Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tørrfruktmøll»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tørrfruktmøll

Tørrfruktmøll

Publisert Oppdatert

Tørrfruktmøll (Plodia interpunctella) er blitt meget vanlig i Norge, og regnes som ett av våre fem vanligste innendørs skadedyr. Larven lever i en lang rekke tørre planteprodukter som tørket frukt, nøtter uten skall, korn, frø, sjokolade og krydder. Den opptrer i lagre, næringsmiddelbedrifter og bolighus.

Tørrfruktmøll
Forvingene til tørrfruktmøllet har et karakteristisk mønster. FHI - Hallvard Elven

Tørrfruktmøll (Plodia interpunctella) er blitt meget vanlig i Norge, og regnes som ett av våre fem vanligste innendørs skadedyr. Larven lever i en lang rekke tørre planteprodukter som tørket frukt, nøtter uten skall, korn, frø, sjokolade og krydder. Den opptrer i lagre, næringsmiddelbedrifter og bolighus.


Innhold på denne siden

Hvordan ser tørrfruktmøll ut?

Voksne tørrfruktmøll er 8-10 mm lange og har et vingespenn på 16-20 mm. I hvile holdes vingene taklagt over kroppen. Forvingene har et karakteristisk mønster som gjør tørrfruktmøllet lett å kjenne igjen (figur 1). Den ytre halvdelen av vingene er kobberrøde eller mørkegrå, mens den indre delen av vingene er lys grå eller lys gul. Mellom de to feltene har vingene et mørkt bånd. Tørrfruktmøll med slitte vinger (vingeskjell slitt av) kan imidlertid være noe vanskeligere å kjenne igjen.

Larvene blir opptil 17 mm når de er utvokste. De har en rødbrun hodekapsel. Kroppen er ofte hvitaktig, men fargen kan variere fra rosarød-, gul- til grønnaktig. Fargen er avhengig av hva larvene spiser.

Utbredelse

Tørrfruktmøll er utbredt over det meste av verden, men er av størst betydning i varmere strøk. I Norge ble tørrfruktmøll første gang observert i 1920. Nå er møllet vanlig innendørs over hele landet.

Hvordan lever tørrfruktmøll?

Omtrent tre dager etter at hunnen har klekket kan hun begynne å legge egg. Hun legger mellom 200 og 300 egg over en periode på en til 18 dager. Hunnen legger eggene direkte på matvarer eller utenpå pakker med matvarer. Eggene legges ett og ett eller i små klynger, og klekker etter to til 14 dager.

Når larvene klekker fra eggene, beveger de seg ned i sprekker i matvarene eller trenger seg inn gjennom åpninger i matforpakninger. Larvetiden varer i to til 41 uker. Lengden bestemmes først og fremst av temperaturen, men også av mattilgang, luftfuktighet og daglengde. Hvis temperaturen synker og daglengden blir kortere, eller hvis populasjonstettheten øker, kan utvokste larver gå inn i en hvilefase der de ikke tar til seg næring (diapause).

Utvokste larver forlater matvarene for å forpuppe seg på beskyttede steder som i sprekker og hjørner. De kan krype oppover veggene og de kan også bevege seg inn i andre rom enn der matvarene er. Larvene spinner en ca. 7 mm lang kokong som de fester for eksempel i hylleknekthullene i matskap, til ledninger på veggen, i hjørner eller i vinkelen mellom vegg og tak. Hvis larvene forblir i pakningen de har utviklet seg i, vil forpuppingen skje øverst i esken eller posen. Puppestadiet varer ca. 14 dager ved romtemperatur.

Ved optimal temperatur, 28-32 °C, kan hele livssyklusen fra egg til voksen, gjennomføres på 32-38 dager. Om temperaturen synker til under 10 °C stopper utviklingen opp.

Hvilken skade gjør tørrfruktmøll?

Tørrfruktmøll gjør skade i de produktene larvene utvikler seg i. Larvene forurenser med gnag, spinn og ekskrementer. De er ikke kresne og kan leve av en lang rekke tørre planteprodukter, så vel på kjøkken som i matproduksjon og på lager. I bolighus finnes ofte larvene i nøtter, mandler, rosiner, sjokolade, frøvarer og dyrefôr e.l. Larvene kan også finnes i korn og kornprodukter, kakao, kaffe, te, krydder m.m.

Hvordan forebygge mot tørrfruktmøll?

Det er først og fremst i næringsmiddelindustrien og på lager at forebyggende tiltak er viktige mot tørrfruktmøll. Viktige tiltak her er:

  • Oppbevare lagervarer kaldt, under 10 °C, for å hindre at eventuelle møllangrep utvikler seg
  • Redusere lagringstiden slik at ikke angrepne varer blir nye smittekilder
  • Sette opp feromonfeller for å registrere angrep tidlig
  • Rengjøre steder jevnlig der spill fra produksjonen samles
  • Holde rå- og ferdigvarer adskilt slik at ikke møll kan fly direkte fra råvaren til det ferdige produktet
  • Oppbevare emballasjen som ferdigvarene skal pakkes i slik at ikke forpuppingsklare larver kryper inn i pappen

I private husholdninger vil oppbevaring av matvarer i tette beholdere virke forebyggende mot tørrfruktmøll. Oppbevaring av matvarer i kjøleskap vil også forhindre at tørrfruktmøll kan utvikle seg.

Hvordan bekjempe tørrfruktmøll?

Jo raskere man oppdager et angrep og kommer i gang med bekjempelsen, jo bedre. Det er langt enklere å bekjempe et angrep med bare larver enn om det også finnes eggleggende voksne og pupper. At larvene kan leve av mange matvarer, og at forpuppingen kan skje langt fra angrepsstedet, er med på å vanskeliggjøre bekjempelsen. Å kartlegge stedene hvor larvene og puppene befinner seg er en god begynnelse. I tillegg til at larvene finnes i lagrede matvarer kan de også finnes i fuglereder i huset. Her kan de leve av frø som fuglene har dratt med seg. Etter kartleggingen av larver og pupper kan man sette i gang ulike tiltak.

Bekjempelse i private boliger:

Fjerne/behandle angrepne matvarer

Tørrfruktmøll i matvarer drepes ved oppvarming i stekeovn ved 60-80 °C. Sørg for at kjernetemperaturen i matvarene oppnår minst 55 °C. Det vil ta ca. 1-2 timer. Man kan også fryse matvarene ved -18 °C i to døgn, alternativt ved -12 °C i tre døgn eller ved -7 °C i åtte døgn. Det er viktig at kjernetemperaturen blir lav nok. Etter kjøle- eller varmebehandlingen kan lett angrepne matvarer benyttes. Sterkt angrepne varer bør kastes.

Pakke matvarer i tette beholdere

Dette er et svært viktig tiltak for å hindre at møll som klekker fra gjemte pupper ikke skal legge egg på rene matvarer. Larver kan åle seg gjennom ørsmå sprekker og bore seg gjennom plast. Det beste er derfor å bruke beholdere i hardplast, glass, keramikk eller metall, og helst med skru- eller patentlokk.

Mekanisk bekjempelse av larver og pupper

Frie larver i matskap og på vandring fjernes ved grundig støvsuging. Puppene bør knuses eller fjernes for å hindre at møll klekker fra puppene og legger nye egg. I sprekker (inkludert hylleknekthull i matskap) kan man benytte en spiker til å destruere puppene.

Kjemisk bekjempelse

Man bør fortrinnsvis ikke benytte kjemiske sprøytemidler til bekjempelse av tørrfruktmøll. Midlene er giftige også for mennesker og må derfor ikke benyttes på matvarer eller i matskap. Kjemisk bekjempelse har dessuten liten hensikt siden puppene kan opptre i store deler av huset.

Bekjempelse i bedrifter og på lager:

Bruk av feromoner

Feromonfeller vil kunne redusere antall møll betraktelig. Fellene virker ved at hanner blir lokket i fella av hunnens kjønnsferomon. Feromoner kan også brukes til å forstyrre paringen ved å plassere ut poser som slipper ut store mengder av stoffet. Hannene vil bli så forvirret at de ikke finner hunnene.

Andre giftfrie metoder

Andre giftfrie bekjempelsesmetoder er oppvarming av bygningen, benytte modifisert atmosfære (tilsette for eksempel CO2 til lufta) på lager og utlegging av silikater. Silikater ødelegger huden til larvene og fører til at larvene tørker ut.

Kjemisk bekjempelse

Det finnes få sprøytemidler til bekjempelse av tørrfruktmøll. Det er fordi det her er snakk om matvarer og midlene også er giftige for mennesker. Om skadedyrene blir et alvorlig problem og andre tiltak ikke virker effektivt, er gassing en mulighet. Gassing skal kun utføres av skadedyrbekjempere med spesialopplæring da stoffene er meget giftige.