Hopp til innhold

2009 og eldre

Viser  467  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Uklart om kognitiv atferdsterapi virker på menn som er voldelige mot sin kvinnelige partner

  Kognitiv atferdsterapi er en av de mest anvendte behandlingsformer overfor voldelige menn. Men det foreligger ikke tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for å si noe om effekten av behandlingen.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 2. Frykt for å bli feit av p-piller og p-plaster støttes ikke av forskning

  Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom vektøkning og bruk av vanlige p-piller (kombinasjonspiller) eller p-plaster. Dette viser en systematisk oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 3. Orale blodfortynnere forebygger slag bedre enn platehemmere ved atrieflimmer

  Systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 4. Igangsetting av fødselen kan minske faren for dødsfall hos nyfødte

  Igangsetting av fødsel etter 41 fullgåtte uker hos kvinner med lav risiko for komplikasjoner kan redusere risikoen for dødsfall hos nyfødte.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 5. Usikker effekt av implantat for heroinavhengige

  Det er usikkert om naltreksonimplantat eller -depot kan redusere rusmiddelavhengiges bruk av opioider eller holde dem lenger i behandling enn om pasienten tilbys annen eller ingen behandling.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Fysisk trening er bra for eldre som bor i omsorgsboliger

  Mange former for fysisk trening eller rehabilitering har positiv effekt på eldres fysiske helse.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 7. Kostholdsråd kan trolig gi litt lavere blodtrykk og kolesterolnivå

  Blodtrykket og kolesterolnivået hos friske personer kan trolig senkes noe gjennom kostholdsveiledning.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Lavglykemiske dietter ved diabetes

  Lavglykemiske dietter kan bedre kontrollen av blodsukkeret hos personer med diabetes.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Uvisst om grønn te kan forebygge kreft

  Risikoen for å utvikle prostatakreft er trolig lavere hos menn som drikker mye grønn te, men dokumentasjonen er for mangelfull til at vi kan trekke sikre konklusjoner.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Alendronat kan hjelpe mange benskjøre kvinner etter overgangsalderen

  Medikamentet alendronat kan minske risikoen for brudd hos benskjøre kvinner som er ferdige med overgangsalderen.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 11. Ikke mer effektivt å føre tilsyn med medisinering av tuberkulosepasienter

  Forskning gir ikke støtte for bruk av DOT for å sikre at tuberkulosepasienter tar medisinene sine, sammenliknet med å la dem ta tablettene på egen hånd.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 12. Duloksetin kan hjelpe mot smerter ved perifer diabetisk nevropati og fibromyalgi

  Forskning gir moderat støtte for at duloksetin er effektivt i behandling av smerter ved perifer diabetisk nevropati og fibromyalgi.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 13. Kombinasjonsbehandling reduserer tilbakefall av forstadium til kreft i brystkjertelvevet

  Strålebehandling etter brystbevarende kirurgi reduserer faren for tilbakefall hos kvinner som har fått påvist en type forstadium til kreft i brystkjertelvevet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 14. Diagnostikk og screening av kronisk åpenvinklet glaukom

  Kunnskapen om nøyaktigheten til tester som brukes for diagnostikk av grønn stær er begrenset, og effekten av å iverksette populasjonsbaserte screeningprogram for glaukom er usikker.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Egenandel på legemidler kan lede til at pasienter kutter ned på ønsket bruk

  Stadig økende utgifter forbundet med legemidler er en stor utfordring for mange helsesystemer.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Vanskelig å dokumentere om terapi har forebyggende effekt mot posttraumatisk stresslidelse

  Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en tilstand som kan oppstå hos personer som har vært utsatt for en traumatisk hendelse.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 17. Trening kan gi redusert tretthet hos kreftpasienter

  Trening, både under og etter behandling, kan redusere fatigue (kronisk tretthet) hos kreftpasienter.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 18. Viktig å oppmuntre til å vaske hender for å forebygge diaré

  Barnehager kan redusere tilfeller av diaré med ca. 30 prosent hos barna ved å oppmuntre barna og de voksne til å vaske hendene før de spiser og etter at de har vært på toalettet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 19. Kostholdstiltak ved leddgikt: Usikkert om dietter bedrer smerte, stivhet og bevegelighet

  Effekten av kostholdsendringer hos personer med leddgikt er usikker fordi studiene er små og har metodiske mangler.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 20. Donepezil ved lett kognitiv svikt har uklar effekt

  Forskning gir ingen støtte for bruk av legemiddelet donepezil hos pasienter med lett kognitiv svikt. De mulige gevinstene er små, kortvarige og assosiert med betydelige bivirkninger.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert