Hopp til innhold

2013

Viser  134  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Utskrivning av pasienter med kronisk sykdom: effekt av ulike former for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste

  Rapporten oppsummerer tilgjengelig forskning om effekt av ulike former for samhand­ling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten ved utskrivning av pasienter med kronisk sykdom.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 2. Fødselsnytt nr. 1, 2013

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

  Nyhetsbrev

  Publisert Oppdatert

 3. Uønskede hendelser knyttet til medisinsk-teknisk utstyr

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2012

  Årsrapporten «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2012» gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2012.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak

  Barn og unge med atferdsforstyrrelse får ikke nok hjelp. Minst 30 000 unge mellom 4 og 18 år i Norge har en atferdsforstyrrelse, men tallene tyder på at mange ikke får behandling.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Effekt av omsorgstiltak i kommunene for personer med kronisk sykdom, systematisk litteratursøk med sortering

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjort et systematisk litteratursøk med sortering av referanser om effekt av forskjellige omsorgstiltak i kommunene for personer med kronisk sykdom.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 7. Oppdatering av rapporten ”Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?” – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Oppdraget med rapporten var å identifisere nye studier publisert etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009 om effekten av kjønnssegregert rusbehandling.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 8. Oppdatering av rapporten ”Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?”

  Et systematisk litteratursøk for å identifisere nye studier publisert etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009 om effekt av langtidsbehandling for rusavhengige.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 9. Fra leie til eie: Effekt av, og brukernes erfaringer med, tiltak som har som mål å få flere lavinntektshusholdninger inn i eiermarkedet.

  I denne systematiske oversikten har vi undersøkt effekter av boligøkonomiske tiltak som har som mål å få lavinntektsgrupper inn i eiermarkedet samt hvilke erfaringer mottakere av slike tiltak har.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 10. Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2012

  Årsrapport 2012. Rapporten beskriver forekomsten av sykdommer som kan overføres med flåttbitt i Norge og hva man kan gjøre for å beskytte seg mot disse sykdommene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012

  Rapporten viser bl.a. statistikk om selvbestemte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder, bostedsfylke, svangerskapsvarighet, avbruddsmetode og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Effekter av tiltak for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem

  Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over effekt av tiltak for å redusere unødvendige sykehusinnleggelser fra sykehjem.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 13. HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes type 2

  I denne hurtigoversikten har vi formidlet og kvalitetsvurdert to systematiske oversikter som er benyttet som dokumentasjonsgrunnlag for to anbefalinger.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 14. Hyppige tøyninger kan muligens ha effekt ved hamstringsskader

  Hyppige tøyninger og korrigering av uhensiktsmessige bevegelsesmønstre kan muligens korte ned restitusjonstid hos idrettsutøvere med hamstringsskader.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Reseptregisteret 2008-2012 / The Norwegian Prescription Database 2008-2012

  Rapporten inneholder nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2008 – 2012.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 16. Effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom (på engelsk chronic fatigue syndrome (CFS/ME)).

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 17. Obstetriske konsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse

  Denne systematiske oversikten hadde som mål å besvare: hva er de obstetriske konsekvensene (fødselskomplikasjoner) av kjønnslemlestelse?

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 18. Syntetiske cannabinoider. Nettbasert marked og en virtuell ruskultur.

  Syntetiske cannabinoider er kjemiske stoffer som er laget for å etterligne virkningen til organisk cannabis.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Folkehelseinstituttet under influensapandemien 2009 – Delrapport: Overvåkning

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet tre rapporter om arbeidet knyttet til influensapandemien 2009–10. Denne rapporten omhandler overvåkingsarbeidet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Folkehelseinstituttet under influensapandemien 2009 – Delrapport: Vaksineforsyning

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet tre rapporter om arbeidet knyttet til influensapandemien 2009–10. Denne rapporten omhandler vaksineforsyningen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert