Hopp til innhold

Statistikk

Tuberkulose i Norge 2012 - med behandlingsresultater for 2011

Årstatistikk for tuberkulose i Norge for 2012 med data om behandlingsresultater for 2011. Rapporten inneholder også data fra en studie der data fra MSIS - tuberkuloseregisteret ble koblet med data fra Norsk pasientregister.

Årstatistikk for tuberkulose i Norge for 2012 med data om behandlingsresultater for 2011. Rapporten inneholder også data fra en studie der data fra MSIS - tuberkuloseregisteret ble koblet med data fra Norsk pasientregister.


Om publikasjonen

  • Utgitt: Desember 2013
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Trude M. Arnesen, Turid Mannsåker, Synne Sandbu, Einar Heldal, Gunnstein Norheim, Kari Åse Eide, Anneke Steens, Inger Cappelen, Karin Rønning.
  • ISBN trylt: 978-82-8082-601-5
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-602-2