Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Effekt av det å være i arbeid på bruk av helsetjenester

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av relevante publikasjoner.

  Rapport

  Publisert

 2. Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2014

  Kunnskapssenterets årlige en oversikt over kunnskapshull som vi har identifisert gjennom arbeidet med systematiske forskningsoversikter.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 3. Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014.

  Årsrapporten fra Hjerte- og karregisteret viser at 329 775 pasienter ble registrert med en hjerte- og karrelatert lidelse i forbindelse med innleggelse eller poliklinikkoppmøte på sykehus i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Neppe noen nytte av innsnittsduk ved kirurgiske inngrep

  Bruk av klebrig innsnittsduk ved kirurgiske inngrep vil neppe gi færre pasienter med postoperative sårinfeksjoner. I verste fall kan bruk av innsnittsduk gi flere postoperative sårinfeksjoner.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Voksne med astma kan ha nytte av mestringstiltak

  Personer med astma får trolig bedre livskvalitet og bedre lungefunksjon når de får opplæring og veiledning i hvordan de kan mestre sykdommen og hverdagen.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Forebygging av infeksjoner ved bruk av sentralt venekateter

  Denne rapporten oppsummerer forskning som gir oversikt over tiltak som kan redusere risiko for infeksjoner ved bruk av sentralt venekateter.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 7. Tidlig ytre vending av barn i seteleie fører til færre setefødsler og færre keisersnitt

  Utvendig håndgrep for å snu barn som ligger i seteleie fra uke 34 til og med uke 36, fører trolig til færre setefødsler og keisersnitt, sammenlignet med å gjøre det fra uke 37.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Gruppe B-streptokokkar hos gravide og fødande – kan oppfølginga bli betre?

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 9. Pasienterfaringer blant hjertesviktpasienter ved Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

  Samhandlingsprosjektet Reinnleggelser ble initiert i 2013. Hensikten med prosjektet var å prøve ut forbedringstiltak for å redusere antall reinnleggelser for hjertesviktpasienter.

  Rapport

  Publisert

 10. Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2014

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Lokale rapporter og nasjonale resultater

  Dette er resultatene fra en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus som Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2014.

  PasOpp rapport

  Publisert

 12. Lungerehabilitering bedrer tungpustenhet, livskvalitet og fysisk kapasitet hos personer med KOLS

  Lungerehabilitering med fokus på utholdenhetstrening og funksjonell trening bedrer tungpustethet, tretthet, helserelatert livskvalitet, mestringsfølelse og fysisk kapasitet hos personer med KOLS.

  Forskningsomtale

  Publisert

 13. Helseeffekter av arbeid

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner.

  Rapport

  Publisert

 14. Kognitiv atferdsterapi hjelper trolig mot legemiddelavhengighet

  Kognitiv atferdsterapi øker trolig sjansen for å trappe ned eller slutte helt med benzodiazepiner. Det er behov for mer forskning om langtidseffekten. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 15. Behandling av personer som både har spiseforstyrrelse og diabetes

  Denne systematiske oversikten omhandler effekt av strukturert behandling med vekt på blodsukkerkontroll og regelmessige måltider og psykologisk behandling.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 16. Tiltak for elektronisk deling av pasientinformasjon

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner.

  Rapport

  Publisert

 17. Bruk av illegale rusmidler: Resultater fra befolkningsundersøkelser 2012–2014

  Rapporten presenterer resultater for bruk av illegale rusmidler i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Invasive infeksjoner. Årsrapport 2014.

  Rapporten omfatter invasive infeksjoner forårsaket av følgende bakterier: Meningokokker, Haemophilus influenzae, pneumokokker og gruppe A-streptokokker rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Drikkevannsledninger. Vurdering av hygienisk sårbarhet basert på vannverkenes rapportering i 2011

  «Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet» er et av målområdene under Protokoll for vann og helse, som ble vedtatt av regjeringen 22. mai 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Evaluering av 32 prioriteringsveiledere – en systemintervensjon for å redusere ventetider til elektiv behandling i spesialisthelsetjenesten

  Det har vært foretatt forskjellige tiltak for å redusere ventetider til elektiv behandling i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert