Hopp til innhold

Statistikk

Reseptregisteret 2008-2012 / The Norwegian Prescription Database 2008-2012

Rapporten inneholder nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2008 – 2012. For 2012 er informasjon om alders- og kjønnsfordeling og kostnader inkludert i tabellene.

Rapporten inneholder nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2008 – 2012. For 2012 er informasjon om alders- og kjønnsfordeling og kostnader inkludert i tabellene.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013:2
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Christian Berg, Øystein Karlstad, Milada Mahic og Ingvild Odsbu.
  • ISSN trykt: 1890-9647
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-8082-551-3
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-552-0