Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningsomtale

Å påby bruk av sykkelhjelm gir færre hjerneskader hos barn

  • Utgitt: 2007
  • Forfattere: Glenton C.

Å påby bruk av sykkelhjelm hos barn gir færre hjerneskader, mens virkningen av påbud blant voksne ikke er kjent. Det er heller ikke kjent hvorvidt påbud gjør at folk sykler mindre, eller om det gir andre ulemper. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Har du funnet en feil?

Hovedbudskap

Sykkelhjelm og påbud 

Sykkelulykker er en av de vanligste årsakene til hjerneskader. En tidligere systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet har vist at sykkelhjelmer kan forebygge hode-, hjerne-, og ansiktsskader betraktelig.  Til tross for dette bruker syklister ofte ikke hjelm.  Årsaker til dette kan være ubehag, manglende tro på nytten av sykkelhjelm og lav status blant unge syklister. For å overvinne denne motstanden har flere land, blant annet Sverige, Finland, USA og Australia, innført sykkelhjelm-påbud, enten for barn og ungdom eller for alle aldersgrupper. Motstandere av slike påbud hevder at dette kan gjøre at folk sykler mindre; at andre sikkerhetstiltak (for eksempel sykkelstier og lavere fartsgrenser) ikke blir iverksatt og at syklister med hjelm sykler mer uforsiktig og dermed utsetter seg selv for større risiko.

Virkningen av å påby sykkelhjelm

Studiene viste at det å påby sykkelhjelm:
• førte til færre hjerneskader
• førte til en økning i hjelmbruk

Kvaliteten på denne dokumentasjonen er lav. Dette betyr at det er veldig sannsynlig at videre forskning kommer til å ha en viktig innflytelse på vår tillit til disse resultatene og kan endre dem.

• Ingen av studiene målte hvorvidt folk syklet mindre eller om det førte til andre uheldige konsekvenser
• Ingen av studiene tok for seg virkningen av påbud blant voksne

Hva er denne informasjonen basert på?

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt virkningen av å påby bruk av sykkelhjelm. Forskerne fant fem studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. 

Studiene ble gjennomført i Nord-Amerika.  I fire av studiene hadde sykkelhjelm-påbud for barn allerede blitt innført. Disse studiene sammenliknet barn med voksne. I en av studiene ble barn i et område der det var innført sykkelhjelm-påbud sammenliknet med barn i et område der det ikke  var et slikt påbud.

Kilde

Macpherson A, Spinks A. Bicycle helmet legislation for the uptake of helmet use and prevention of head injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005401. DOI: 10.1002/14651858.CD005401.pub2.

Les hele artikkelen i Cochrane Library.

Gratis tilgang via www.cochrane.no  eller prøv denne direkte lenka:
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD005401/frame.html

 

Sammendrag