Hopp til innhold

Veileder

Veiviser for undervisning av helsepersonell i migrasjon og helse

Denne veiviseren er sluttresultatet av LLP-Leonardo da Vinci-prosjektet “T-SHaRE: Transcultural Skills for Health and Care” 1. Den bygger på kunnskapen om at mange innvandrere ikke mottar helsetjenester på en måte som best svarer til deres behov. Veiviseren har til hensikt å redusere disse manglene ved å foreslå et undervisningsopplegg for helse- og utdanningsinstitusjoner som vil utarbeide og iverksette et undervisningsopplegg og tilrettelegge bedre for likeverdige helsetjenester for innvandrere.

veiviser-for-undervisning-av-hn-og-helse-nakmirapport-3-2013-forside.jpg

Denne veiviseren er sluttresultatet av LLP-Leonardo da Vinci-prosjektet “T-SHaRE: Transcultural Skills for Health and Care” 1. Den bygger på kunnskapen om at mange innvandrere ikke mottar helsetjenester på en måte som best svarer til deres behov. Veiviseren har til hensikt å redusere disse manglene ved å foreslå et undervisningsopplegg for helse- og utdanningsinstitusjoner som vil utarbeide og iverksette et undervisningsopplegg og tilrettelegge bedre for likeverdige helsetjenester for innvandrere.


Sammendrag

Dette er en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI). NAKMI ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2018.

Nedlastbar PDF.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013
  • Av: Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
  • Forfattere: Bregård IM, Hjelde KH.
  • ISSN trykt: 1503-1659