Hopp til innhold

Notat

Testkjøp av alkohol i Trondheim og Kristiansand våren 2015

I mars 2015 gjennomførte Trondheim og Kristiansand kommune testkjøp ved flere av byenes utesteder. Hensikten var å få innblikk i praksiser for skjenking av alkohol. SIRUS har sikret at testkjøpene følger samme prinsipper og prosedyrer som ved tidligere datainnsamlinger.

I mars 2015 gjennomførte Trondheim og Kristiansand kommune testkjøp ved flere av byenes utesteder. Hensikten var å få innblikk i praksiser for skjenking av alkohol. SIRUS har sikret at testkjøpene følger samme prinsipper og prosedyrer som ved tidligere datainnsamlinger.


Sammendrag

Resultatene viser at skuespillere som fremsto som åpenbart påvirket av alkohol fikk servering ved 84 prosent av kjøpsforsøkene i Trondheim og 80 prosent i Kristiansand.

Resultatene føyer seg inn i rekken av tilsvarende tester gjennomført i Norge. Siden 2006 har SIRUS gjennomført testkjøp i Bergen, Trondheim og Oslo. Overskjenking ved disse testene har variert mellom 74 % og 93 %.

De nye testkjøpene gir ikke grunnlag for å påstå at Trondheim og Kristiansand har mislyktes med sitt arbeid med skjenkestedene. Både Trondheim og Kristiansand kommune arbeider godt med alkoholpolitikken i kommunen. Resultatene fra denne studien gir en pekepinn på hvor stor andel av kjøpssituasjoner hvor kunden er så beruset at vedkommende etter alkoholloven ikke skulle fått kjøpt alkohol, likevel får kjøpt.

For å få et mer helhetlig bilde på hvor vellykket skjenkepolitikken er med hensyn til å forebygge alkoholrelaterte skader og problemer, må en også se på andre kriterier, for eksempel voldsstatistikk.

Om testkjøp

Testkjøp er en metode for å studere skjenkepraksiser ved serveringssteder. Metoden går ut på at skuespillere opptrer beruset mens de bestiller øl på skjenkesteder. Hensikten er å skape en situasjon som skal føre til serveringsnekt. Metoden er benyttet mye internasjonalt (for en oversikt, se Gosselt, Hoof, Goverde, & Jong, 2013; Kurtze, Wollscheid, & Denison, 2014), spesielt i forbindelse med evalueringer av forebyggende tiltak rettet mot serveringsbransjen.

I Norge har SIRUS, på oppdrag fra Helsedirektoratet, benyttet metoden i forbindelse med evalueringen av Ansvarlig vertskap i Trondheim og i Bergen, samt i evalueringen av SALUTT i Oslo. Prosedyren og gjennomføringen er beskrevet inngående i rapporter om disse evalueringene.

Dette er et notat fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Nedlastbar PDF

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Buvik, K.