Hopp til innhold

Rapport

Pasienter tatt inn i behandling i 2011 for problemer knyttet til bruk av narkotiske stoffer og vanedannende legemidler

Rapporten handler problemer knyttet til bruk av narkotiske stoffer og vanedannende legemidler for pasienter tatt inn i behandling i 2011.

Rapporten handler problemer knyttet til bruk av narkotiske stoffer og vanedannende legemidler for pasienter tatt inn i behandling i 2011.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Nærmere 9000 pasienter påbegynte behandling for problemer knyttet til bruk av narkotiske stoffer og vanedannende medikamenter i 2011.

En tredjedel av pasientene var kvinner og to tredeler menn. Kjønnsfordelingen varierte mellom de ulike aldersgruppene. Gjennomsnittsalderen var 34 år for kvinner og 35 år for menn.

Problemer med opioider (herunder heroin) dominerte blant de som ble tatt inn i behandling. Rundt en tredel hadde dette som sin hoveddiagnose.

Opp mot 30 prosent var diagnostisert med skadelig bruk eller avhengighet av flere narkotiske stoffer/medikamenter. Tidligere norske behandlingsstudier viser at opioider ofte inngår i et sammensatt rusmiddelproblem.

Skadelig bruk eller avhengighet av cannabis utgjorde den tredje største gruppen med 18 prosent. Andelen cannabisbrukere i behandling var høyest blant unge pasienter.

I aldersgruppene over 55 år var skadelig bruk eller avhengighet av vanedannende medikamenter den hyppigste begrunnelsen for behandling. 

Om rapporten

  • Utgitt: 3/2013
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning
  • Forfattere: Lauritzen G, Amundsen EJ .
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt:
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-402-4