Hopp til innhold

Rapport

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

  • Utgitt: Juni 2013
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 100kr
  • Forfattere:

I den foreliggende rapporten konkluderer forskermøtet med at av de tiltakene som er gjennomført under IA-­avtalen fra 2001 til nå, er det best dokumentasjon for at økt bruk av gradert sykemelding reduserer totalt sykefravær.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Videre diskuteres det om tiltaket har potensial i seg til å være kostnadseffektivt. For å hente ut et trolig betydelig restpotensial, anbefales det at man forsøker økonomiske incentiver rettet mot arbeidsgivere. For de andre tiltakene i IA-avtalen er det mindre kunnskap om effekter.