Hopp til innhold

2013

Viser  134  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Statusrapport samarbeidsprosjekt psykisk helse i Helse Nord-Trøndelag

  Rapporten gir status for samarbeidsprosjekt om psykisk helse i Helse Nord-Trøndelag.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013: en undersøkelse med basis i GallupPanelet

  Kunnskapssenterets formål med undersøkelsene er å måle om det skjer endringer i GallupPanelets oppfatning av og meninger om pasientsikkerhet i løpet av kampanjeperioden.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Effekt av behandling for angst og depresjon hos barn – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne dokumentasjon om effekt av behandling for angst og depresjon hos barn.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 4. Effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 5. Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012

  Resultatene viser at flere sykehus har svakere resultater enn gjennomsnittet. Det er også forskjeller mellom helseforetak og mellom de regionale foretakene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Uønskede hendelser knyttet til medisinsk-teknisk utstyr

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Effekt av arbeidsdrift, arbeidstrening og utdanning under soning

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Kriminalomsorgen (KSF) å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 8. Tiltak for å hindre reinnleggelser

  Kunnskapssenteret har gjennomført et systematisk litteratursøk med sortering for å kartlegge mulige tiltak som kan hindre uønskede reinnleggelser.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller traumatisk hjerneskade – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller hjerneskade.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 10. Evaluering av 80 samhandlingsprosjekter - nøkler for å lykkes

  Denne evalueringen har kartlagt resultatene fra samhandlingsprosjektene i Helsedialog – program for samhandling i Helse Sør-Øst RHF, samt hvilke faktorer som hemmer og fremmer prosjektene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes type 2

  I denne hurtigoversikten har vi formidlet og kvalitetsvurdert to systematiske oversikter som er benyttet som dokumentasjonsgrunnlag for to anbefalinger.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 12. 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011

  Rapporten angir hvilke sykehus og helseforetak som har statistisk signifikant høyere eller lavere overlevelsessannsynlighet enn gjennomsnittet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Pasientsikkerhetskampanjen -Midtveisrapport

  Sekretariatet har oppsummert status og resultater for første halvdel av pasientsikkerhetskampanjen i en midtveisrapport.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Forveksling av legemidler

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Effekt av og erfaringer med kontinuitetsfremmende tiltak i barnevernsinstitusjoner

  Kontinuitet ansees som sentralt i omsorgen for barnevernsbarn og –ungdom, som ellers kan ha opplevd store endringer i sine liv.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 16. Acetylsalicylsyre (ASA) som kreftforebyggende tiltak

  Acetylsalisylsyre (ASA), også kalt aspirin, har febernedsettende, smertestillende og betennelseshemmende egenskaper, samt hindrer dannelse av blodpropp.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 17. Effekt av enerom sammenlignet med kontaktsmitteisolat

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert tilgjengelig forskning om effekt av å bruke enerom for å forebygge spredning av bakterier som smitter ved kontakt, sammenlignet med å bruke

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 18. Obstetriske konsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse

  Denne systematiske oversikten hadde som mål å besvare: hva er de obstetriske konsekvensene (fødselskomplikasjoner) av kjønnslemlestelse?

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 19. Effekter av tiltak for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem

  Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over effekt av tiltak for å redusere unødvendige sykehusinnleggelser fra sykehjem.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 20. Effekt av kirurgisk behandling for personer med temporomandibulær dysfunksjon

  Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er en fellesbetegnelse på en gruppe av tilstander som involverer kjeveleddet, kjeveleddsmuskulaturen og de omkringliggende strukturene.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert