Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Pakkeforløp for kreft: nullpunktmåling med basis i spørreskjemaundersøkelser blant befolkningen, pasienter og fastleger

  Kunnskapssenteret gjennomførte i 2014–2015 en nullpunktmåling i forbindelse med implementering av Pakkeforløp for kreft.

  Rapport

  Publisert

 2. Mindre mandelbetennelse med operasjon

  Å fjerne mandlene hos dem som er plaget av betennelse i mandlene reduserer antall episoder og antall dager med sår hals. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 3. Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0–6 år

  Denne rapporten er en oversikt over systematiske oversikter som har sett på effekt av tiltak for risikofamilier med barn i alderen 0–6 år.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 4. Parenteral ernæring – en kompleks behandling

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 5. Influensavaksine til barn forebygger trolig ørebetennelse

  Å gi influensavaksine til barn forebygger trolig akutt mellomørebetennelse og reduserer trolig bruken av antibiotika. Noen flere barn vil trolig få vanlige bivirkninger av influensavaksinen.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Trening gir gravide mindre rygg- og bekkenleddsmerter og bedre funksjon

  Trening for gravide med rygg- og bekkenleddsmerter fører trolig til at færre rapporterer smerte og at færre rapporterer sykefravær relatert til smerte.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativ

  Oppfølging av jordmødre fører til at færre føder for tidlig, flere føder vaginalt og færre forløses med vakuum eller tang. Det gir også noe lavere risiko for dødfødsler og dødsfall blant nyfødte.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015 - utvalgte poster og avdelinger

  Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved sengeposter ved Lovisenberg diakonale sykehus. Hensikten med undersøkelsen fra sykehusets side var å måle pasienterfaringer på sengepostnivå som grunnlag for lokal kvalitetsforbedring.

  PasOpp rapport

  Publisert

 9. Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid

  Allmennleger har mer positive oppfatninger om helsetjenestesystemet og høyere jobbtilfredshet enn gjennomsnittet av de ni andre landene som deltok i undersøkelsen.

  Rapport

  Publisert

 10. Effekter av tidlig tann- og munnundersøkelse hos barn i alderen 0–5 år

  Det er lite oppsummert forskning om tiltak som er ment å forebygge kariesutvikling hos små barn. Denne rapporten omhandler tidspunkt for første tann- og munnundersøkelse hos barn.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 11. Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet

  Svarerne i GallupPanelet mener at det er god kvalitet på helsetjenester i Norge, og at norske helsetjenester er av den samme eller bedre kvalitet enn i EU-landene.

  Rapport

  Publisert

 12. Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2015

  OECD-rapporten fra 2015 inneholder sammenlikn-bare data fra 34 OECD-land, basert på de nyeste tilgjengelige data fra 2013.

  Rapport

  Publisert

 13. Effekt av time-samme-dag i primærhelsetjenesten

  Time-samme-dag er et konsept hvor prinsippet er at pasienten skal få konsultasjon den dagen han eller hun tar kontakt med legekontoret.

  Rapport

  Publisert

 14. Pasienterfaringer med medisinske sengeposter ved Helse Møre og Romsdal HF 2015

  Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved ti utvalgte medisinske sengeposter ved sykehusene i Møre og Romsdal.

  PasOpp rapport

  Publisert

 15. Hvor mange begynner og hvor mange slutter med tobakk hvert år?

  Antall som begynner og slutter med tobakk i Norge hvert år.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

  Rapportforside
 16. Effekt av foreldreopplæring for å forebygge karies hos førskolebarn

  Vi fant at barnas tannhelse muligens er noe bedre når foreldrene har fått opplæring eller veiledning om forebygging av karies flere ganger sammenliknet med ingen tiltak.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 17. Øker insentiver og hjelpemidler tilslutning til tuberkulosebehandling?

  Denne Cochrane-oversikten viser at å gi folk materielle insentiver og hjelpemidler kan ha liten eller ingen effekt på antall personer som blir kurert eller fullfører tuberkulosebehandling.

  Forskningsomtale

  Publisert

 18. Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose

  Metodevurderingen oppsummerer og vurderer forskning om effekt, sikkerhet, økonomiske evalueringer og etiske problemstillinger knyttet til autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose.

  Metodevurdering

  Publisert

 19. Akuttmottak – risikosone for pasientsikkerhet

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 20. Fullstendig metodevurdering av de nye legemidlene for pasienter med inoperabel eller metastaserende føflekkreft

  Metodevurderingen sammenligner klinisk effekt og kostnadseffektivitet mellom syv nye legemidler som brukes i behandling av føflekkreft med spredning og/eller føflekkreft som ikke kan opereres.

  Metodevurdering

  Publisert