Hopp til innhold

Forskningsomtale

Biokjemoterapi gir ikke positiv effekt ved behandling av føflekkreft med spredning

Forskning gir ikke støtte for bruk av biokjemoterapi som behandling for føflekkreft med spredning. Dette er konklusjonen i en ny systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Forskning gir ikke støtte for bruk av biokjemoterapi som behandling for føflekkreft med spredning. Dette er konklusjonen i en ny systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Hovedbudskap

Hva er biokjemoterapi?

Biokjemoterapi er behandling av kreftsykdom med en kombinasjon av kjemoterapi og immunterapi.

Det registreres om lag 1000 nye tilfeller av føflekkreft (malignt melanom) per år i Norge, og forekomsten er blant de høyeste i verden. Føflekkreft er en av de hyppigste kreftformer hos unge voksne. Blant kvinner 15–29 år er det den hyppigste kreftformen, og utgjør 24 prosent av alle nye krefttilfeller. Hos menn 30–54 år er føflekkreft likeledes den hyppigste kreftformen, og utgjør 11 prosent av alle nye krefttilfeller.

Føflekkreft kan spre seg (metastesere) nærmest hvor som helst, men oftest til lymfeknuter, hud, lunger, lever, skjelett, tarmkanalen og hjernen. 

Biokjemoterapi er ikke ledd i standardbehandling av metastaser i Norge. Biokjemoterapi har i Norge vært brukt i forbindelse med studier hvor blant annet Radiumhospitalet har deltatt.

Hva er effekten av å behandle med biokjemoterapi?
Studiene viste at:

  • Det var liten eller ingen forskjell i overlevelse (etter 1 år) mellom biokjemoterapi og kjemoterapi. Det samme gjelder overlevelse etter 2 og 5 år.
  • De inkluderte studiene viser stor variasjon i forekomsten av hematologisk giftighet – denne variasjonen kan ikke forklares med forskjeller i dosering av biokjemoterapi.
  • I gruppen med biokjemoterapi var det 327 av 1000 behandlede som hadde minst én hendelse med ikke-hematologisk giftighet (grad>= 3; typisk kvalme, oppkast, influensa-liknende syndrom, tretthet, lavere blodtrykk enn normalt samt feber) sammenliknet med 93 av 1000 pasienter i gruppen som ble behandlet med kjemoterapi.

Det er middels kvalitet på denne dokumentasjonen. Det vil si: Det er sannsynlig at videre forskning kommer til å påvirke vår tillit til resultatene og kan endre dem.

Hva ble målt?

Biokjemoterapi

Til fordel for

Kjemoterapi

Kvalitet på dokumentasjonen

1 års overlevelse

374 av
1000

Pil peker begge veier

347 av
1000

Middels

 

Hematologisk giftighet; grad >= 3

 

?

 

Lav

Ikke-hematologisk  giftighet; grad >= 3

327 av
1000

Pil peker mot høyre

  93 av
1000

Middels


Hva er denne informasjonen basert på?

Studiene de fant sammenlignet biokjemoterapi med kjemoterapi ved behandling av føflekkreft med spredning.

Kilde:
Sasse AD, Sasse EC, Clark LGO, Ulloa L, Clark OAC. Chemoimmunotherapy versus chemotherapy for metastatic malignant melanoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.:CD005413. DOI: 10.1002/14651858.CD005413.pub2

Les hele artikkelen i Cochrane Library (gratis tilgang via www.cochrane.no )

Sammendrag

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2006
  • Forfattere: Klemp M.