Hopp til innhold

2013

Viser  134  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012

  Vi har oppsummert kunnskapshull som er identifisert i våre systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 2. Effekt av tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom minoritetsspråklige barnefamilier eller enslige unge og offentlig tjenesteapparat

  En høyere andel barnefamilier eller enslige unge med andre morsmål enn norsk kan ha behov for å kommunisere med ansatte i det offentlige tjenesteapparatet.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 3. Luftkvalitetskriterier - virkninger av luftforurensning på helse (2013:9)

  Rapporten presenterer nye kvalitetskriterier for ulike forurensningskomponenter i luft. Kriteriene er basert på kritisk gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur om luftforurensning og helse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Hjertepumper (LVAD) som varig behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt

  Vi har oppsummert forskning om hjertepumpe (left ventricular assist device, LVAD) som varig behandling.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 5. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater Helse Midt

  Rapportene viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Midt-Norge i 2012.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse som inneholdt en rekke spørsmål om erfaringer med sykehuset der de var innlagt.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Vest

  Rapporten viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Vest i 2012.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Sør-Øst

  Rapporten viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Sør-Øst i 2012.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Nord

  Rapporten viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Nord i 2012.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Hva er elektroniske sigaretter, hvor farlige er de og hvordan bør de reguleres?

  Observasjonstiden for bruk av e-sigaretter er foreløpig relativt kort, men forskningen er likevel kommet godt i gang.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Uønskede hendelser knyttet til vikarbruk i spesialisthelsetjenesten

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Melde for å lære – en beskrivelse av etableringen av Meldeordningen (§3-3) for uønskede pasienthendelser i Kunnskapssenteret i 2012

  Intensjonen med den nye Meldeordningen er å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten ved å lære av hendelser som førte til, eller kunne ha ført til, betydelig pasientskade.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Trisykliske antidepressiva har muligens ingen behandlingseffekt hos barn med depresjon

  Trisykliske antidepressiva er ikke til nytte i behandling av depresjon hos barn. Det er noe dokumentasjon til støtte for bruken av trisykliske antidepressiva i behandlingen av depresjon hos ungdom (13 til 20 år). Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 14. Nyere antidepressiva kan være til nytte for barn med depressive lidelser

  Nyere antidepressiva kan være til nytte ved behandling av depressive lidelser hos barn og unge. Men forskning har vist at barn som tar antidepressiva kan ha økt risiko for selvmordsrelatert atferd.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Sammenhengen mellom inntak av alkoholholdige drikker og risiko for hjerte- og karsykdom

  Denne oversikten over systematiske oversikter er ment som en del av dokumentasjonsgrunnlaget for å opplyse om fordeler og ulemper ved alkoholbruk med tanke på hjerte- og karsykdommer.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 16. Effekt av konservativ behandling for pasienter med overvekt og fedme

  Kombinerte livsstilstiltak som inkluderer kostholdsendring, fysisk aktivitet og atferdsterapi kan gi vektreduksjon hos personer med overvekt og fedme.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 17. Effekt av livsstilsbehandling hos barn og unge med overvekt og fedme

  Livsstilstiltak kan gi redusert vekt og bedring i kardiometabolske utfall hos barn og unge med overvekt og fedme.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 18. Forebyggende hjemmebesøk til eldre – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Rapporten oppsummerer effektene av forebyggende hjemmebesøk til eldre.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 19. Tiltak for å hindre reinnleggelser

  Kunnskapssenteret har gjennomført et systematisk litteratursøk med sortering for å kartlegge mulige tiltak som kan hindre uønskede reinnleggelser.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller traumatisk hjerneskade – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller hjerneskade.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert