Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningsomtale

Ergoterapi kan gjøre slagrammede mer selvhjulpne

  • Utgitt: 2006
  • Forfattere: Underland V.

Ergoterapeutisk behandling kan hjelpe mennesker som har hatt slag til selv å utføre daglige gjøremål. Dette er konklusjonen fra en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen på området.


Har du funnet en feil?

Hovedbudskap

Hva er ergoterapi og hva er slag? 
Etter å ha blitt rammet av slag kan mennesker ofte oppleve at de har blitt avhengig av andre. For noen kan det å få i seg mat, kle på seg, gå på toalettet og bevege seg i og utenfor hjemmet være gjøremål som nå blir vanskelig å gjennomføre uten hjelp fra andre.

Ergoterapi har som mål å hjelpe mennesker å oppnå deres maksimale funksjonsnivå ut fra deres egne forutsetninger. Ergoterapeuter tilbyr bl.a. trening i enkelte aktiviteter, tilrettelegging av hjemmet og råd om og formidling av hjelpemidler. 

I Norge kan mennesker som har hatt slag, få tilbud om ergoterapeut på sykehus, på sykehjem og i hjemmet. Dette kan variere fra kommune til kommune.

Virker ergoterapi?
Studiene viste at:

  • Deltakerne som fikk ergoterapi hadde i gjennomsnitt litt bedre evne til å utføre daglige gjøremål enn deltakerne som ikke fikk ergoterapi.
  • Det var i gjennomsnitt liten eller ingen forskjell mellom gruppene i forhold til deltakernes livskvalitet.
  • Blant deltakerne som ikke fikk ergoterapi, var det 9 av 100 flere mennesker som døde eller ble verre.

Hva er denne informasjonen basert på?
Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt hvordan ergoterapi virker på mennesker som har hatt slag. Forskerne fant 10 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. 

Studiene de fant, sammenlignet slagrammede som fikk ergoterapi med slagrammede som ikke fikk ergoterapi. Deltakerne fikk besøk av ergoterapeut etter at de var kommet hjem fra sykehus. Resultatene ble målt fra 3 til 12 måneder etter besøkene. 

Kilde
Legg LA, Drummond AE, Langhorne P. Occupational therapy for patients with problems in activities of daily living after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4.

Les hele artikkelen i Cochrane Library (gratis tilgang via www.cochrane.no) 

Sammendrag