Hopp til innhold

Tusenbein (børste-/penseltusenbein)

Publisert Oppdatert

Noe som likner larve av en klanner, kan overraskende vise seg å være et særpreget tusenbein.

Børstetusenbein
Børstetusenbeinet er vår minste tusenbeinart, under 4 mm lang. FHI - Preben Ottesen

Noe som likner larve av en klanner, kan overraskende vise seg å være et særpreget tusenbein.


Børstetusenbeinet er vår minste tusenbeinart, under 4 mm lang og med en myk kropp. Den kalles også penseltusenbein og er lett å kjenne igjen på sine tydelige, utstående børster på siden av kroppen samt to penselaktige hårdusker bak. Den kan minne litt om larver av visse klannere, en billetype. Imidlertid har børstetusenbeinet 13 beinpar, mens billelarvene har tre par.

Børstetusenbeinet er utbredt over hele Norge nord til Bodø, og finnes fortrinnsvis under løs bark på en rekke ulike trær, ofte furu. Den kan også finnes på fuktige murer og steingjerder under mose og lav, under steiner eller under blader i løvskogsbunnen. Den er til og med funnet i noen maurtuer. Ofte finnes de flere sammen i grupper.

Et pussig trekk ved børstenbeinet er at den på Østlandet er enkjønnet med kun hunner, mens man på Vestlandet finner både hanner og hunner.

Nå og da opptrer børstetusenbeinet i hus. Vanligst har de kommet inn med fyringsved, men de kan også komme fra blomsterkasser eller –potter både i kontorlandskap og private boliger. De kan også trenge inn via åpne luker eller sprekker fra fuktige grunnmurer. Børstetusenbeinet er en helt harmløs skapning, og ingen bekjempelse er nødvendig.