Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Røykeslutt hos gravide»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Røykeslutt hos gravide

Forskningsomtale

Røykeslutt hos gravide

Publisert Oppdatert

Tiltak for å slutte å røyke under svangerskapet ser ut til å redusere andelen kvinner som røyker sent i svangerskapet. Det reduserer i tillegg lav fødselsvekt hos barnet og for tidlig fødsel. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Tiltak for å slutte å røyke under svangerskapet ser ut til å redusere andelen kvinner som røyker sent i svangerskapet. Det reduserer i tillegg lav fødselsvekt hos barnet og for tidlig fødsel. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Denison EM-L.

Hovedbudskap

Røykeslutt hos gravide?

Røyking under svangerskapet begrenser tilgangen på oksygen for fosteret. Dette fører til økt risiko for lav fødselsvekt og for at barnets vekst påvirkes. Dessuten øker risikoen for å føde for tidlig. For tidlig fødsel er en av hovedårsakene til dødelighet hos nyfødte.

I Norge viser tall fra Folkehelseinstituttet at nesten 18 prosent av gravide røyker, og at halvparten klarer å slutte før termin. Gravide og ammende kvinner pekes ut som en spesiell målgruppe i Helsedirektoratets retningslinjer for primærhelsetjenestens arbeid med røykeavvenning. Retningslinjene sier at hjelp til røykfrihet bør tilbys gravide kvinner på alle svangerskapskontrollene.

Virker tiltak for røykeslutt hos gravide?

Studiene viste at tiltak for å slutte å røyke under svangerskapet:

  • senker muligens andelen kvinner som røyker sent i svangerskapet
  • senker trolig risikoen for lav fødselsvekt
  • øker muligens gjennomsnittlig fødselsvekt noe
  • senker trolig risikoen for for tidlig fødsel

Resultat-tabell

Tabell 1. Oversikt over resultatene

Utfall

[ Tiltaket ]

[ Kontroll ]

 

Kvalitet på dokumentasjonen

 

Andel kvinner som røyker sent i svangerskapet

850 per 1000

(kan være så få som 841 og så mange som 868)

904 per 1000

ÅÅ

Lav

 

Lav fødselsvekt hos barnet

74 per 1000

(kan være så få som 65 og så mange som 85)

85 per 1000

ÅÅÅ

Middels

 

Gjennomsnittlig fødselsvekt

40 gram mer

(kan være så lite som 16 gram og så mye

som 63 gram)

3205

ÅÅÅ

Middels

 

For tidlig fødsel

58 per 1000

(kan være så få som 50 og så mange som 67)

68 per 1000

ÅÅÅ

Middels

 

*Tallene vi oppgir her, er våre mest presise anslag. Der det er mulig, har vi også presentert en spennvidde fordi det er 95 % sannsynlig at tiltakets sanne effekt ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 

Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet.
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet.
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet.
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.

Hva er denne informasjonen basert på?
Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt tiltak for røykeslutt hos gravide kvinner. Forskerne fant totalt 65 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd.  Studiene hadde til sammen 21258 deltagere. Forskerne fant 16 studier med 9916 deltagere som undersøkte hvordan tiltak for røykeslutt hos gravide virker på lav fødselsvekt, 21 studier med 15119 deltakere som undersøkte hvordan tiltak for røykeslutt hos gravide virker på gjennomsnittlig fødselsvekt, og 14 studier med 11939 deltagere som undersøkte hvordan tiltak for røykeslutt hos gravide virker på for tidlig fødsel.

Studiene de fant sammenlignet tiltak for røykeslutt hos gravide kvinner med informasjon om helserisikoer ved røyking og råd om å slutte. Røykesluttiltakene omfattet  hovedsakelig kognitiv atferdsterapi, endringsfokusert veiledning og nikotinerstatningspreparater.

 

Sammendrag

  1. Lumley J, Chamberlain C, Dowswell T, Oliver S, Oakley L, Watson L. Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy . Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD001055. DOI: 10.1002/14651858.CD001055.pub3.