Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norsk alkoholpolitikk under EØS-avtalen – reaktiv og avpolitisert?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Norsk alkoholpolitikk under EØS-avtalen – reaktiv og avpolitisert?

Rapport

Norsk alkoholpolitikk under EØS-avtalen – reaktiv og avpolitisert?

Publisert Oppdatert

Denne rapporten analyserer den alkoholpolitiske utviklingen i Norge i perioden 1994-2014.

Denne rapporten analyserer den alkoholpolitiske utviklingen i Norge i perioden 1994-2014.


Om rapporten

  • Utgitt: 7/2013
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Ugland T.
  • ISSN elektronisk: 1502-8178
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-409-3

Sammendrag

En hovedkonklusjon er at EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU i denne perioden har bidratt til en mer reaktiv tilnærming, samt en mer utbredt avpolitisering og rettsliggjøring av norsk alkoholpolitikk. Dette er i første rekke en følge av Norges sterkt begrensede muligheter til å påvirke EUs politiske beslutningsprosesser fra utsiden. Den hjemlige debatten om sentrale alkoholpolitiske virkemidlers forenelighet med EU/EØS-retten var spesielt dominerende i det første tiåret under EØS-avtalen.

En annen hovedkonklusjon er at norske myndigheter i de senere år har benyttet seg av nye strategier for å føre en mer proaktiv alkoholpolitikk. Norges deltakelse i arbeidet med EUs felles alkoholstrategi har åpnet muligheter til å påvirke EU. Samtidig kan det se ut som om tapet av politisk spillerom på statlig nivå har bidratt til økt oppmerksomhet omkring kommunens rolle i norsk alkoholpolitikk, og da særlig viktigheten av bevillingssystemet som alkoholpolitisk virkemiddel.

Norsk alkoholpolitikk vil også i framtiden avhenge av politiske myndigheters prioriteringer i forhold til sentrale virkemidler som bevillingssystemet, vinmonopolordningen, reklameforbudet, aldersgrenser og avgiftsnivået på alkohol. Vi har imidlertid også illustrert at alkoholpolitikken i større grad enn tidligere vil avhenge av hvorvidt norske statlige myndigheter evner å øke oppmerksomheten omkring alkoholrelaterte skader på internasjonalt/overnasjonalt nivå og lokalt i kommunene.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.