindre endringer med bl.a henvisning til Bivirkningsregisterforskriften for meldeplikt og to nye referanser (20 og 22). Ellers mindre språklige justeringer.
 • 04.02.2018: Nytt kapittel lagt ut.

Barnevaksinasjonsprogrammet

 • 04.04.2019: Premature barn født før svangerskapsuke 32, skal tilbys en ekstra dose (dose 0) DTP-IPV-Hib-Hep B ved alder 6-8 uker.
 • 08.01.2019: Oppdatert i tråd med revidert forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten med presisering av at barnevaksinasjonsprogrammet er en rettighet for ungdom opp til 20 år som tidligere har takket nei til, eller ikke har mottatt tilbud om vaksinene i programmet.
 • 07.02.2017: Oppdatert i forbindelse med innføring hepatitt B-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogram i ulike land og tilpasning til norsk program

 • 08.10.2019: Oppdatert tekst vedrørende basisvaksinasjon (DTP+Polio) av barn over fem år og voksne i tråd med tekst i kapittel om aktuelle kombinasjonsvaksiner: Anbefalte intervaller er minst 1 måned (før oppdatering sto 2 måneder) mellom første og andre dose, og 6- 12 måneder (før oppdatering sto et år) mellom 2. og 3. dose.
 • 07.02.2017: Oppdatert i forbindelse med innføring hepatitt B-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Influensavaksinasjonsprogrammet

 • 21. og 23. september 2020: Oppdatert med hensyn til gratis vaksine og takst for vaksinering i kapitlene om Influensaprogrammet og influensavaksinen
 • 15.06.2020: Oppdatert med hensyn på adjuvantert inaktivert vaksine
 • 06.02.2020: Oppdatert i henhold til revidert SYSVAK-registerforskrift med formulering om at alle vaksinasjoner er meldepliktige til SYSVAK, uavhengig av samtykke.
 • 13.08.2019: Oppdatert med hensyn på antall virusstammer i vaksinene

Nytt kapittel 30.03.2017

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

 • 06.02.2020: Oppdatert i henhold til revidert SYSVAK-registerforskrift med formulering om at alle vaksinasjoner er meldepliktige til SYSVAK, uavhengig av samtykke.
 • 23.09.2016: Oppdatert tekst  om etterregistrering av vaksiner satt i utlandet og hvilken dato som skal settes i SYSVAK når vaksinasjonstidspunktene fra utlandet er ukjent.

Vaksineberedskap

 • 07.02.2020: Rutinemessig gjennomgang og revisjon med mindre språklige justeringer og oppdatering av referanseliste. Lagt til omtale av nordisk samarbeid.
 • 16.12.2015: Det er blitt tilgjengelig et antitoksin mot miltbrann og FHI har et lite lager av det. Full redaksjonell gjennomgang av kapittelet.

Vaksinasjon i ulike livsfaser

Vaksinasjon av premature

 • 05.04.2019: Kapittelet er oppdatert med ny anbefaling for barn født før svangerskapsuke 32. De skal tilbys en ekstra dose (dose 0) med kikhosteholdig vaksine (seksvalent vaksine) ved 6 - 8 ukers alder, som en del av barnevaksinasjonsprogrammet (gjelder fra 1. mai 2019). Bakgrunnen for disse anbefalingene er også beskrevet.  I tillegg er det gjort noen mindre strukturelle endringer av den øvrige teksten.

Vaksinasjon av gravide og ammende

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon av tidligere uvaksinerte voksne

 • 07.02.2020: Rutinemessig gjennomgang og revisjon med mindre språklige justeringer og oppdatering av referanseliste. Ingen endring i råd/anbefalinger.
 • 20.06.2019: Oppdatert med kollapsboks med kunnskapsgrunnlag for bruk av vaksiner med lavt antigeninnhold mot difteri og stivkrampe  ved grunnvaksinasjon av eldre barn og voksne.
 • 28.03.2019: Presisering av hvem som anbefales MMR-vaksine og ikke, særlig basert på alder og vaksinasjonsstatus. Voksne personer født i 1970 eller senere som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet, skal ha fått tilbud om meslingvaksine og trenger ikke flere doser. De som ikke vet om de er vaksinert, eller som ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene anbefales å ta én dose MMR-vaksine. Unntaket er helsepersonell i spesielt utsatte deler av helsetjenesten som anbefales to doser MMR-vaksine.

Boostervaksinasjon av voksne

 • 07.02.2020: Rutinemessig gjennomgang. Lagt til forfatter, ellers ingen endringer.
 • 28.03.2019: Presisering av at personer som er fullvaksinert med MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet (to doser) ikke trenger ytterligere vaksinedoser.

Vaksinasjon av personer 65 år og eldre

 • 25.04.2020: Omtale av herpes zoster-vaksine som aktuell vaksine for eldre samt oppdatert referanseliste. Ellers mindre justeringer.

Vaksinasjon ved sykdom

Vaksinasjon av personer med ulike sykdommer/tilstander

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon av personer med allergi

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon ved immunsvikt

 • 23.09.2019: Avsnittet om vaksinering av personer med Hiv-infeksjon er oppdatert i tråd med eksisterende formulering i varicellakapittelet om at hivpositive personer uten immunsvikt som ikke har gjennomgått varicella kan få varicellavaksine . 
 • 23.09.2019: Avsnittet om vaksinering etter høydosebehandling med stamcellestøtte (stamcelletransplantasjon) er bl.a oppdatert med mer detaljert beskrivelse og tabell over anbefalte vaksiner og vaksinasjonsregime til disse pasientene.

Vaksinasjon ved kreft

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon og manglende miltfunksjon

 • 22.10.2019: Minimumsintervallet mellom to doser Bexsero i aldersgruppen 2 år og eldre oppdatert i tråd med SPC til minst 1 md.

Vaksinasjon ved uavklart nevrologisk tilstand

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon ved blødersykdom (hemofili)

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon ved leversvikt, leversykdom eller reumatisk sykdom

Sist oppdatert i 2018.

Vaksinasjon og kromosomavvik

Sist oppdatert i 2018.

Reisevaksinasjon

Reisevaksinasjon

Sist oppdatert i 2018.

Yrkesvaksinasjon

Yrkesvaksinasjon

 • 09.10.2020: Lagt til omtale av juridiske presiseringer publisert av Helsedirektoratet oktober 2019 i samarbeid med Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet. Lagt til denne veilederen til lov og forskrift som referanse [3].
 • 28.03.2019: Full revisjon av kapittelet i samråd med Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet. Teksten er utvidet og oppdatert når det gjelder lovverk, ansvarsforhold og vurderinger som gjelder ved vaksinasjon av personer som får vaksine i yrkessammenheng, enten begrunnelsen er å beskytte den ansatte selv eller å hindre at arbeidstakere sprer smitte videre. Det er skrevet en ny utdypende tekst spesielt om vaksinene som anbefales til helsepersonell og sjekklisten over aktuelle vaksiner til ulike yrkesgrupper er oppdatert.
 • 18.10.2018: Influensavaksine er lagt til i tabell 1 som aktuell vaksine for personer som arbeider på tannlegekontor.
 • 04.11.2014: Fotnote 1 under tabell 1, med teksten Tuberkulosekontroll. De fleste norske arbeidstakere født før 1995 er vaksinert mot tuberkulose. Revaksinasjon anbefales ikke for personer med positiv tuberkulintest eller tydelig arr etter vaksinasjon. Fotnoten endres til: De fleste norske arbeidstakere født før 1995  er vaksinert mot tuberkulose. Revaksinasjon anbefales ikke. I gjennomgangen ble også noen skrivefeil rettet, en manglende referanse lagt til og en rekke interne lenker oppdatert.

Grupper med behov for visse vaksiner

Vaksiner til flyktninger og asylsøkere

Sist oppdatert i 2018.

Vaksiner til menn som har sex med menn (msm)

Sist oppdatert i 2018.

Vaksiner til rusmiddelbrukere

Sist oppdatert i 2018.

Vaksiner mot de ulike sykdommene A-Å

Aktuelle kombinasjonsvaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet

 • 20.01.2017: Oppdatert med ny tekst om seksvalent vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type b og hepatitt B i forbindelse med innføring av denne vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.
 • 02.09.2016: I avsnittet om MMR er det under kontraindikasjoner presisert at det kun er ubehandlet aktiv tuberkulose som utgjør kontraindikasjon mot MMR-vaksine. Latent tuberkulose er ikke kontraindikasjon og det er ikke nødvendig å avvente svar på rutinemessig tuberkuloseundersøkelse for noen som ellers er frisk nok til å bli vaksinert.
 • 12.8.2016: Det finnes foreløpig ikke dokumentasjon for langtidsbeskyttelsen etter 2. dose MMR-vaksine gitt før fylte  tre år. Det er derfor aktuelt å tilby en tredje dose MMR-vaksine i skolealder for enkelte barn.

Difterivaksine og difteriantitoksin

 • 07.02.2020: Rutinemessig gjennomgang. Lagt til forfatter, ellers ingen endringer.
 • 04.04.2019: Premature barn født før svangerskapsuke 32, skal tilbys en ekstra dose (dose 0) DTP-IPV-Hib-Hep B ved alder 6-8 uker.
 • 04.12.2017: Oppdatert med nye råd for vaksinasjon av pasienter som har gjennomgått difteri. Alle pasienter anbefales full grunnvaksinasjon med tre doser difteriholdig vaksine i fulldose.

Gulfebervaksine 

 • 06.03.2019: Tekst endret i tråd med at krav om særskilt autorisasjon for gulfebervaksinatører og egne utleveringsbestemmelser for gulfebervaksine er fjernet, gjeldende fra 1.mars 2019.

 • 23.09.2016:Internasjonalt gulfebersertifikat gjelder nå livet ut mot tidligere regler om 10 års varighet. Detter er nå implementert i alle WHOs medlemsland.
 • 12.4.2016: Oppdatert lenken til WHOs landliste, foreligger ny versjon datert 4.2.2016.
 • 10.7.2015: Endringer i IHR medfører at attestasjon for gulfebervaksinasjon gjelder livet ut. Flere land, men langt fra alle,  har implementert endringen. Lenke er lagt til WHOs nye landliste hvor det for hvert land angis om  gulfebervaksinasjonsattest er gyldig i 10 år eller livet ut. Teksten om attestasjon er oppdatert. I tillegg er det gjort noen mindre rettelser og språklige endringer.

Hepatitt A-vaksine og normalt immunglobulin 

 • 27.08.2015: Oppdatert med vaksinen Vaqta.
 • 15.02.2018: Oppdatert med omtale av off-label bruk av barnedoser med Havrix gitt til voksne etter tredoseregime, som et mulig alternativ i en situasjon med mangel på voksendoser Hepatitt A-vaksine.

Hepatitt B-vaksine og hepatitt B-immunglobulin 

 • 11.9.2020: Serologisk testing etter vaksinasjon. Gjort det klarere at yrkesgruppene som er nevnt i parenten kun er eksempler på yrkesgrupper som bør testes.
 • 04.04.2019: Premature barn født før svangerskapsuke 32, skal tilbys en ekstra dose (dose 0) DTP-IPV-Hib-Hep B ved alder 6-8 uker.
 • 24.1.2017: Hele kapittelet er oppdatert i forbindelse med innføring av seksvalent vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Kapittelet har også utvidet omtale av posteksponeringsbehandling av barn av smitteførende mødre og ny tekst om vaksinasjon av nyresviktpasienter, samt nye tabelloversikter og referanser.
 • 08.12.2016: Grenseverdi for langvarig beskyttelse antistoffer mot hepatitt B-overflateprotein (anti-HBs) er endret fra ≥100 IU/l, til ≥10 IU/l, i samsvar med oppdatering av Smittevernveilederen.

Hib-vaksine (Haemophilus influenzae type B)

 • 04.04.2019: Premature barn født før svangerskapsuke 32, skal tilbys en ekstra dose (dose 0) DTP-IPV-Hib-Hep B ved alder 6-8 uker.

HPV-vaksine (Humant papillomavirus)

 • 18.10.2018: Presisering av at alle doser HPV-vaksine teller, så sant minimumsintervallet er overholdt.  Man trenger ikke starte på nytt selv om det er gått lang tid siden forrige dose.
 • 28.08.2018: Oppdateringer av tekst relatert til innføring av HPV-vaksine til gutter på 7. klassetrinn. Referanseliste oppdatert med nye studier på effekt og sikkerhet.
 • 10.11.2017: Oppdatert tekst om menn og HPV-relatert kreft og om HPV-vaksine til gutter.
 • 15.06.2017: Hele kapittelet er oppdatert i forbindelse med endringen i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2017 med overgang til bruk av Cervarix i 2-doseregime.
 • 26.09.2016: Hele kapittelet er oppdatert i forbindelse med oppstart av midlertidig vaksinasjonsprogram for kvinner født i 1991 og senere. Omtalen av Cervarix er utvidet. Avsnittene om effekt og bivirkninger (alle tre vaksinene) er også oppdatert og utvidet.

Influensavaksine

 • 15.06.2020: Oppdatert på grunn av ny adjuvantert vaksine, tilføyd eget avsnitt om denne vaksinen
 • 13.08.2019: Oppdatert på grunn av overgang til kun firevalent vaksine
 • 30.03.2017: Revidert på grunn av tilføyelse av to ny kapitler i veilederen; kapittel 07 om influensavaksinasjonsprogrammet og om kunnskapsgrunnlaget for influensavaksinasjon
 • 23.09.2016: Anbefalinger om influensavaksine til barn i risikogrupper er oppdatert. Tidligere anbefaling om at levende, nasal influensavaksine(LAIV) skulle foretrekkes fremfor trivalent inaktivert vaksine (TIV)  til barn i alderen 2-8 år er endret. Nå anses de to vaksinetypene som likestilte for barn i denne aldersgruppen.

Japansk encefalittvaksine

 • 12.8.2016: Anbefaling om boosterdoser lagt inn i henhold til oppdatert preparatomtale. Referanselisten er gjenopprettet og oppdatert.
 • 19.6.2015: Det er finnes nå et godkjent hurtigvaksinasjonsregime (7 dagers intervall) til voksne.

Kikhostevaksine (Pertussis)

 • 04.04.2019: Premature barn født før svangerskapsuke 32, skal tilbys en ekstra dose (dose 0) DTP-IPV-Hib-Hep B ved alder 6-8 uker.

Koleravaksine

Sist oppdatert i 2014.

Kusmavaksine 

 • 22.10.2019: Sykdomsbeskrivelsen er forkortet. Ingen endring i råd.
 • 02.09.2016: Presisering av at det kun er ubehandlet aktiv tuberkulose som utgjør kontraindikasjon mot kusmavaksine. Latent tuberkulose er ikke kontraindikasjon og det er ikke nødvendig å avvente svar på rutinemessig tuberkuloseundersøkelse for noen som ellers er frisk nok til å bli vaksinert.

Meningokokkvaksine

 • 22.10.2019: Minimumsintervallet mellom to doser Bexsero i aldersgruppen 2 år og eldre oppdatert i tråd med SPC til minst 1 md.
 • 27.09.2017: Oppdatert med nye råd fra Saudiske myndigheter angående ACWY konjugatvaksine under Hajj. Istedenfor 8 år, krever de nå revaksinasjon etter 5 år.
 • 07.2.2017: Oppdatert i henhold til meningokokkrapport fra FHI: personer med komplementdefekter lagt til på indikasjon; personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales to doser ACWY vaksine. Nimenrix endret nedre aldersgrense. Blåreseptforskriften endret til å inkludere alle meningokokkvaksiner og aldergrensen er tatt bort. Saudi Arabiske myndigheter har endret på kravet for siste meningokokk vaksinasjon med konjugatvaksine fra 3 til 8 år.  Feber og lokalreaksjoner lagt til som vanlige bivirkninger på men B vaksine. Lagt til råd for behov for boosterdoser.
 • 20.01.2017: Nimenrix er godkjent fra seks ukers alder. Blåreseptforskriften er revidert. Fra 01.01.2017 utleveres meningokokk ACWY-vaksiner, meningokokk B-vaksine og meningokokk C-vaksine på blå resept § 4 for personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon, personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt og til nærkontakter av person med meningokokksykdom av serogruppene A, B, C, W eller Y.
 • 02.09.2015: Etter foreslåtte endringer ble kapittelet gjennomgått i sykdomsprogrammet Invasive sykdommer.
 • 01.09.2015. Epidemiologien er noe endret og noen utdaterte opplysninger tas derfor ut av teksten. Det er ikke lenger øvre aldersgrense på 25 år for visse indikasjonsgrupper. Todose primærvaksinasjon med meningokokk C-vaksine ( NeisVac-C) gjelder nå bare barn i alderen 2-4 måneder (tidligere 2-12 måneder). Teksten er endret i henhold til produsentens angivelser.

Meslingvaksine 

 • 13.5.2019: Oppdatert med at enkeltkomponentvaksine mot meslinger ikke lenger er tilgjengelig (har ikke vært det på flere år)
 • 28.03.2019: Presisering av hvem som anbefales MMR-vaksine og ikke, særlig basert på alder og vaksinasjonsstatus. Voksne personer født i 1970 eller senere som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet, skal ha fått tilbud om meslingvaksine og trenger ikke flere doser. De som ikke vet om de er vaksinert, eller som ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene anbefales å ta én dose MMR-vaksine. Unntaket er helsepersonell i spesielt utsatte deler av helsetjenesten som anbefales to doser MMR-vaksine.
 • 02.09.2016: Presisering av at det kun er ubehandlet aktiv tuberkulose som utgjør kontraindikasjon mot kusmavaksine. Latent tuberkulose er ikke kontraindikasjon og det er ikke nødvendig å avvente svar på rutinemessig tuberkuloseundersøkelse for noen som ellers er frisk nok til å bli vaksinert.

Pneumokokkvaksine

 • 17.11.2020: Presisert at det ikke anbefales at tredje dose gis tidligere enn 11 måneders alder og at det anbefales å gå over til firedoseprogrameller dersom tredje dose er gitt før denne alderen. 
 • 07.12.2017: Gjort rettelser i flytskjema om vaksineanbefalinger for risikogrupper i samsvar med endringer november 2015. Ellers noen mindre justeringer, samt oppdatering av referanselisten.

Poliovaksine

 • 04.04.2019: Premature barn født før svangerskapsuke 32, skal tilbys en ekstra dose (dose 0) DTP-IPV-Hib-Hep B ved alder 6-8 uker.
 • 13.11.2017: Presisering av at voksne flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som ikke er vaksinert med inaktivert poliovaksine bør tilbys poliovaksine fortrinnsvis innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst i Norge.

Rabiesvaksine (hundegalskap) og rabiesimmunglobulin

 • 17.06.2019: Oppdatert med presiseringer vedrørende bruk av humant rabiesimmunglobulin (HRIG). Ny anbefaling: HRIG skal kun infiltreres direkte i såret. Ytterligere administrering intramuskulært andre steder på kroppen av HRIG, slik det tidligere var anbefalt, anbefales ikke lenger. Ellers mindre justeringer av teksten.
 • 06.02.2019: Hele kapittelet er revidert i tråd med WHOs oppdaterte råd om rabiesvaksinering fra 2018. Anbefalt regime for preeksponeringsvaksinasjon består for immunfriske av to doser med et intervall på minst 7 dager. For posteksponeringssituasjoner er det definert tre ulike eksponeringskategorier, med tilhørende behandlingsanbefalinger. Essen 4 doser anbefales (mot tidligere Essen 5 doser) til posteksponeringsbehandling av immunfriske.
 • 22.02.2018: Oppdaterte anbefalinger for posteksponeringsregime. Femte dose med rabiesvaksine anbefales nå gitt ved dag 28-30 (mot tidligere dag 28). Dette for bedre harmonisering med WHO og produktomtale som anbefaler femte dose gitt på dag 30.
 • 06.04.2017: Hele kapittelet er revidert. Blant annet er listen over målgrupper for rabiesvaksine er utvidet og det er utarbeidet egne tabeller for pre- og posteksponeringsvaksinasjon.
 • 10.11.2014: Antistoffundersøkelser utføres nå ved Folkhälsomyndigheten i Sverige (tidligere ved Smittskyddsinstitutet). Lenke oppdatert.

Rotavirusvaksine 

 • 29.01.2016: Det er gjort to tilføyelser under Kontraindikasjoner: 1) Bruk av immunsuppressiver hos mor kan utgjøre kontraindikasjon mot rotavirusvaksine. 2)Immunglobuliner eller andre blodprodukter til barnet er ikke grunn til å utsette rotavirusvaksinasjon.
 • 26.06.2014: Oppdatert med Rotarix som programvaksine i første periode og at det er barn født f.o.m. 01.09.2014 som får tilbud om vaksinen i program. Øvre aldersgrense for første og siste dose i barnevaksinasjonsprogrammet er presisert.

Røde hunder-vaksine 

 • 02.04.2017: Råd om screening for rubellaantistoffer hos gravide, samt anbefalinger om vaksinasjon etter fødsel er oppdatert.
 • 02.09.2016: Presisering av at det kun er ubehandlet aktiv tuberkulose som utgjør kontraindikasjon mot kusmavaksine. Latent tuberkulose er ikke kontraindikasjon og det er ikke nødvendig å avvente svar på rutinemessig tuberkuloseundersøkelse for noen som ellers er frisk nok til å bli vaksinert.

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) 

 • 21.4.2020: Presisert at det er personer som er erfaringsmessig ofte blir bitt av flått langs kysten i områder der det er rapportert humane tilfeller av skogflåttencefalitt som bør vurdere vaksinen. De aktuelle områdene er listet i parentes (Agder, Telemark og Vestfold, tidligere Buskerud fylke). 
 • 02.01.2019: Presisering av intervaller mellom de siste vaksinedosene. For ordinært 3-doseregime gis tredje dose 5-12 md etter 2.dose. For 4-doseregime til eldre og immunsvekkede gis fjerde dose 5-12 md etter 3. dose.
 • 21.9.2018: Oppdaterte tall for forekomst av TBE i Norge.
 • 04.05.2017: Oppdaterte tall for forekomst av TBE i Norge. Det er også lagt til referanser som bakgrunn for anbefalingene for vaksinasjonsregime og behov for boosterdoser.
 • 06.07.2016: Oppdaterte vaksinasjonsanbefalinger for personer > 60 år og immunsupprimerte. To nye referanser. Noen språklige endringer og presisering av hvilke områder hvor det er påvist humane tilfeller og hvilke områder der TBE kun er påvist i flått eller i blod hos hjortedyr. Dette som grunnlag i risikovurderingen i forhold til behov for vaksinasjon.
 • 20.03.2015: Noe utvidede risikoområder i Norge og derfor justering av vaksinasjonsanbefalingene. En ny referanse. Noen mindre språklige endringer.
 • 16.03.2015: Oppdatert antall meldte TBE-tilfeller i Norge, og lagt til Buskerud som et fylke hvor det er meldt TBE-sykdom. Oppdatert lista over fylker hvor det er påvist TBE i flått. Nye fylker på lista er Akershus, Buskerud, Rogaland, Hordaland, Nord-Trøndelag og Nordland.

Tetanusvaksine (stivkrampe) og tetanusimmunglobulin 

 • 04.04.2019: Premature barn født før svangerskapsuke 32, skal tilbys en ekstra dose (dose 0) DTP-IPV-Hib-Hep B ved alder 6-8 uker.
 • 18.10.2018: Lagt til omtale av hastegrad for tetanusvaksinering etter sårskade.
 • 04.08.2015: Tydeligere anbefalinger om å gi tetanusvaksine i form av kombinasjonsvaksine med difteri-, kikhoste- og evt. poliovaksine. 

Tuberkulosevaksine 

 • 06.02.2020: Rutinemessig gjennomgang og revisjon med mindre språklige justeringer og oppdatering av referanseliste. Ingen endring i råd/anbefalinger.
 • 01.08.2019: I tabell 1 Indikasjoner for BCG-vaksine, under overskriften "Andre risikogrupper" er gruppen utvidet til "Barn og yngre voksne" mot tidligere "Yngre voksne".
 • 17.01.2019: Anbefalt minimumsintervall mellom BCG og andre levende injeksjonsvaksiner oppdatert i henhold til preparatomtale til å være 4 uker. Tidligere har FHI anbefalt minst 6 uker. Også føyd til anbefaling om å ikke sette vaksine i samme arm før det har gått minst 3 måneder fra BCG-vaksine ble gitt.
 • 16.03.2018: Oppdatert med nye anbefalinger om yrkesvaksinasjon. Etter 01.06.2018 gis ikke lenger noen generell anbefaling om BCG-vaksinasjon av helsepersonell og studenter i helsefag. BCG anbefales fortsatt til helsepersonell som over tid arbeider med voksne pasienter med lungetuberkulose eller med dyrkning av mykobakterier. Ved særlige forhold og etter individuell vurdering kan BCG- vaksine også være aktuelt for andre ansatte.
 • 20.01.2015: Hovedgrunnen til revisjonen er at tuberkulintest (Mantoux-prøve) fra høsten 2014 i mindre grad skal brukes i smitteoppsporing og screening, kfr. Tuberkuloseveilederen. Dette medfører endringer, særlig i underkapittelet Testing før vaksinasjon. Det er kommet en ny publikasjon om beskyttelse mot tuberkulose etter BCG-vaksinasjon (16), og Aronsons artikkel om en studie om varighet av beskyttelse er tatt inn igjen (17). Hele kapittelet er gjennomgått faglig av Berit Sofie Wiklund og Synne Sandbu og noen mindre justeringer er gjort flere steder i teksten.  Global Tuberculosis  Report 2014 er tatt inn istedenfor den forrige. Diagrammet over antall sykdomstilfeller i Norge er oppdatert med tall for 2013.

Tyfoidvaksine

 • 17.06.2019: Anbefalingene om revaksinasjon med levende oral tyfoidvaksine er justert: Folkehelseinstituttet følger produsentens anbefaling om revaksinasjon 3 år etter siste vaksinasjon for alle personer. 
 • 29.05.2019: Oppdatert med første gangs omtale av kombinasjonsvaksine mot tyfoidfeber og hepatitt A som ble tilgjengelig på det norske markedet i 2018. Anbefalingene om revaksinasjon med levende oral tyfoidvaksine er også revidert: Folkehelseinstituttet følger WHO som anbefaler at vaksinering med levende oral tyfoidvaksine bør gjentas etter 3-7 år ved sammenhengende opphold i endemisk område og etter 1-7 år eller mer ved reise fra ikke-endemisk til endemisk område. Dette skiller seg fra anbefalingen fra produsenten som angir revaksinasjon 3 år etter siste vaksinasjon for alle personer.

Varicella- og herpes zostervaksine 

 • 28.10.2019: Ikke-levende vaksine mot herpes zoster er per i dag ikke tilgjengelig i Norge, men har lagt inn i veilederen at vaksinen sporadisk kan være mulig å skaffe fra utlandet via lokalt apotek, som kontakter egen grossist.
 • 22.09.2019: Kapittelet er oppdatert bl.a når det gjelder indikasjonslisten for varicellavaksine. Gruppene med risiko for alvorlig vannkoppesykdom som kan ha behov for varicellavaksine inkluderer personer som skal starte immunsupprimerende behandling, har behandlingspause, eller som skal gjennomgå organtransplantasjon. Bruk av vaksinen som posteksponeringsprofylakse omtales også. For herpes zostervaksine anser ikke FHI det som nødvendig å ta laboratorieprøve på immunitet mot varicella før vaksinering.
 • 24.09.2018: Presisering av at antistoffundersøkelse bør gjøres før vaksinasjon, siden mange har gjennomgått varicella uten å være klar over det. Under indikasjoner for varicellavaksine er hivpositive personer uten immunsvikt som ikke har gjennomgått varicella, lagt til.
 • 05.01.2015: Underkapittelet om varicella-zoster immunglobulin (VZIG) er oppdatert pga. overgang fra i.m til i.v VZIG-preparat. Preparatet som nå er tilgjengelig kan gis innen 96 timer, i motsetning til tidligere preparat som måtte gis innen 72 timer. Indikasjonsgruppen «seronegative personer med grunnsykdom som gir risiko for livstruende forløp av vannkopper» er delt i barn og voksne. Dette er i henhold til preparatomtalen for det nye VZIG-preparatet, som har strengere indikasjonssetting for voksne enn for barn. Endret kontraindikasjoner, bivirkninger og doseringsregime som følge av preparatskiftet. Det nye VZIG-preparatet er ikke godkjent til gravide.
 • 04.09.2014: Strøket setningen om at herpes zoster-vaksine ikke er tilgjengelig. Lagt til at herpes zoster-vaksine ikke omfattes av noen refusjonsordning.

Kunnskapsgrunnlag for influensavaksinasjon

 • 15.06.2020: Nytt kapittel om anbefalinger rundt bruk av adjuvantert inaktivert influensavaksine til beboerer i sykehjem og omsorgsboliger.
 • 21.10.2020: Lagt til referanse nr. 9 i kapittelet Influensavaksine til helsepersonell.

Opprettet i 2017.