Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forebyggende hjemmebesøk til eldre – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forebyggende hjemmebesøk til eldre – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Forskningskartlegging

Forebyggende hjemmebesøk til eldre – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Publisert Oppdatert

Rapporten oppsummerer effektene av forebyggende hjemmebesøk til eldre.

Rapporten oppsummerer effektene av forebyggende hjemmebesøk til eldre.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013
  • Forfattere: Larun L, Dalsbø TK, Kirkehei I.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-539-9

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra kommunene Hamar og Gjøvik å oppsummere effektene av forebyggende hjemmebesøk til eldre.

Metode

Vi gjorde et systematisk litteratursøk i medisinske databaser 13. mars 2013 og brukte søkeord for ”eldre” kombinert med søkeord for ”hjemmebesøk” og et filter for å avgrense søket til systematiske oversikter. To forfattere vurderte uavhengig av hverandre alle titler og sammendrag i henhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

  • Syv systematiske oversikter ble inkludert fra totalt 1152 unike referanser.
  • De inkluderte systematiske oversiktene omhandlet hjemmeboende eldre fra 65 år, noen oversikter inkluderte skrøpelige (frail) eldre, mens andre inkluderte eldre med lavere risiko for sykdom og død.
  • Det var frivillig å ta imot forbyggende hjemmebesøk. Besøkene  ble utført av helse- eller sosialfaglig personell, hadde et bredt fokus  og inkluderte råd og veiledning for å forebygge eller redusere problemer eller risiko relatert til det å bli eldre. Besøkene varierte i innhold, i hvem som ga tiltaket, varighet og hyppighet.
  • Rapporterte utfallsmål var:
             -  egenopplevd helse

             -  livskvalitet

             -  aktivitet og deltagelse

             -  dødelighet

             -  innleggelse ved institusjon

             -  fysisk og psykososial funksjon

             -  bruk av helse- og sosialtjenester

             -  kostnader

Sammendrag