Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienterfaringer blant hjertesviktpasienter ved Medisinsk avdeling, Bærum sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienterfaringer blant hjertesviktpasienter ved Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rapport

Pasienterfaringer blant hjertesviktpasienter ved Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Publisert

I 2013 ble samhandlingsprosjektet Reinnleggelser initiert ved Bærum sykehus i samarbeid med Asker og Bærum kommuner. Hensikten med prosjektet var å prøve ut forbedringstiltak for å redusere antall reinnleggelser for hjertesviktpasienter.

I 2013 ble samhandlingsprosjektet Reinnleggelser initiert ved Bærum sykehus i samarbeid med Asker og Bærum kommuner. Hensikten med prosjektet var å prøve ut forbedringstiltak for å redusere antall reinnleggelser for hjertesviktpasienter.


Hovedbudskap

I 2013 ble samhandlingsprosjektet Reinnleggelser initiert ved Bærum sykehus i samarbeid med Asker og Bærum kommuner. Hensikten med prosjektet var å prøve ut forbedringstiltak for å redusere antall reinnleggelser for hjertesviktpasienter. Styringsgruppen tok i 2013 kontakt med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) med ønske om å monitorer pasienterfaringer i forbindelse med prosjektet.

Det ble avtalt at Kunnskapssenteret skulle bistå i to faser. Innledningsvis ved å gi råd i tilpasningen av et spørreskjema som kunne anvendes i undersøkelsen, og deretter ved å motta, bearbeide og analysere spørreskjemaene. Undersøkelsen ble gjennomført av Vestre Viken HF.

Brukerundersøkelsen ble gjennomført på medisinsk avdeling ved Bærum sykehus. Inklusjonsperioden var ett år, fra mai 2013 til mai 2014. Totalt svarte 85 pasienter på undersøkelsen. Dette er relativt lavt, noe som gjør at resultatene er beheftet med usikkerhet. Det innebærer også usikkerhet rundt det å generalisere fra utvalget til populasjonen.

Resultatene viser at pasientene som har deltatt i brukerundersøkelsen gjennomgående har gode erfaringer fra sykehuset. De oppgir at følgende områder har størst forbedringspotensial:

• Medbestemmelse i pleie og behandling

• Tilstrekkelig informasjon tilknyttet medisiner, eventuelle plager etter utskriving og håndtering av tilbakefall

• Kontinuitet i personalet

Pasientene som har svart har rapportert høy opplevd pasientsikkerhet med lav forekomst av uønskede hendelser. De av pasientene som oppgir at det er gjennomført forbedringstiltak, vurderer gjennomgående godt utbytte av disse. I pasientenes rapportering varierer det imidlertid hvorvidt de ulike tiltakene er blitt utført.

 

Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Forfattere: Helland Y, Iversen H, Bjertnæs ØA.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-973-1