Hopp til innhold

Rapport

Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2013–2014

Dette er den andre rapporten om resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) som utgis fra Folkehelseinstituttet. Rapporten inneholder informasjon vedrørende bruk av antivirale midler og virusresistensdata i Norge for toårsperioden 2013 og 2014.

Usage og Antivirals.jpg

Dette er den andre rapporten om resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) som utgis fra Folkehelseinstituttet. Rapporten inneholder informasjon vedrørende bruk av antivirale midler og virusresistensdata i Norge for toårsperioden 2013 og 2014.


Sammendrag

Virus som inngår i overvåkningssystemet for RAVN er influensavirus, HIV-1, hepatitt B virus, cytomegalovirus og herpes simplex virus, med hovedvekt på hiv og influensa. Overvåkingsdata viser at risikoen for å bli smittet med resistent HIV i Norge fortsatt er lav. For influensa A virus følges følsomheten for nevraminidasehemmerne med interesse. I løpet av siste to sesonger er det funnet en influensa A stamme med resistens mot oseltamivir.

Om rapporten

  • Utgitt: 2015:5
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dudman S med flere.
  • ISBN trylt: 978-82-8082-690-9
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-691-6