Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner fra FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Skjema

  Melding om behandling av tuberkulose til politi- og utlendingsmyndighet

  Utfyllbart meldeskjema om behandling av tuberkulose hos utlending til politi- og utlendingsmyndighet.

 2. Forskningsoversikt

  Diabetesrelatert øyeundersøkelse – flere kommer trolig til kontroll - Cochrane: Kort oppsummert

  Kvalitetsforbedringstiltak i helsetjenesten fører trolig til at flere med diabetes møter opp til synsundersøkelser for å avdekke diabetisk retinopati. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

 3. Skjema

  Behandlingsplan ved latent tuberkulose

  Oppstart av tuberkulosebehandling. Behandlingsplan for helseforetak ved latent tuberkulose.

 4. Skjema

  Behandlingsplan ved tuberkulose

  Plan for helseforetak ved oppstart av tuberkulosebehandling.

 5. Skjema

  Brevmal for smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose

  Brev til berørte kommuner, bydeler og helseforetak om smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose.

 6. Skjema

  Mal for informasjonsbrev om smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose i barnehagen

  Informasjon til foreldre og foresatte i forbindelse med tilfelle av tuberkulose i barnehagen.

 7. Rapport

  Europeisk narkotikarapport 2017

  Årlig rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA). Omtaler bl. a. at overdosedødsfallene øker, nye psykoaktive stoffer er stadig tilgjengelige og sterke syntetiske opioider utgjør økende helsetrussel.

 8. Forskningsoversikt

  Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (AHSCT) ved diffus systemisk sklerose. En fullstendig metodevurdering

  AHSCT er foreslått ved rask og alvorlig utvikling av diffus systemisk sklerose. Vi har oppsummert effekt og sikkerhet, foretatt en kostnadsanalyse og diskutert etikk knyttet til behandlingen.

 9. Rapport

  Rapport for 2017 Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2017.

 10. Rapport

  Influensasesongen i Norge 2017-18. Årsrapport

  Influensautbruddet 2017/18 startet i midten av desember og var uvanlig langvarig. Selv om intensiteten aldri nådde de helt store høyder var det mye influensa og utbruddet ble likevel ganske stort.

 11. Rapport

  Europeisk narkotikarapport 2018

  Årlig rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA). Omtaler bl. a. utfordringer knyttet til økt kokaintilgang, tilgjengelighet til nye syntetiske opioider og problemer knyttet til syntetiske cannabinoider.

 12. Plakat

  Influensavaksine - Beskytt deg selv og barnet ditt mot influensa

  Plakaten retter seg til gravide i 2. og 3. trimester som anbefales å ta influensavaksine i influensasesongen (høst/vinter).

 13. Plakat

  Influensavaksine helsepersonell - Beskytt deg selv og pasientene mot influensa

  Plakaten oppfordrer helsepersonell til å ta influensavaksine. Tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

 14. Plakat

  Influensavaksine - Beskytt beboerne våre mot influensa

  Plakaten oppfordrer helsepersonell og pårørende til beboere i sykehjem og omsorgsboliger til å ta influensavaksine. Tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

 15. Plakat

  Influensavaksine - Vern sårbare barn mot influensa

  Plakaten oppfordrer helsepersonell og pårørende ved barneavdelinger til å ta influensavaksine.

 16. Plakat

  Influensavaksine - Tid for influensavaksine

  Plakaten retter seg til personer i risikogrupper for alvorlig influensasykdom og som er anbefalt å ta influensavaksine. Den er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

 17. Informasjonsark

  Influensavaksine - Beskytt pasienter, kollegaer og deg selv

  Informasjonsskriv om influensa og influensavaksinen rettet mot helsepersonell.

 18. Forskningsoversikt

  Støtteordninger til boligtilpasninger for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne

  Dette er en kartlegging av den empiriske forskningen om støtteordninger til boligtilpasninger for å øke muligheten for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne til å fortsette å bo hjemme.

 19. Skjema

  NUSS-studien: spørreskjema

  Spørreskjema som deltagerne i NUSS-studien skal fylle ut.

 20. Informasjonsark

  NUSS-studien: informasjonsskriv til deltagernes foresatte/foreldre

  Informasjonsskriv til deltagerne i NUSS-studiens foresatte/foreldre. Skrivet forklarer hensikten med studien og hva det innebærer å delta.