Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Brun tremaur»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Brun tremaur

Brun tremaur

Brun tremaur, tidligere kalt brun jordmaur, er en sky og liten maur som kun finnes i sørlige deler av Norge. Den kan anlegge store kolonier i gamle trær, i treverk og i isolasjon innendørs. Koloniene kan bli svært gamle.

Brun tremaur
Arbeider av brun tremaur. Bryststykket er gult, hode og bakkropp er brune. FHI - Hallvard Elven

Brun tremaur, tidligere kalt brun jordmaur, er en sky og liten maur som kun finnes i sørlige deler av Norge. Den kan anlegge store kolonier i gamle trær, i treverk og i isolasjon innendørs. Koloniene kan bli svært gamle.


Innhold på denne siden

Utseende

Arbeiderne til brun tremaur (Lasius brunneus) varierer i størrelse fra 3,2 til 4,5 mm. Dronningene kan bli dobbelt så lange (8-9 mm). Det første leddet i antennene er helt glatt uten utstående børster. Dette, i tillegg til gulbrunt bryststykke og bein, skiller brun tremaur fra svart jordmaur (1).

Hvor finner vi brun tremaur?

Med en hovedutbredelse i lavlandet rundt Oslo regnes brun tremaur til de sørlige artene i Norge. Den finnes bare fra Agderfylkene og nordover til Østlandet (1;2).

Biologi og levevis

Generelt sett har maursamfunn en kompleks struktur, og biologien er beskrevet i detalj i en rekke bøker (3-5). Det spesielle med brun tremaur er at den normalt holder til i gamle, soleksponerte trær av eik, lind eller furu. Reiret anlegges i bark eller ved, og aller helst inne i hule deler av treet et stykke over bakken (6). Brun tremaur er en sky liten maur, og maurstiene ned fra treet er derfor gnagd ut i barken eller dekket til. Brun tremaur har én eller noen få dronninger, og reirene kan bestå i flere tiår. Store samfunn kan inneholde flere tusen individer, og sverming, det vil si forekomst av «flygemaur», foregår på sommeren i overgangen mellom juni og juli. Maurene lever hovedsakelig av honningdugg fra bladlus.

Skade fra brun tremaur

Brun tremaur kan anlegge reir innendørs i trevirke eller i isolasjonsmaterialer. Reir i treverk består av tomme, snirklende ganger som er omkring 5 mm brede. Det fine tresponet som maurene fjerner fra reiret lempes vanligvis ut gjennom sprekker i veden. Dukker det opp brun tremaur på kjøkkenbenken er det sannsynlig at reiret er anlagt innendørs. Dette står i kontrast til svart jordmaur og sauemaur som kan trekke inn fra reir rundt huset på leting etter mat.

Det er vanskelig å forebygge mot brun tremaur, men tørre og godt vedlikeholdte bygninger har generelt sett noe mindre problemer med maur.

Bekjempning

Brun tremaur spiser forgiftet åte
Brun tremaur spiser forgiftet åte. Forgiftet åte er en god bekjempelsesmetode når reiret er etablert innendørs. FHI - Anders Aak

Bekjemping av maur kan være vanskelig siden man er nødt til å få has på dronningen, og strategien som skal benyttes krever god forståelse for de individuelle artenes biologi (5;7-11). Dersom det er mistanke om at brun tremaur har etablert reir innendørs, er bruk av forgiftet åte en god metode for bekjempelse. Poenget med forgiftet åte er at maurene skal spise åten og bringe giften tilbake til reiret slik at også larver og dronning blir forgiftet. Det kan derfor ta noen uker før hele maursamfunnet er dødt. Åten legges ut så nære reiret som mulig, og man må sørge for at det hele tiden er nok åte tilgjengelig. Daglig ettersyn kan være nødvendig siden samfunnet kan være veldig stort, men skjult. Maurene vil da raskt kunne hente all åte som er plassert ut, og man risikerer at maurene bytter til andre søte saker mens bekjempelsen foregår. Det vil gi redusert effekt. Nekter mauren å spise åten, bør du forsøke med et annet produkt. Det bør være åte til stede også et par uker etter at siste maur er observert, i tilfelle det klekkes nye maur inne i reiret. Det er også viktig at åten plasseres skjult og beskyttes mot små barn og kjæledyr. Hvis reiret til brun tremaur er tilgjengelig, kan insektsspray rett i reiret være et alternativ.

Referanser

 1. Staverløkk A, Gjershaug JO, Norsk institutt for n, red. Ødegaard F. Maur i Norge : kjennetegn, utbredelse og levesett. Trondheim: NINA; 2018.
 2. Artsdatabanken. Norwegian Biodiversity Information Centre [Website]. Trondheim[lest]. Tilgjengelig fra: https://www.artsdatabanken.no/
 3. Douwes P, Abenius J, Cederberg B, Wahlstedt U. Steklar: Myror - getingar : Hymenoptera: Formicidae - Vespidae. Uppsala: ArtDatabanken; Sveriges Lantbruksuniversitet; 2012.
 4. Hölldobler B, Wilson EO. The Ants: Springer Berlin Heidelberg; 1998.
 5. Robinson WH. Urban insects and arachnids. First utg. Cambridge: Cambridge University Press; 2005.
 6. Mitrus S, Hebda G, Wesolowski T. Cohabitation of tree holes by ants and breeding birds in a temperate deciduous forest. Scand J Forest Res 2016;31(2):135-9.
 7. Mallis A, Hedges SA, Moreland D. Handbook of pest control : the behaviour, life history, and control of household pests. 10 utg. USA: Mallis Handbook & Technical Training Company; 2011.
 8. Bennett GB, Owens JM, Corrigan RM. Truman's Scientific Guide to Pest Management Operations. 7th Edition utg. Cleveland: Advanstar Communications / Purdue University; 2003.
 9. Gold RE, Jones SC. Handbook of Houshold and Structural Insect Pests. Lanham - US: Etomological Society of America; 2000.
 10. Buczkowski G, Wang C. Products and strategies for nuisance urban ant management. I: Dhang P, red. Urban Insect Pests - Sustainable Managment Strategies: CABI, Cambridge - US; 2014. s. 99-113.
 11. Rust MK, Su NY. Managing Social Insects of Urban Importance. I: Berenbaum MR, red. Annual Review of Entomology, Vol 57. Annual Review of Entomology. 57. Palo Alto: Annual Reviews; 2012. s. 355-75. Tilgjengelig fra: <Go to ISI>://WOS:000299834000019

Historikk

23.02.2021: Bilde av brun tremaur som spiser forgiftet åte er satt inn.

28.02.2020: Artikkelen opprettes på ny fordi arten brun jordmaur har skiftet navn til brun tremaur. Artikkelen om brun jordmaur er derfor erstattet av denne. Nytt i artikkelen er også at referanser nå er med.