Hopp til innhold

Rapport

Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012

Rapporten viser bl.a. statistikk om selvbestemte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder, bostedsfylke, svangerskapsvarighet, avbruddsmetode og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter type avgjørelse, svangerskapsvarighet, bostedsfylke og utførende institusjon.

Rapporten viser bl.a. statistikk om selvbestemte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder, bostedsfylke, svangerskapsvarighet, avbruddsmetode og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd etter type avgjørelse, svangerskapsvarighet, bostedsfylke og utførende institusjon.


Sammendrag

Nasjonalt folkehelseinstitutts offentlig tilgjengelige abortstatistikk er basert på data fra Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret). Tall for 2012 er publisert 15. mai 2013. Statistikken er basert på meldinger om svangerskapsavbrudd fra alle helseinstitusjoner (sykehus) som utfører svangerskapsavbrudd i Norge.

 

Nedlastbar

Om rapporten

  • Utgitt: Mai 2013
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Kristin Gåsemyr (red.).
  • ISSN elektronisk: 1891-6392