Hopp til innhold

2013

Viser  134  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester

  Adopsjon er et tiltak som har som mål å bedre barns livssituasjon. Det bidrar til en bedre utvikling enn barna ellers ville hatt, og det går bra med de fleste.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Rapport 2013:8.jpg
 2. Uønskede hendelser ved tromboseprofylakse eller antikoagulasjonsbehandling

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Brystimplantater kan ha magnetisk materiale

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Treveiskraner resulterte i uønskede hendelser

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Influensavaksine til eldre utenfor institusjon

  Influensavaksine til eldre som bor utenfor institusjon fører muligens til færre influensatilfeller (laboratoriebekreftet).

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Individuell utskrivningsplan reduserer både antall dager på sykehus og antall re-innleggelser

  Forskning antyder at individuell utskrivningsplan for pasienter på sykehus muligens reduserer antall dager på sykehus og risiko for re-innleggelser for eldre pasienter.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 7. Usikkert om hjemmebesøk fører til at gravide med rusmiddelproblemer oppsøker rusbehandling

 8. Effekt av konservativ behandling for pasienter med overvekt og fedme

  Kombinerte livsstilstiltak som inkluderer kostholdsendring, fysisk aktivitet og atferdsterapi kan gi vektreduksjon hos personer med overvekt og fedme.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 9. Hypnose som smertelindring under fødsel

  Bruk av hypnose for å lindre smerter under fødsel har usikker effekt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Kognitiv atferdsterapi er trolig effektivt hos barn med angst

  Systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 11. Liten, men positiv effekt av elektroniske tiltak for egenomsorg for pasienter med type 2 diabetes

  Elektroniske tiltak, spesielt via mobiltelefon, har trolig en liten, men positiv effekt på blodsukkerkontroll.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 12. Influensavaksine til friske barn

  Influensavaksinering av friske barn (< 16 år) fører trolig til færre tilfeller av influensa, og muligens til færre tilfeller av influensaliknende sykdom.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 13. Tidlig støttet utskriving kan være trygt og effektivt for pasienter med hjerneslag

  Tidlig utskriving med støtte og rehabilitering i kommunen kan redusere langsiktig hjelpebehov og institusjonsinnleggelser for noen grupper pasienter med hjerneslag.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 14. Kan psykoterapi beskytte gravide mot partnervold?

  Det er ikke nok forskning om effekt av tiltak for å beskytte kvinner mot partnervold.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Influensavaksine til eldre som bor på institusjon

  Influensavaksine til eldre som bor på institusjon fører trolig til færre influensliknende sykdommer og muligens til at færre får influensa og lungebetennelse.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Tilbakefall av depressiv lidelse hos barn og ungdom kan forebygges

  Antidepressiva reduserer risiko for tilbakefall hos barn og ungdom som tidligere har hatt depresjon. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 17. Trening er nyttig for å redusere tretthet hos kreftpasienter

  Aerob trening som gangtrening og trening på ergometersykkel fører trolig til litt mindre tretthet (fatigue) hos kreftpasienter. Treningen kan redusere tretthet både under og etter behandling.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 18. Trisykliske antidepressiva har muligens ingen behandlingseffekt hos barn med depresjon

  Trisykliske antidepressiva er ikke til nytte i behandling av depresjon hos barn. Det er noe dokumentasjon til støtte for bruken av trisykliske antidepressiva i behandlingen av depresjon hos ungdom (13 til 20 år). Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 19. Trening hjemme kan være like effektivt som trening i rehabiliteringssenter for pasienter med totalprotese i hoften

  Oversikten oppsummerer effekten av rehabilitering ved et rehabiliteringssenter eller hjemme for personer (med artrose) som er operert med totalprotese i hoften.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 20. Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 år

  Systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert