Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge

Statistikk

Bruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge - hovedfunn fra SIRUS’ befolkningsundersøkelse i 2012

Publisert Oppdatert

I denne rapporten presenteres hovedfunnene fra en befolkningsundersøkelse om tobakks- og rusmiddelbruk gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra SIRUS i 2012.

I denne rapporten presenteres hovedfunnene fra en befolkningsundersøkelse om tobakks- og rusmiddelbruk gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra SIRUS i 2012.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 6/2013
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Bye E K, Amundsen E J, Lund M.
  • ISSN elektronisk: 1502-8178
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-407-9

Sammendrag

Utvalget, som dekker aldersgruppen 16-79 år, ble trukket fra folkeregisteret, og svarprosenten var 53 %, totalt 1947 respondenter. Intervjuene ble gjennomført på telefon.

Oppsummering tobakk

Andelen dagligrøykere i befolkningen har gått gradvis ned, og nedgangen har vært markant siden årtusenskiftet. Av-og-til- røyking har derimot holdt seg stabilt på rundt 10 % siden 1970-tallet. Resultatene fra SIRUS 2012 viste at 14 % røykte daglig og 9 % av og til. Det er omtrent like mange kvinner som menn som røyker.

Bruk av snus har økt betydelig de siste ti-årene, og det er i hovedsak unge menn som bruker snus. I befolkningen som helhet er det 15 % av menn og 4 % av kvinner som bruker snus daglig, mens 6 % av menn og 4 % av kvinner bruker det av og til. Blant menn i aldersgruppen 16-24 år er det 31 % som bruker snus daglig og 10 % som bruker av og til. Det finnes noen brukere av både sigaretter og snus, men dette er ikke særlig utbredt; 5 % av befolkningen er dobbeltbrukere.

Passiv røyking er undersøkt ved å spørre om det røykes innendørs hjemme hos respondenten. 14 % opplyste at det ble røyket innendørs hjemme i en eller annen grad (daglig, månedlig eller sjeldnere), 7 % rapporterte at dette skjedde på daglig basis. Innendørs røyking hjemme ble oftere rapportert av dagligrøykere, 35 % av dagligrøykerne rapporterte dette. Av de som ikke røyker, sa 3 % at det ble røykt innendørs hjemme hver dag.

Oppsummering alkohol

Omsetningen av alkohol har økt med 48 % i perioden 1993 til 2008, men har gått noe tilbake etter dette. Økningen har i hovedsak kommet som følge av økt salg av vin. Tidligere befolkningsundersøkelser har vist at det både har vært en økning i andelen som drikker alkohol og i andelen som drikker relativt ofte, men økningen i drikkefrekvens er ikke fulgt av en tilsvarende økning i andelen som ofte drikker seg beruset.

Resultatet fra SIRUS 2012 viser at ni av ti har drukket alkohol siste 12 måneder. Det er fremdeles slik at menn drikker oftere, de drikker mer og de er oftere beruset sammenlignet med kvinner. Det er de aller yngste (16-24 år) som har høyest konsum og som har høyest beruselsesfrekvens. Estimert totalkonsum er 3.8 liter ren alkohol siste år, hhv. 5.2 for menn og 2.5 for kvinner. Det er høyest konsum av liter ren alkohol i den yngste aldersgruppen (5.5) og lavest blant 65-79-åringer (2.6).

Menn har drukket øl og brennevin langt oftere enn kvinner, mens kvinner har drukket vin noe oftere enn menn. Frekvensen for alkoholbruk er klart høyere blant de over 44 år, og frekvensen for bruk av vin er også markant høyere blant de over 44 år. Kvinners totalkonsum domineres av vin (62 %) og menns av øl (49 %).

Det er fremdeles slik at det er vanligst å drikke på fredag og lørdag. Syv av ti har drukket på privat sted (hjemme/hjemme hos andre), og man har i hovedsak vært sammen med ektefelle/kjæreste eller venner.

Oppsummering cannabis

Andel av befolkningen 16-64 år som har brukt cannabis noen gang øker jevnlig, mens bruk siste 12 måneder og siste fire uker (30 dager) har vært stabil siden 1985. I 2012 var det to av ti i aldersgruppen 16-64 år som rapporterte om bruk av cannabis minst en gang i løpet av livet, 3,4 % hadde brukt det de siste 12 månedene og 1,5 % hadde brukt cannabis i løpet av de siste fire ukene. Det er vanligere å bruke cannabis blant menn enn blant kvinner, og vanligst i aldersgruppen 16-24 år. Høyfrekvent bruk av cannabis ble rapportert av 0,3 %. Med høyfrekvent menes at de har brukt stoffet mer enn 20 dager de siste fire uker.

Oppsummering legemidler

I 2012 rapporterte en av ti personer i aldersgruppen 16-79 år at de hadde brukt reseptbelagte sovemidler de siste 12 måneder. Flere kvinner enn menn rapporterte om slik bruk. Fra 25 år var andelen personer som brukte sovemidler større jo eldre personene var.

Seks prosent hadde brukt reseptbelagte beroligende legemidler de siste 12 månedene. Vi fant ingen kjønnsforskjell i bruk. Også for beroligende midler var andelen personer som hadde brukt dette større jo eldre personene var fra 25 års alder.

En av fire hadde brukt reseptbelagte smertestillende legemidler, og vi fant ingen kjønnsforskjell for denne type legemidler heller. Andel av personer som hadde brukt smertestillende midler var større i aldersgruppen 35-44 år enn for de yngre, mens omfanget var det samme for alle personer over 45 år.

Daglig og langvarig bruk (over 3 måneder siste 12 måneder) omfattet 1.7 prosent av befolkningen 16-79 år for reseptbelagte sovemidler, 1.3 prosent for reseptbelagte beroligende midler og 3.4 prosent for reseptbelagte smertestillende midler.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.