Hopp til innhold

Rapport

Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge

Rapporten inneholder reviderte anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogrammet i Norge som gjelder siden 2013. En arbeidsgruppe ved Folkehelseinstituttet har vurdert hvilke risikogrupper som bør anbefales pneumokokkvaksine, hvilken vaksine som bør brukes til de ulike risikogruppene og anbefalinger om revaksinasjon. Anbefalingene for stamcelletransplanterte har blitt revidert i november 2015.

Rapportforside

Rapporten inneholder reviderte anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogrammet i Norge som gjelder siden 2013. En arbeidsgruppe ved Folkehelseinstituttet har vurdert hvilke risikogrupper som bør anbefales pneumokokkvaksine, hvilken vaksine som bør brukes til de ulike risikogruppene og anbefalinger om revaksinasjon. Anbefalingene for stamcelletransplanterte har blitt revidert i november 2015.


Bestill

Last ned:

Om rapporten

  • Utgitt: Desember 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Furuseth E (red.).
  • ISSN trykt: 1503-1403
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-8082-554-4
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-693-0