Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013: en undersøkelse med basis i GallupPanelet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013: en undersøkelse med basis i GallupPanelet

Rapport

Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013: en undersøkelse med basis i GallupPanelet

Publisert Oppdatert

Kunnskapssenterets formål med undersøkelsene er å måle om det skjer endringer i GallupPanelets oppfatning av og meninger om pasientsikkerhet i løpet av kampanjeperioden.

Kunnskapssenterets formål med undersøkelsene er å måle om det skjer endringer i GallupPanelets oppfatning av og meninger om pasientsikkerhet i løpet av kampanjeperioden.


Om rapporten

  • Utgitt: 2013
  • Forfattere: Haugum M, Bjertnaes ØA, Lindahl AK.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-540-5

Hovedbudskap

I 2011 startet den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender, i Norge. Målet med kampanjen er å redusere antall pasientskader, bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet, samt forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Kampanjen er nå inne i sitt tredje og siste år, men vil bli videreført med et femårig pasientsikkerhetsprogram.

Kampanjen blir fulgt med en rekke målinger, både lokalt og nasjonalt. Målingene vil bli brukt både til evaluering av og forskning på kampanjen og pasientsikkerhet i Norge. Noen av målingene er primære mål for kampanjen, for eksempel måling av pasientskader, mens andre målinger er basis for ”følgemål” som kan ses på som sekundære mål for kampanjen. Befolkningsundersøkelsen ”Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013”, som dette notatet redegjør for, er én av følgemålingene for kampanjen. Undersøkelsen er en oppfølging av tilsvarende undersøkelser gjennomført i 2011 og 2012.

I 2009 gjennomførte EU-landene en undersøkelse om kvalitet og pasientsikkerhet. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) inngikk i 2010 en avtale med Forbrukerrådet om å gjennomføre en egen undersøkelse med det samme spørreskjemaet i Norge, med basis i Forbrukerrådets avtale med TNS Gallup om GallupPanelet.

Formål og presiseringer

Kunnskapssenterets formål med undersøkelsene er å måle om det skjer endringer i GallupPanelets oppfattelse av og meninger om pasientsikkerhet i løpet av kampanjeperioden. Endringer i panelets svar kan være indikasjon på generelle trender i befolkningen. Det er flere metodiske forhold som gjør at det må utvises forsiktighet når det gjelder generalisering av resultatene fra GallupPanelet til den norske befolkningen. Dette gjelder blant annet at deler av GallupPanelet er rekruttert på andre måter enn ved tilfeldig trekking. En omfattende forskningsrapport fraråder å bruke ikke-tilfeldig trukket internettpanel som basis for populasjonsestimater. Resultatene i denne undersøkelsen presenteres kun som deskriptiv statistikk.

Dette er den tredje undersøkelsen av brukernes oppfattelser av pasientsikkerhet og kvalitet i løpet av kampanjeperioden. Med flere målinger kan man undersøke om det skjer endringer i holdninger til og erfaringer med pasientsikkerhet i panelet, noe som kan være en indikasjon på generelle trender i Norge. For å kunne si noe om en eventuell utvikling i løpet av kampanjeperioden er det nødvendig med en måling også i etterkant av kampanjen for å få et helhetlig bilde. Dette notatet omhandler derfor kun resultater fra måling nummer tre.

Resultatene i denne undersøkelsen kan ikke sammenlignes direkte med resultatene for EU-landene fra 2009. Dette skyldes flere vesentlige forskjeller mellom EU-undersøkelsen og den norske. I EU-undersøkelsen ble utvalget trukket tilfeldig i hvert land gjennom en flertrinnsmodell, og data ble samlet inn via besøksintervjuer. Av praktiske grunner valgte vi å benytte GallupPanelet til å trekke utvalget, og datainnsamlingen ble foretatt ved elektroniske spørreskjemaer kombinert med et postalt tilleggsutvalg. I EU-undersøkelsen ble det tatt vesentlige grep for å sikre representative tall for det enkelte land.