Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av samlivstiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av samlivstiltak

Forskningskartlegging

Effekt av samlivstiltak

Publisert

Et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning om samlivstiltak.

Et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning om samlivstiltak.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Hammerstrøm KT, Blaasvær N.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-953-3

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning om samlivstiltak.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Vi søkte i relevante forskningsdatabaser i februar 2015. En forsker gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjons-kriteriene. Vurderingene ble deretter kontrollert av en annen forsker.

Resultater

  • Vi identifiserte 175 mulig relevante referanser.
  • Av disse referansene var det 17 mulige systematiske oversikter som oppsummerte studier om effekten av samlivstiltak. 13 av disse omhandlet effekten av samlivstiltak generelt, mens 4 oppsummerte effekten av samlivstiltak der populasjonen hadde en somatisk eller psykisk lidelse (for eksempel kreft, depresjon, rusmisbruk).
  • Vi identifiserte 158 referanser til primærstudier som omhandlet effekten av ulike typer samlivstiltak.

- 129 primærstudier omhandlet effekten av samlivstiltak generelt. 81 av disse så ut til å være randomiserte kontrollerte forsøk, mens 48 så ut til å være kontrollerte studier uten randomisering.

- 29 primærstudier omhandlet effekt av samlivstiltak der populasjonen hadde en somatisk eller psykisk lidelse (for eksempel kreft, depresjon, rusmisbruk). 25 av disse studiene så ut til å være randomiserte kontrollerte forsøk, mens 4 hadde et annet kontrollert design.

Basert på funnene i vårt søk er det behov for å vurdere kvalitet, omfang og relevans av de identifiserte systematiske oversiktene før arbeid med en ny systematisk oversikt igangsettes. Imidlertid viser søket at det foreligger en rekke primærstudier som kan egne seg for en ny oversikt, dersom de eksisterende oversiktene ikke møter oppdragsgivers behov.