Hopp til innhold

PasOpp rapport

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013, lokale resultater

Rapportene viser lokale resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som har hatt døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Rapportene viser lokale resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som har hatt døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har gjennomført en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter 16 år og eldre som har hatt døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tallene på nasjonalt nivå presenteres i en egen rapport.

Både offentlige døgninstitusjoner og private døgninstitusjoner med avtaler med de regionale helseforetakene ble inkludert i undersøkelsen. Rene avrusningsenheter ble ekskludert. Undersøkelsen ble gjennomført ved alle institusjonene, med unntak av én, på en avtalt dag i uke 37, 2013.

Det er laget egne rapporter for institusjonene, helseforetakene og de regionale helseforetakene, se rapportene i venstre kolonne . Resultatene gjengis som beskrivende statistikk. Hovedformålet med rapporten er å gi hver institusjon tilgang til sine egne resultater. Disse kan igjen brukes til kvalitetsforbedringsarbeid ved institusjonen.

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013
  • Forfattere: Haugum M, Iversen HH, Holmboe O.
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-825-3