Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Psykoterapi kan hjelpe hypokondere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Psykoterapi kan hjelpe hypokondere

Forskningsomtale

Psykoterapi kan hjelpe hypokondere

Publisert Oppdatert

Former for psykoterapi som kognitiv terapi, atferdsterapi og stressmestring kan redusere symptomene på hypokondri (helseangst). Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Former for psykoterapi som kognitiv terapi, atferdsterapi og stressmestring kan redusere symptomene på hypokondri (helseangst). Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2007
  • Forfattere: Smedslund G.

Hovedbudskap

Hva er hypokondri og hva er psykoterapi? 
Hypokondri (helseangst) er en tilstand der man frykter at man lider av en udiagnostisert alvorlig sykdom. Denne frykten forsvinner ikke selv om legen forsikrer at man er frisk.

Helseangst er forbundet med mange unødvendige legebesøk og har tradisjonelt vært regnet som vanskelig å behandle. Forekomsten av hypokondri ut fra anerkjente diagnostiske kriterier (ICD-10, DSM-IV) ligger på omtrent én prosent, men det finnes også mindre strenge kriterier der i overkant av ti prosent av befolkningen blir regnet som hypokondere.

Psykoterapi er en samlebetegnelse for strukturerte samtaler der formålet er å endre på tanker, oppfatninger, holdninger og atferd. Kognitiv terapi fokuserer på tanker, oppfatninger og holdninger mens atferdsterapi fokuserer på å endre atferd. Kognitiv atferdsterapi retter seg både mot tanker, oppfatninger, holdninger og atferd.

I Norge har vi i dag bare én ren hypokonderklinikk. Den finnes ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. For øvrig består terapitilbudet i Norge i stor grad av behandling hos psykologer og psykiatere som også behandler personer med andre typer psykiske lidelser.

Virker psykoterapi mot hypokondri?
Studiene viste følgende:
  • Psykoterapi gir trolig mindre hypokondri. 
Denne dokumentasjonen er av middels kvalitet. Dette betyr at videre forskning kommer til å ha en viktig innflytelse på vår tillit til disse resultatene og kan endre dem.
  • Psykoterapi gir muligens mindre depresjon, mindre angst og litt mindre grad av fysiske symptomer.
  • Det er mulig at omtrent like mange personer faller fra enten de får psykoterapi eller står på venteliste for psykoterapi.
Denne dokumentasjonen er av lav kvalitet. Dette betyr at det er veldig sannsynlig at videre forskning kommer til å ha en viktig innflytelse på vår tillit til resultatene og kan endre dem.

Hva er denne informasjonen basert på?
Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt hvordan psykoterapi virker på personer med hypokondri (helseangst). Forskerne fant seks studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd.  Studiene hadde til sammen 434 deltakere.

Studiene de fant, sammenliknet deltakere som fikk ulike former for psykoterapi med personer som stod på en venteliste for å få psykoterapi.  

Kilde
Thomson AB, Page LA. Psychotherapies for hypochondriasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD006520. DOI: 10.1002/14651858.CD006520.pub2.