Hopp til innhold

Rapport

Kommunepsykologsatsingen i Norge i et folkehelseperspektiv

Hensikten med denne rapporten er å skaffe kunnskap om kommunepsykologenes arbeidsoppgaver og prioriteringer. Funnene baserer seg på data fra telefonintervjuer med 100 kommunepsykologer. Rapporten er finansiert av Helsedirektoratet.

Hensikten med denne rapporten er å skaffe kunnskap om kommunepsykologenes arbeidsoppgaver og prioriteringer. Funnene baserer seg på data fra telefonintervjuer med 100 kommunepsykologer. Rapporten er finansiert av Helsedirektoratet.


Om denne siden

Om rapporten

  • Utgitt: 2013:2
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Heggland JE, Gärtner K, Mykletun A.
  • ISSN trykt: 1503-1403
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-8082-545-2
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-546-9