Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Influensavaksine til eldre som bor på institusjon »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Influensavaksine til eldre som bor på institusjon

Forskningsomtale

Influensavaksine til eldre som bor på institusjon

Publisert Oppdatert

Influensavaksine til eldre som bor på institusjon fører trolig til færre influensliknende sykdommer og muligens til at færre får influensa og lungebetennelse.

Influensavaksine til eldre som bor på institusjon fører trolig til færre influensliknende sykdommer og muligens til at færre får influensa og lungebetennelse.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2013
 • Forfattere: Vist GE, Flottorp SA, Sæterdal I.

Hovedbudskap

NB: Etter at dette ble publisert er det kommet ny kunnskap om influensavaksine. Vi har samlet denne informasjonen på en egen temaside (red.).

Influensavaksine til eldre som bor på institusjon fører trolig til færre influensliknende sykdommer og muligens til at færre får influensa og lungebetennelse sammenlignet med placebo eller ingen vaksine. Vi har lite informasjon om sykehusinnleggelser, totaldødelighet og andre uønskede hendelser.

Omtalen bygger på en Cochrane-oversikt av Jefferson og medarbeidere fra 2010. Litteratursøket er fra 2009, det betyr at det er sannsynlig at det har kommet nye studier som ikke er inkludert i denne oversikten. Vi vil lage ny omtale når neste oppdatering publiseres.

Hva er influensavaksine og hva er influensa?

Influensa er en årlig tilbakevendende epidemi som rammer 5 til 10 % av den norske befolkningen. Influensa er en infeksjon i luftveiene som er forårsaket av influensavirus. Typiske symptomer på sykdom er akutt feber (>38 °C), tett nese, sår hals, hoste, hodepine og vondt i muskler og ledd. Noen får også diaré og oppkast. Kliniske symptomer alene er ikke særlig nyttig for å bekrefte eller utelukke influensa. Uten at vi har laboratoriebekreftelse kaller vi det influensalignende sykdom. Informasjon om influensasituasjonen i Norge kommer fra Folkehelseinstituttet som har ansvaret for å overvåke influensa i Norge. Influensa varer i en til to uker og for de aller fleste er det ikke en alvorlig sykdom. Sykdommen kan imidlertid være veldig alvorlig og i noen tilfeller dødelig hos eldre og personer med nedsatt immunforsvar. Behandling av influensa er først og fremst ro og hvile, gjerne supplert med smertestillende og febernedsettende legemidler, og eventuelt bruk av legemidler mot influensavirus.

Hva sier forskningen?

Forfattere i Cochrane-samarbeidet har skrevet en systematisk oversikt som sammenfatter funn fra 75 studier som hadde vurdert effekten av influensavaksine til eldre personer. De inkluderte både eldre som bor på institusjon og eldre som bor utenfor institusjon.

Samlet analyse av de eldre som bor på institusjon viser at influensavaksine sammenlignet med ingen influensavaksine:

 • trolig fører til en reduksjon i influensaliknende sykdom
 • muligens fører til en reduksjon i laboratoriebekreftet influensa
 • muligens fører til en reduksjon i lungebetennelse

Vi mangler gode data for å konkludere om influensavaksinering av eldre som bor i institusjon påvirker sykehusinnleggelser, totaldødelighet eller andre uønskede hendelser.

Resultattabell

Tabell 1. Oversikt over resultatene

Utfall

Antall deltakere (antall studier)

Ingen vaksine

Influensa-vaksine

 

Kvalitet på dokumenta-sjonen

Influensa (laboratoriebekreftet)

379

(2 RCT)

128 per 1000

55 per 1000

(22 til 112)


Lav

Influensaliknende sykdom

4357

(2 RCT)

43 per 1000

22 per 1000

(14 til 31)


Moderat

Sykehusinnleggelse

28032

(12 Obs)

17 per 1000

9 per 1000

(5 til 14)

 
Svært lav

Lungebetennelse

10274
(15 Obs)

70 per 1000

37 per 1000

(30 til 46)

 
Lav

Totaldødelighet

 

305
(1 Obs)

117 per 1000

71 per 1000

(37 til 137)

 
Svært lav

Uønskede hendelser

Dårlig allmenntilstand, feber, øvre luftveisinfeksjoner, hodeverk, kvalme, lokalreaksjon, svelling

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at den virkelige effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Begrensninger ved dokumentasjonen

Vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Når vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen, ser vi blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som er tatt med i oversikten
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

Dokumentasjonen kan være av høy, moderat, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo større tillit har vi til resultatet. Vi bruker ordet ”trolig” for å markere middels kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet. Forskere i Kunnskapssenteret har vurdert dokumentasjonen fra denne systematiske oversikten til å være av fra svært lav til moderat kvalitet.

Hva er denne informasjonen basert på?
Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en oversikt over studier som har undersøkt effekten av influensavaksine for eldre. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant til sammen 75 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene var utført i Australia, Canada, Frankrike, Holland, Hong Kong, Israel, Italia, Japan, Russland, Spania, Sverige, UK og USA.

 1. Jefferson T, Di Pietrantonj C, Al-Ansary LA, Ferroni E, Thorning S, Thomas RE. Vaccine for preventing influenza in the elderly. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 2. Art. No.: CD004876. DOI:10.1002/14651858.CD004876.pub3. Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004876.pub3/pdf