Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner fra FHI

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Trykksak

  Clostridium difficile. Meldingskriterier MSIS

  Dette er en veiledning for implementeringen av Clostridium difficile-meldingen.

 2. Notat

  Utvikling av indikatorer på NCD-området knyttet til rapportering for den globale og nasjonale NCD-strategien

  Rapporten definerer norske datakilder for WHOs 25 indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (Noncommunicable diseases, NCD)»

 3. Rapport

  Brukererfaringer med "Raskere tilbake"

  Rapporten viser analysene av et datamateriale som inneholder brukerrapporterte erfaringer med tiltaket Raskere tilbake. Oppdragsgiver var Helse Sør-Øst RHF.

 4. Rapport

  Nasjonale, landsrepresentative kartlegginger av fysisk aktivitet, fysisk form og tid i ro

  Rapporten oppsummerer fagfeltet og foreslå hvordan kartleggingen av fysisk aktivitet og form skal gjennomføres i 2017 og på lang sikt.

 5. Forskningsoversikt

  Kriseintervensjon ved alvorlige psykiske lidelser kan muligens føre til økt pasienttilfredshet. Omtale av Cochrane-oversikt

  Hos personer med alvorlige psykiske lidelser vil kriseintervensjon muligens gi gi økt pasienttilfredshet og føre til mindre belastning for familien. Det viser en Cochrane-oversikt.

 6. Rapport

  Sykdomsbyrde i Norge 2015

  Rapporten gir en detaljert oversikt og sammenlikning av dødelighet og sykelighet over tid og på tvers av kjønn og aldersgrupper i den norske befolkningen.

 7. Forskningsoversikt

  Individuell veiledning får flere til å slutte å røyke. Cochrane: Kort oppsummert

  Flere slutter å røyke blant de som får individuell veiledning. Dersom man i tillegg tilbys røykesluttmedikamenter vil trolig enda flere slutte å røyke. Det viser en Cochrane-oversikt.

 8. Veileder

  Skadedyr i hus og urbane miljøer

  Boka inneholder korte beskrivelser av over 100 dyr som kan opptre i hus og urbane miljøer. De fleste dyrene som er beskrevet er skadedyr.

 9. Skjema

  Internasjonalt vaksinasjonssertifikat (WHO)

  International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (WHO). Dokumentasjon av vaksiner eller profylakse i tråd med IHR 2005, inkludert vaksinering eller revaksinering mot gulfeber.

 10. Rapport

  Gruppetiltak for foreldre.

  Gruppetiltak for foreldre kan støtte barns utvikling og hjelpe foreldre til å skape en tryggere oppvekst for sine barn.

 11. Forskningsoversikt

  Standardiserte tobakkspakker kan gi færre røykere. Omtale av Cochrane-oversikt.

  Standardiserte tobakkspakker fører trolig til at det blir færre røykere og at tobakk mister noe av sin appell. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

 12. Statistikk

  Reseptregisteret 2012–2016

  Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.

 13. Forskningsoversikt

  Tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn: et systematisk litteratursøk

  Vi har laget et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av publikasjoner som omtaler effekt av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

 14. Trykksak

  Instruks for innsending av tuberkuloseprøve til T-spotanalyse ved Folkehelseinstituttet

  Dokumentet gir informasjon om indikasjon for rekvirering av T-spotanalyse, samt informasjon om hvordan prøvetaking og innsending skal foregå.

 15. Forskningsoversikt

  Effekt av frivillige som samtalepartnere i forebygging av psykiske lidelser for ungdom og unge voksne: Systematisk litteratursøk med sortering

  Folkehelseinstituttet har på forespørsel fra Mental Helse søkt etter forskning om effekter av å bruke frivillige som samtalepartnere med ungdom og unge voksne for å forebygge psykiske lidelser.

 16. Forskningsoversikt

  Er det likegyldig hvem som sponser klinisk forskning? Cochrane: Kort oppsummert

  Kliniske studier som sponses av farmasøytisk industri har trolig mer fordelaktige funn og konklusjoner enn studier som ikke sponses av farmasøytisk industri. Det viser en Cochrane-oversikt.

 17. Forskningsoversikt

  Kognitive terapier for røykeslutt: en systematisk oversikt

  Vi vurderte effekten av kognitive terapier på røykeslutt i studier som involverer voksne røykere, pasientgrupper, og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Vi inkluderte 21 studier.

 18. Trykksak

  Mal for egenerklæring: Tuberkuloseundersøkelse før arbeid innen barneomsorg, helse- og omsorgstjenesten

  Smitteutsatte personer som skal jobbe med barn eller pasienter har plikt til tuberkuloseundersøkelse.

 19. Rapport

  Kartlegging av variabler i nasjonale helseregistre

  Dette er den endelige rapporten fra kartlegging og mapping av variabler i norske, nasjonale helseregistre per 28. februar 2017 i regi av Nasjonalt helseregisterprosjekt.

 20. Forskningsoversikt

  Forskning om effekt av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i oppdragelsen: Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere oversikter om effekten av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i barneoppdragelsen.