Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Statistikk

Rusmidler i Norge 2015

  • Utgitt: 2015
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Skretting A, Bye EK, Vedøy TF, Lund KE.
  • ISSN TRYKT: 0802-2097
  • ISBN TRYKT: 978-82-7171-438-3
Rapportforside

Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

Kun nedlastbar.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Øvrige bidragsytere: Ellen J. Amundsen, Daniel Bergsvik, Ola Røed Bilgrei, Kristin Buvik, Marit Edland-Gryt, Odd Hordvin, Elisabeth Kvaavik, Grethe Lauritzen, Ingeborg Lund, Marianne Lund, Thomas Anton Sandøy, Janne Scheffels, Øystein Skjælaaen, Gunnar Sæbø, Ståle Østhus.

Innholdet er delt inn i kapitlene alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet.

I hvert av substanskapitlene blir det gitt en beskrivelse av de aktuelle stoffene, hvordan de virker, og deres skadepotensial og aktuelle lovreguleringer. Så følger aktuelle registerdata og data fra ulike undersøkelser. Det gis også en historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger i tilknytning til de forskjellige substansområdene og til tjenestetilbudet.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.